Go Back   Megaforum.COM - Forumun Bir Adım Ötesi > > >


GÜNÜN SÖZÜ ► Sırtından vurana kızma, ona güvenip arkanı dönen sensin. Arkandan konuşana da darılma, onu insan yerine koyan yine sensin. Bilgi < ArtemiS >
Forum Duyuruları
Teknik Duyurular
forumlar MEGAFORUM.COM - Moderatör Olmak İstiyorum? Şartları Nelerdir?
MEGAFORUM.COM - 32.Haftanın Konuğu Galadriel # Tıkla :)
MEGAFORUM.COM - 33.Haftanın Konuğu Kim Olsun İstersiniz?
MEGAFORUM.COM - Nick Altı Tag'ımı Değiştirmek İstiyorum?
MEGAFORUM.COM - Avatar / Profil Resmimi Değiştirmek İstiyorum?
MEGAFORUM.COM - Var Mısın Bizimle Yarışmaya? :)
MEGAFORUM.COM - Özel Mesajlar Hakkında: Önemli Bilgilendirme
MEGAFORUM.COM - Vee Megaforum.Com artık DMOZ'da!
MEGAFORUM.COM - vBSeo out, DBSeo In!
MEGAFORUM.COM - Forum ile ilgili Seo Çalışmaları
MEGAFORUM.COM - Forum Bakım Duyuruları Hk.
MEGAFORUM.COM - Teknik Gelişmeler - Bilgilendirmeler

 Yeni Konu   Cevapla
 
Seçenekler Stil
Nihilizm(Yokçuluk,Hiççilik)  26.04.2008, Saat 14:00
DurumuÇevrimdışı
AchiLLeus
Kayıtlı Üye
AchiLLeus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

Nihilizm(Yokçuluk,Hiççilik)

 
Yorum #1

ahlâkî güç ve kuvvetleri yok sayan, mevcut olan güçlere, değerlere ve düzene karşı çıkan, hiçbir iradeye boyun eğmeyi ilke olarak kabul etmeyen görüşlerin genel adıdır.

Herşeyi, her gerçeği ve değeri inkâr şeklinde ortaya çıkan Nihilizm, bilgi felsefesi, varlık açıklaması, ahlâk ve siyaset alanında kabul görmüş ve yayılma imkânı bulmuştur.

Bu görüş, varlığı her şekliyle şüpheyle karşılar; hatta yok sayar; buna bağlı olarak da her çeşit bilgi imkânını inkâr ederek hiçbir doğru, genel-geçer bilginin olamayacağını ileri sürer. Bu görüşün kökleri Antikçağ Yunan Felsefesine, özellikle Gorgias'ın inkârcılığına kadar geri gider. Gorgias, varlık ve bilgi ile ilgili nihilizmini şu üç önermede (hükümde) ortaya koyar: "Hiçbir şey yoktur". "Birşey olsaydı da bilemezdik". "Bilseydik de başkalarına bildiremezdik". Bu görüşleriyle Gorgias, hem varlığı, hem de bilgi elde etme imkânını inkâr eder. Ayrıca Sofistler ve Septikler, tenkit edilemeyen ve kendisinden şüphe edilemeyen hiçbir şeyin olmadığını ileri sürerek tenkitçi ve şüpheci bir nihilizmi ortaya koymuşlardır.

Ahlâkda Nihilizm ise, hiçbir ahlâkî değeri ve kuralı tanımayan, sosyal baskı ve kontrolü kabul etmeyen, ahlâk tanımaz bir doktrindir. Bu doktrin, aydınlanma haraketlerinin (M.Ö. V. Yüzyıl ve M.S. XVIII. Yüzyıl) temel fikirlerinden birini oluşturmuş ve bu ahlâk tanımazlık, Tanrı tanımaz Nietzsehe (NiGe) ile sistemleştirilmiş, Guyeau (1854-1886) ile "Yükümsüz ve Yaptırımsız Ahlâk"a dönüştürülmüştür. Dostoyevski, Turgenief gibi romancılar tarafından bu ahlâk tanımazlık romanlara konu olmuş ve işlenmiş, o çağın gençlerince arzulanan, kabul gören bir anlayış haline gelmiştir. Nihilist romanlarda menfi düşüncenin geliştirdiği mantık sonucu ise inançsız, karamsar, otorite tanımaz bir gençlik ortaya çıkmıştır. İşte inkârcı, her türlü otoriteyi reddeden, kanun, kural tanımayan ve bunalımlı insanların ruh halini yansıtan bu ideoloji sonunda başsızlığa, anarşizme, salt ferdiyetçiliğe dönüşmüştür.

Siyasî alanda Nihilizm, özellikle XlX. Yüzyılda Rusyada tutunmuş bir akımdır. Önceleri yeni bir toplum düzeni kurmak isteği ile eski, yerleşik düzeni tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir hareket iken; daha sonra her türlü düzeni reddeden, toplumun, hiçbir sosyal kurumun ve kuruluşun ferd üzerinde hiçbir baskısını, otoritesini kabul etmeyen bir görüş halini almıştır. Bu Nihilist anlayış, başta devlet olmak üzere, bütün baskıcı kurumların ortadan kalkması gerektiğini savunur. Meselâ; İngiliz filozofu Godwin ünlü "Political Justice" adlı eserinde, devletin insanlığın ahlâkını bozduğunu, bunun için de devlet kurumunun ortadan kaldırılması gerektiğini savunur. Stirner, Tucker, Tolstoi, Fourier, Proudhon, Bakunin, Kropotkin vb. gibi birçok hayalci düşünür de aynı görüştedirler.

Bu başsızcılık ve otorite tanımazcılığı önce Fransız düşünürü Joseph Proudhon ütopyacı toplumculukla; Rus Nihilisti Bakunin de Neçayev'in nihilist doktriniyle kaynaştırmıştır. Bu sistem, daha doğrusu sistemsizlik, "Düzen yokluğu ve Baskı yokluğu" olarak özetlenebilir. Nihilizme göre, devletle birlikte her türlü baskıcı kurum yok edilmelidir. İnsan; bir üretici olarak anamalın otoritesinden, bir vatandaş olarak devletin otoritesinden, bir birey olarak da dinî törelerin, dinin otoritesinden kurtulmalı ve özgür bir gelişme imkânına kavuşturulmalıdır. Bütün insan yetenekleri ancak başsızca bir toplumda, hiçbir baskıyla engellenmeksizin, özgürce gelişebilir.

Otorite tanımaz, hayalci anarşizme göre, öncelikle gereken devrimdir; devrim ise devleti, kurulu düzeni, otoriteyi, her türlü kâide ve kuralları, değerleri yok etmek demektir. Bu şuursuz yıkıcılık ise bir gayesizliğin, kötümserliğin, bunalımın, karamsarlığın ve herşeyi menfi yanından ele almanın bir ifadesidir. Nietzsehe (Niçe)'nin inkârcı ve değerleri tersyüz eden nihilizmi işte böyle bir düşünceyi yansıtır. Daha sonraları bu yıkıcı ve karamsar anlayış, Heidegger, Sartre vb. varoluşçularca geliştirilmiş ve ateist bir düzeye götürülmüştür. Tanrı tanımaz Sartre'a göre, Tanrı'nın olabilmesi için insanın ölmesi gerekir; halbuki Tanrı imkânsızdır, kendiliğinden kendisi için var olan varlık da bir çelişkidir.

Ülkemizde Nietzsehe'nin nihilizminden ve inkârcı varoluşçuların ateist nihilizminden güç alarak ve marksistlerle birleşerek İslam düşmanlığı yapan, kökleşmiş İslâmî kurumları ve değerlerini yıkmak, tahrip etmek isteyen bir takım inkârcılar ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi ünlü şâir Tevfik Fikret'tir. O, şu sözlerinde yıkıcı ve inkârcı nihilizmini açık olarak ortaya koymaktadır:

Her şeref yapma, her saadet ***! Her şeyin ibtidası, âhiri hiç!.. Her yönüyle karşı çıkma, tahrip, alt-üst etme, düzen ve kural tanımama ve inkâr mantığı ile ortaya çıkan hayalci nihilizm, hiçbir ilâhî dinin kabul etmediği bir zihniyeti temsil etmektedir. Zira bu zihniyet, hiçbir dinin kabul etmediği ve edemeyeceği bir anarşizmi davet etmektedir; toplumların nizamına, düzenine kastdetmektedir. Aynı zamanda, bu yıkıcı, tahrip edici ve kırıcı yol, hiçbir akl-ı selimin kabul edemiyeceği bir yoldur.

Nihilizm’e göre hiçbir varlık gerçekten var değildir ve varlığı var olan olarak kabul eden görüşlere karşı çıkar.Nihilizm hiçbir değer ve kural tanımayan bir görüştür ve toplumda düzeni sağlayan tüm otoriteleri reddeder.Nihilizm bu biçimiyle siyasal anlamda anarşizme temel oluşturur. Nihilizm’in temsilcileri: Gorgias;Ontoloji alanında nihilizmin ilk temsilcileri ilk çağ sofist filozoflarından Gorgias’tır.Gorgias,”varlık var mıdır?”sorusuna “yoktur” cevabını verir.Gorgias’a göre;”varlık yoktur.Olsa bile bilinemez.Bilinse bile bildirilemez.” Nietzsche; Toplumsal değer ve normları tümüyle inkar ederek nihilizmin 19.yy.daki önemli temsilcisidir.


oooooooooooooooooooo*ooooooooooooooooooooooooooooo ooooo


Hiççilik. Dünyada hiçbirşeyin anlamı ve önemi olmadığını savunan görüş. Geleneksel değerlerin, inançların, yaşamın, kısacası evrende olup biten bütün olayların aslında hiçbir nesnel temeli olmadığını, varoluşun anlamsızlığını ve yararsızlığını savunan görüş.

Çoğu zaman yanlış anlaşılan bir düşünce akımı. Yapılan ya da yapılacak şeylerin hiçbirşey olduğu gerçeği nihilist bir insanı hiçbirşey yapmamaya yöneltmez. Nihilizmi doğru bir şekilde anlayan ya da öğreti hakkında bir bilgisi olmayıp bu şekilde yaşayan insanlar, hayat anlamsızdır diyip herşeyi bir kenara atmazlar. "Hayat anlamsızdır, yaptıklarım anlamsızdır ancak anlamsız olması yapmamam anlamına gelmez" düşüncesi hakimdir. Bu açıdan, "yapıyorum ama anlamsız olduğunu biliyorum" cümlesi nihilizmi doğru olarak tanımlayabilir.

Başlangıçta, hiç bir şeyin var olmadığını ileri süren öğretidir. Sonradan, gelişme ve değişme göstermiştir. Amaçsız yaşayan ve yaşamlarını nasıl yönlendireceklerini kestiremeyenlere özgü bir umutsuzluğu yansıtmıştır. XIX. Yüzyılda, edinilmiş tüm düşünce ve yargıları yok etmek, bilimsel veriler ışığında halk kitlelerinin mutluluğunu sağlayacak yeni bir toplum yaratmak savıyla görülmüştür. Yüzyılın sonlarında da Marksizm'in etkisiyle Rusya'da düze-nin sistematik eleştirisi haline gelmiştir. Kimi nihilistler de anarşizme yönelmişlerdir.


oooooooooooooooooooo*ooooooooooooooooooooooooooooo oooooHiççilik olarak da bilinir. 19. yüzyılda Rusya'da Çarl II. Alexander'ın hükümdarlığının ilk yıllarında ortaya çıkan, şüpheci temellere dayalı felsefe anlayışıdır. Ortaçağ'da bazı heretiklere yakıştırılan bu terim, Rus Edebiyatı'nda ilk kez Nedejin'in bir makalesinde Puşkin için kullanıldı.

Katkov ise nihilizmin ahlaki ilkelerin tümünü yadsıması nedeniyle toplumu tehdit ettiğini ileri sürmüştür. Nihilist Bazarov, bu terimin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Zamanla 1860'ların ve 1870'lerin nihilistleri, geleneklere ve toplumsal düzene başkaldıran, düzensiz, dağınık, bakımsız, inatçı kişiler olarak görülmeye başlandı. Bundan sonra da Alexander'ın öldürülmesi ve mutlakiyetçiliğe karşı yeraltı örgütlerinin başvurduğu siyasi terörler birlikte anılır.

Nihilizm, temelde estetizmin bütün biçimlerini yadsıyor, yararcılığı ve bilimsel usçuluğu savunuyordu. Toplumsal bilimleri ve klasik felsefe sistemlerini bütünü ile reddediyordu. Yalın olgucu ve maddeci bir tutumla, yerleşik toplumsal düzene başkaldırıyı temsil ediyor; devlet, kilise ya da aile otoritesine karşı çıkıyordu. Yalnızca bilimsel doğruları temel alıyor, ancak bilimin bütün toplumsal sorunların üstesinden gelebileceğini ve bütün kötülüklerin cehaletten kaynaklandığını kabul ediyordu.Nihilizm Kendisinden kuşku duyulamayan hiçbir şeyin olmadığını öne süren ve maddesel gerçekliğin varlığını reddeden bir görüştür. En önemli temsilcileri Gorgias ve Friedrich Nietzsche' dir.

oooooooooooooooooooo*ooooooooooooooooooooooooooooo ooooo

Turgenyev, "Babalar ve Oğullar" adlı kitabında , nihilist Bazarov ve onun arkadaşı Andreyev'in, düşünceleri yüzünden babalarıyla yaşadıkları çatışmaları konu alır.

Nihil, latince 'hiç' demektir. Nihilizmi bu yüzden 'Hiççilik' olarak tanıyoruz. Bir düşünce sistemi olarak 19.yüz yılda, Rusya'da, Çar İkinci Aleksandr döneminde şekillenmiş. Ancak bir düşünce biçimi olarak yaygınlaşması, 1862'de Turgenyev'in ünlü romanındaki kahraman sayesinde olmuş.

Nihilist anlayış, her türlü toplumsal bilimleri ve klasik felsefe sistemlerini reddeder; sadece Bilimsel Rasyonalizme ve yararcılığa değer verir. İnsani yaşam alanındaki her türlü oluşum ve değerlere eleştirel ve şüpheci yaklaşılır. Kilise ve aile otoritesine karşı çıkılır, estetizmin tüm biçimleri yadsınır. Bilimin yolunda ilerlendiği taktirde tüm sorunların aşılabileceği sanılır. Bu düşünceleri yüzünden toplum tarafından dışlanan ve kilise tarafından reddedilen nihilistler, dünyadaki tüm kötülüklerin cehaletten kaynaklandığını savunurlar.

Bilimden başka hiçbir şeye inanmayan Turgenyev'in kahramanı Nihilist Bazarow, bilimsel araştırma tutkusu ile yaşamını dahi tehlikeye atabilecek kararlı ve inatçı bir kişilik. Umutsuzca tutulduğu aşkı Yevdeksiyev ile sonu olmayan bir duygusallığa kapılması, duygu ve düşünce arasındaki ayrım ve gel-gitler,insanı epeyce şaşırtıyor.

Bazarov’un en iyi arkadaşının da aynı kadına aşık olmasıyla iki arkadaş arasındaki ilişkiler karmaşık bir hal alıyor. Ayrıca bu iki gencin birisi kırsal birisi kent kökenli olan babalarıyla çatışmaları, yaşadıkları kuşaklar arası çatışmalar okuyucuya gerçekten çarpıcı bir şekilde aktarılmış. Gerçekte de nihilizmin dünyaya yayılmaya başlamasıyla aynı bu romandaki gibi kuşaklar arası çatışmalar ortaya çıkması romanın gerçeğe ne kadar yakın olduğunu gösteriyor.

Nihilizm, devrin bir çok aydınının, düşünürünün ve özgürlük için mücadele eden genç kuşağın ruhunu oluşturmuştur. İki yüzlülüğün, yapaylığın her türüne karşı mücadelenin simgesi haline gelmiştir.


oooooooooooooooooooo*ooooooooooooooooooooooooooooo oooooNihilizm, dinin, ahlâki değerlerin hükümetin, kanunların.... top yekün reddedilişidir. Bu düşüncedekilere nihilist denir. Nihilizm, Rusya'da 19. asırda, bir ihtilâl partisinin felsefesiydi. Bu parti mensuplarına göre, o zamanki Rus cemiyeti öylesine kötü ve berbat idi ki, onu tamamen yıkmaktan başka çere yoktu. Nihilizm kelimesini ilk defa 19. asrın Rum romancılarından İvan Turgenev kullandı. 1862'de yazdığı Babalar ve Çocuklar adlı eserindeki Bazarov, kibirli bir nihilisti temsil eder.
Fakat nihilizm kelimesini Avrupa'ya ve dünyaya yayan Alman filozofu Nietzshe (Nice) olmuştur.oooooooooooooooooooo*ooooooooooooooooooooooooooooo oooooNihilizm"e göre hiçbir varlık gerçekten var değildir ve varlığı var olan olarak kabul eden görüşlere karşı çıkar.Nihilizm hiçbir değer ve kural tanımayan bir görüştür ve toplumda düzeni sağlayan tüm otoriteleri reddeder.Nihilizm bu biçimiyle siyasal anlamda anarşizme temel oluşturur. Nihilizm"in temsilcileri: Gorgias;Ontoloji alanında nihilizmin ilk temsilcileri ilk çağ sofist filozoflarından Gorgias"tır.Gorgias,"varlık var mıdır?"sorusuna "yoktur" cevabını verir.Gorgias"a göre;"varlık yoktur.Olsa bile bilinemez.Bilinse bile bildirilemez." Nietzsche; Toplumsal değer ve normları tümüyle inkar ederek nihilizmin 19.yy.daki önemli temsilcisidir.

Alıntıdır.

NOT:
Genel içeriğe yakımlaştırılan bu tanımlamalar, bir çoğunun belirttiği gibi "aktid" nihilizmin yakın izahkarını belirtir. Aktid yani, çuvaldızlı ilk gözlemin baştan alınarak, başlangıçtaki gözün temeliyle, daha doğrusu var olanın sonucundan çıkan bir izahat!

Aktid nihilist, kendini var kılmaya uğraşmaktan başka bir çizgi benimsememiştir. Zira benimsemek için yol arayışındadır. Temel olarak gereksinim dolu bir benimseyendir.

Nihil hiç demektir. Ama "hiç" değildir normuna asla bürünemez. Norm, bildiğiniz üzere bir bilgi yansısıdır. Bilinen şey bilindiği için vardır.

Nihilist kantitatif veya kalitatif değildir. Nihilist bir değil peşlemez. Nihil değildir. Nihil olursa benimsemekten aktidleşir.
 Alıntı