Hellen uygarlığı Hakkında Genel Bilgi  15 Aralık 2016, Saat 15:38
DurumuÇevrimdışı
'boşunaymış' dedirtmeyin be insana..
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

Hellen uygarlığı Hakkında Genel Bilgi

 
Yorum #1

Hellen uygarlığı Hakkında Genel Bilgihellen uygarlığı
hellenlerin ataları olan akalar m.ö. 1600-1200 yıllarında bugün myken adını verilen uygarlığı yaratarak yunan yarımadasında, orta ve doğu akdeniz çevrelerinde yoğun ticaret ve kültürel etkinlik göstermişlerdir. bu sayede mezopotamya uygarlıklarıyla koloniler aracılığıyla komşu olup uygarlıklarının etkisini oralara ulaştırmışlardır.
ege göçleri yüzünden son bulan bu uygarlığın ardından hellenler 400 yıl boyunca ilkel bir yaşam sürmüşlerdir. bu dönemde yaşayan belli başlı toplumlardan dorlar rodos ve batı anadolu'nun güneyinde, ionlar sakız, sisam ve batı anadolu'nun ortalarında, aioller midilli ve batı anadolu'nun kuzeyinde yerleşmişlerdir. ilk koloniler m.ö. 1050-1000 yılları arasında kurulmuştur.
eski ion evresi: (m.ö. 1050-750) tarım, balıkçılık ve şarap üretimi gibi ekonomik etkinliklerin olduğu bu dönemde henüz uluslararası ticaret gelişmemiştir. evlerin tek odadan oluşması ve seramik ürünlerde hala attika geleneğinin egemen olması önemli özelliklerdendir.
homeros dönemi: (m.ö.750-700) sisam, miletos, ephesos, erythrai, smyrna gibi kentlerin önem kazandığı dönemdir. batı kültürünün ilk edebi eseri olan ilyada bu döneme aittir. mimaride ilerlemeler sağlanmıştır. yazı bilinmesine karşın ionya'da pek yaygın değildi.
durgunluk dönemi: (m.ö. 700-650) anadolu 7. yy başlarında kimmerlerin saldırısına uğramıştır. bu zamanda ayrıca frigler ve lidya krallığı da ionyalıların gelişmesini engellemişlerdir. döneme adını veren durgunluğun sebebi de işte bu baskıdır.
erken arkaik dönem: (m.ö. 650-600) ion uygarlığının ilk parlak dönemi olarak sanat alanında oryantalizan sanatın ortaya çıkış zamanıdır. en önemli atılımı miletos'un önderliğinde mısır'da, doğu akdeniz'de ve karadeniz'de kurulan koloniler oluşturmuştur. eski izmir'de, erythrai'de günışığına çıkarılan athena tapınaklarının en parlak yapıları bu evrenin sonunda inşa edilmişlerdir. ayrıca, izmirli mimnermos, ephesoslu kallinos, sardesli alkman, lesboslu sappho ve alkaios gibi büyük ozanlar bu dönemde yaşamışlardır.
iyon uygarlığının altın çağı: (m.ö. 600-545) erken arkaik dönemde başlayan atılımlar batı anadolu'yu bütün dünyanın o dönemdeki en ileri bölgesi haline getirmiştir. m.ö. 3000 yıllarından beri mısırlıların ve mezopotamyalıların ellerinde bulunan dünya kültür liderliği bu dönemde batı anadolu'ya geçmiştir. doğa filozofları dinsel inanışlardan sıyrılmış olarak doğa olaylarının oluş nedenlerini özgür bir düşünce yöntemi ile ele almış ve bugünkü batı uygarlığının temellerini atmışlardır. karyalı thales, miletoslu anaksimandros ve anaksimenes, sisamlı pythagoras, kolophonlu xenophanes, ephesoslu herakleitos, koslu hippokrates bu dönemin filozofları arasındadır. batı anadolu ion kentleri perslerin eline geçince heykeltraşlar, ressamlar ve filozoflar atina'ya ve italya'ya göçederler. bu andan itibaren iyonya'da başlayan özgür düşünce atılımı yunanistan ve italya'da devam eder.
pers egemenliği dönemi: (m.ö. 545-333) anadolu pers kralı cyrus'un m.ö. 546 tarihinde lidya krallığını yıkması ile büyük iskender'in m.ö. 333 tarihinde iskederun yakınlarındaki issos'ta dara'yı yenmesi arasında kalan ikiyüzyılı aşkın bir süre içinde pers egemenliğine sahne olmuştur. bu dönemde yerli beylikler (satraplar) tarafından yönetilen anadolu'da ilginç bir greko-pers stili geliştirilmiştir. başlıca kültür odakları arasında manyas gölü kenarındaki daskyleion ile lidya'da ve karya'da gelişen satraplıkları bulunur. pers egemenliği sırasında likya'da xanthos'da ve lymira'da gelişen yüksek nitelikteki mimarlık ve heykeltraşlık örnekleri özünde hellenistik nitelikler bulunan eserlerdir. anadolu'daki geç arkaik hellen sanatı pers egemenliği altında olduğu halde özgünlüğünü koruyabilmiştir.
hellenistik çağ: (m.ö. 300-30) iskender'in hellespontus'u (çanakkale boğazı) geçtiği m.ö. 334 yılı, hellen uygarlığı ve bütün dünya için büyük önem taşıyan yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. roma imparatoru augustus (m.ö. 27) ile son bulan bu tarihi dönemde hellen uygarlığı asya ve afrika'ya değin yayılmış, doğu ve batı arasında bir kültür etkileşimi yaratılmıştır. doğu ruhunun hellen uygarlığı ile kaynaşmasından, dış görünümü ile hellenli, ancak özüyle doğulu bir dünya görüşü ortaya çıkmıştır. iskender'e mısır'da tanrı amon'un oğlu olarak tapılmıştır. hellenistik dönem boyunca anadolu iki değişik yönetime sahne olmuştur. aiolya'da ve ionya'da egemen olan bergama kralları (m.ö. 283-133) ve bithynia kralları da (m.ö. 327-74) gerçek hellen uygarlığının temsilcileri ve koruyucuları olmuşlardır. buna karşılık pontus kralları (m.ö. 302-36), doğulu içerik taşıyan kültür politikasını yürütmüşlerdir. kommagene kralları da bu ikinci tipin temsilcileridirler. hellen dünyası, hellenistik dönem boyunca bir ekonomik atılım içinde olmuşlar, doğu dünyası ile ilişkiler sayesinde iskenderiye, rodos, bergama ve ephesos gibi başkentlerin önderliğinde canlı bir ticaret geliştirmişlerdir. zengin kütüphanesi ile bergama bu dönemin büyük bilim ve eğitim merkezi olmuştur.
Hellen uygarlığı Hakkında Genel Bilgihellen uygarlığı
hellenlerin ataları olan akalar m.ö. 1600-1200 yıllarında bugün myken adını verilen uygarlığı yaratarak yunan yarımadasında, orta ve doğu akdeniz çevrelerinde yoğun ticaret ve kültürel etkinlik göstermişlerdir. bu sayede mezopotamya uygarlıklarıyla koloniler aracılığıyla komşu olup uygarlıklarının etkisini oralara ulaştırmışlardır.
ege göçleri yüzünden son bulan bu uygarlığın ardından hellenler 400 yıl boyunca ilkel bir yaşam sürmüşlerdir. bu dönemde yaşayan belli başlı toplumlardan dorlar rodos ve batı anadolu'nun güneyinde, ionlar sakız, sisam ve batı anadolu'nun ortalarında, aioller midilli ve batı anadolu'nun kuzeyinde yerleşmişlerdir. ilk koloniler m.ö. 1050-1000 yılları arasında kurulmuştur.
eski ion evresi: (m.ö. 1050-750) tarım, balıkçılık ve şarap üretimi gibi ekonomik etkinliklerin olduğu bu dönemde henüz uluslararası ticaret gelişmemiştir. evlerin tek odadan oluşması ve seramik ürünlerde hala attika geleneğinin egemen olması önemli özelliklerdendir.
homeros dönemi: (m.ö.750-700) sisam, miletos, ephesos, erythrai, smyrna gibi kentlerin önem kazandığı dönemdir. batı kültürünün ilk edebi eseri olan ilyada bu döneme aittir. mimaride ilerlemeler sağlanmıştır. yazı bilinmesine karşın ionya'da pek yaygın değildi.
durgunluk dönemi: (m.ö. 700-650) anadolu 7. yy başlarında kimmerlerin saldırısına uğramıştır. bu zamanda ayrıca frigler ve lidya krallığı da ionyalıların gelişmesini engellemişlerdir. döneme adını veren durgunluğun sebebi de işte bu baskıdır.
erken arkaik dönem: (m.ö. 650-600) ion uygarlığının ilk parlak dönemi olarak sanat alanında oryantalizan sanatın ortaya çıkış zamanıdır. en önemli atılımı miletos'un önderliğinde mısır'da, doğu akdeniz'de ve karadeniz'de kurulan koloniler oluşturmuştur. eski izmir'de, erythrai'de günışığına çıkarılan athena tapınaklarının en parlak yapıları bu evrenin sonunda inşa edilmişlerdir. ayrıca, izmirli mimnermos, ephesoslu kallinos, sardesli alkman, lesboslu sappho ve alkaios gibi büyük ozanlar bu dönemde yaşamışlardır.
iyon uygarlığının altın çağı: (m.ö. 600-545) erken arkaik dönemde başlayan atılımlar batı anadolu'yu bütün dünyanın o dönemdeki en ileri bölgesi haline getirmiştir. m.ö. 3000 yıllarından beri mısırlıların ve mezopotamyalıların ellerinde bulunan dünya kültür liderliği bu dönemde batı anadolu'ya geçmiştir. doğa filozofları dinsel inanışlardan sıyrılmış olarak doğa olaylarının oluş nedenlerini özgür bir düşünce yöntemi ile ele almış ve bugünkü batı uygarlığının temellerini atmışlardır. karyalı thales, miletoslu anaksimandros ve anaksimenes, sisamlı pythagoras, kolophonlu xenophanes, ephesoslu herakleitos, koslu hippokrates bu dönemin filozofları arasındadır. batı anadolu ion kentleri perslerin eline geçince heykeltraşlar, ressamlar ve filozoflar atina'ya ve italya'ya göçederler. bu andan itibaren iyonya'da başlayan özgür düşünce atılımı yunanistan ve italya'da devam eder.
pers egemenliği dönemi: (m.ö. 545-333) anadolu pers kralı cyrus'un m.ö. 546 tarihinde lidya krallığını yıkması ile büyük iskender'in m.ö. 333 tarihinde iskederun yakınlarındaki issos'ta dara'yı yenmesi arasında kalan ikiyüzyılı aşkın bir süre içinde pers egemenliğine sahne olmuştur. bu dönemde yerli beylikler (satraplar) tarafından yönetilen anadolu'da ilginç bir greko-pers stili geliştirilmiştir. başlıca kültür odakları arasında manyas gölü kenarındaki daskyleion ile lidya'da ve karya'da gelişen satraplıkları bulunur. pers egemenliği sırasında likya'da xanthos'da ve lymira'da gelişen yüksek nitelikteki mimarlık ve heykeltraşlık örnekleri özünde hellenistik nitelikler bulunan eserlerdir. anadolu'daki geç arkaik hellen sanatı pers egemenliği altında olduğu halde özgünlüğünü koruyabilmiştir.
hellenistik çağ: (m.ö. 300-30) iskender'in hellespontus'u (çanakkale boğazı) geçtiği m.ö. 334 yılı, hellen uygarlığı ve bütün dünya için büyük önem taşıyan yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. roma imparatoru augustus (m.ö. 27) ile son bulan bu tarihi dönemde hellen uygarlığı asya ve afrika'ya değin yayılmış, doğu ve batı arasında bir kültür etkileşimi yaratılmıştır. doğu ruhunun hellen uygarlığı ile kaynaşmasından, dış görünümü ile hellenli, ancak özüyle doğulu bir dünya görüşü ortaya çıkmıştır. iskender'e mısır'da tanrı amon'un oğlu olarak tapılmıştır. hellenistik dönem boyunca anadolu iki değişik yönetime sahne olmuştur. aiolya'da ve ionya'da egemen olan bergama kralları (m.ö. 283-133) ve bithynia kralları da (m.ö. 327-74) gerçek hellen uygarlığının temsilcileri ve koruyucuları olmuşlardır. buna karşılık pontus kralları (m.ö. 302-36), doğulu içerik taşıyan kültür politikasını yürütmüşlerdir. kommagene kralları da bu ikinci tipin temsilcileridirler. hellen dünyası, hellenistik dönem boyunca bir ekonomik atılım içinde olmuşlar, doğu dünyası ile ilişkiler sayesinde iskenderiye, rodos, bergama ve ephesos gibi başkentlerin önderliğinde canlı bir ticaret geliştirmişlerdir. zengin kütüphanesi ile bergama bu dönemin büyük bilim ve eğitim merkezi olmuştur.

 Alıntı
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Ankara Hakkında Genel Bilgi Forum Kalbi İç Anadolu Bölgesi 1 11 Eylül 2017 00:23
Eskişehir Hakkında Genel Bilgi Forum Kalbi İç Anadolu Bölgesi 1 08 Kasım 2015 16:15
Kastamonu Hakkında Genel Bilgi Forum Kalbi Karadeniz Bölgesi 0 10 Ekim 2014 14:31
Samsun Hakkında Genel Bilgi Forum Kalbi Karadeniz Bölgesi 0 01 Ekim 2014 11:44
Kaysri Hakkında Genel Bilgi Forum Kalbi İç Anadolu Bölgesi 0 01 Ekim 2014 11:15

Yukarı Git