Açiköğretim Lisesi  11 Mayıs 2008, Saat 21:42
DurumuÇevrimdışı
Yeni Üye
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

Açiköğretim Lisesi

 
Yorum #1

.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir eğitim kurumu olan Açıköğretim Lisesi, herhangi bir nedenle liseye devam edemeyen ortaokul mezunlarına, günlük uğraşlarından ve yerlerinden ayrılmadan lise öğrenimi görme olanağının verilmesi amacıyla kurulmuştur. İlk kez 1992-1993 öğretim yılında öğrenci alınan Açıköğretim Lisesinde görülen öğrenimin içeriğinin diğer liselerdekinden hiç bir farkı yoktur. Açıköğretim Lisesi diploması aynıdır. Bu diploma, giriş sınavını kazanmaları halinde sahiplerine yükseköğrenime devam etme hakkını verir.

Açıköğretim Lisesinin kurulması ile, Türkiye'de dışarıdan lise bitirme sınavları kaldırılmıştır. 1990-1991 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi ile MEB arasında yapılan bir protokol gereğince yurtdışında da uygulanmakta olan Aydınlıkevler Lisesi Dışardan Lise Bitirme Sınavları, yukarıdaki yönetmelik değişikliği gereğince kaldırılmış, yerine 1995/1996 öğretim yılından itibaren Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programı uygulamaya konulmuştur.

AMAÇ
Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programı, herhangi bir nedenle öğrenimlerine devam edemeyen kişilere, okula devam mecburiyeti olmadan, kendi kendilerine çalışarak yarıda bıraktıkları öğrenimlerini tamamlama ve bir üst okula gidebilme olanağının sağlanması amacıyla uygulanmaktadır.

Yaş sınırının olmadığı bu eğitim yoluyla, kişilerin boş zamanlarını anlamlı bir şekilde değerlendirerek, hem genel bilgilerini ve kültürlerini artırmaları, hem de eğitim düzeylerini yükseltmeleri amaçlanır.

Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programı, yurtdışına gelmeleri nedeniyle yarım kalan öğrenimlerini tamamlamak veya yurtdışında gördükleri öğrenimin düzeyini yükseltmek ya da bulundukları ülkede halen gördükleri eğitime ek olarak, ayrıca bir Türk lise diplomasına da sahip olmak ve yükseköğrenime devam etmek isteyenlerin yararlanabilecekleri bir eğitim hizmetidir. Örneğin bu programa girerek lise diploması alanlar, giriş sınavını kazandıkları takdirde Türkiye'de üniversiteye veya Anadolu Üniversitesi'nin yurdışında uyguladığı açık yükseköğretim programlarına devam edebilirler.

AÖL YURTDIŞI PROGRAMI
Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programında des geçme ve kredi sistemi uygulanır ve bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Sınıf geçme sisteminde bir kaç dersten başarısız olan bir öğrenci izleyen öğretim yılında o sınıfı tekrar etmek zorundadır. Ders geçme ve kredi sisteminde ise, öğrenci sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder ya da onun yerine bir başka ders alır. Sınıf sisteminde bir dersin haftalık ders saati, Açıköğretim Lisesinde o dersin kredisi olarak değerlendirilir.

Açıköğretim Lisesinin eğitim programında her öğrencinin alması gereken zorunlu ortak dersler ile öğrencilerin kendi isteklerine göre belirleyebilecekleri seçmeli dersler vardır (Çizelge 1).

Öğrenciler her dönem ortak ve seçmeli derslerden toplam 40 kredilik ders alabilirler. Her dönemde alınması gereken ortak zorunlu derslerin listesi Çizelge 2'de görülmektedir. Bir dönemde başarısız olunan bir ders, izleyen dönemde yeniden alınabilir. Ortak derslerden üç kez sınava girip de başarılı olamayan öğrenciler için zorunluluk kalkar; ancak eğer gerekli kredi miktarını dolduramazlar ise, bu derslerin yerine seçmeli derslerden ders almaları gerekir. Açıköğretim Lisesinden mezun olabilmek için, zorunlu ve seçmeli derslerden başarılan derslerin toplam kredisinin 144 olması yeterlidir. Buna göre ortaokul mezunu bir kiti normal olarak 5 dönemde liseyi bitirebilir.

Çizelge 1: Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programı Ortak ve Seçmeli

Dersler Listesi
Zorunlu Dersler :
Kodu Adı Kredisi

101 Türk Dili ve Edebiyatı 1 4 102 Türk Dili ve Edebiyatı 2 4
103 Türk Dili ve Edebiyatı 3 3
104 Türk Dili ve Edebiyatı 4 3
111 Din Kültürü ve Ahlak Bil. 1 2
112 Din Kültürü ve Ahlak Bil. 2 2
113 Din Kültürü ve Ahlak Bil. 3 2
121 Felfese 1 2
122 Felsefe 2 2
131 Tarih 1 4
132 Tarih 2 4
141 T.C.İnkilap Tar. ve Atatürkçülük 1 2
142 T.C.İnkilap Tar. ve Atatürkçülük 2 2
151 Coğrafya 1 2
152 Coğrafya 2 2
161 Matematik 1 5
162 Matematik 2 5
171 Fen Bilimleri 1 5

Kodu Adı Kredisi
172 Fen Bilimleri 2 5
181 Almanca 1 4
182 Almanca 2 4
191 Milli Güvenlik Bilgisi 2

SEÇMELİ DERSLER
206 Psikoloji 1 3
207 Psikoloji 2 3
208 Sosyoloji 1 3
209 Sosyoloji 2 3
216 Türkiye Coğrafyası 6
246 Osmanlı Tarihi 1 4
247 Osmanlı Tarihi 2 4
248 Sanat Tarihi 1 4
249 Sanat Tarihi 2 4
257 Edebi Metinler 1 6
258 Edebi Metinler 2 6
259 Güzel Konutma ve Yazma 1 3
777 Genel Türk Tarihi 1 4
786 Ekonomi 1 3
887 Sağlık Bilgisi 1 4
888 Sağlık Bilgisi 2 4
976 Çevre ve İnsan 1 4
773 Almanca 3 6

Çizelge 2 : Dönemlere Göre Alınması Gereken Ortak Zorunlu Dersler
1.Dönemin Zorunlu Dersleri
Kodu Ders Adı Kredisi
101 Türk Dili ve Edebiyatı 1 4
111 Din Kültürü ve Ahlak Bil.1 2
131 Tarih 1 4
151 Coğrafya 1 2
161 Matematik 1 5
171 Fen Bilimleri 1 5 181 Almanca 1
Kredi Toplamı 26

2. Dönemin Zorunlu Dersleri
Kodu Ders Adı Kredisi
102 Türk Dili ve Edebiyatı 2 4
112 Din Kültürü ve Ahlak Bil. 2 2
132 Tarih 2 4
152 Coğrafya 2 2
162 Matematik 2 5
172 Fen Bilimleri 2 5
182 Almanca 2 4
Kredi Toplamı 26

3. Dönemin Zorunlu Dersleri
Kodu Ders Adı Kredisi
103 Türk Dili ve Edebiyatı 3 3
113 Din Kültürü ve Ahlak Bil. 3 2
191 Milli Güvenlik Bilgisi 1 2
Kredi Toplamı 7

4. Dönemin Zorunlu Dersleri
Kodu Ders adı Kredisi
104 Türk Dili ve Edebiyatı 4 3
121 Felsefe 1 2
141 T.C. İnk.Tar. ve Atatürk.1 2
Kredi Toplamı 7

5.Dönemin Zorunlu Dersleri
Kodu Ders adı Kredisi
122 Felsefe 2 2
142 T.C.Ink.Tar. ve Atatürk.2 2
Kredi Toplamı 4

Öğrenciler her dönem zorunlu derslere ek olarak, kredi miktarını 40'a tamamlayacak şekilde seçmeli dersleri alırlar. Öğrenciler hangi seçmeli dersleri ve bunların içinden hangilerini öncelikle almak istediklerini kayıt sırasında kendileri belirler.

KİMLER KATILABİLİR ?
Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programına Türkiye'de ortaokulu bitirenler, genel liselerin veya meslek liselerinin ara sınıflarından ayrılanlar veya yurtdışında bunların dengi ve öğrenim görmüş olanlar katılabilirler. Örneğin Almanya'da Hauptschule'nin 9., Realschule ve Gymnasium'un 8.sınıfını bitirenler ortaokul mezunu sayılırlar. Bitirilen sınıf düzeyi yükseldikçe, lisede bağlanacak sınıf düzeyi de yükselir.

Almanya'da Hauptschule 9., Relschule ve Gymnasium 8.sınıfı bitirenler, Türkiye'ye göre ortaokul mezunu sayılırlar.

Almanya'da Hauptschule 10.Realschule ve Gymnasium 9. sınıfı bitirenler, Türkiye'ye göre Lise 1. sınıfı geçmiş sayılırlar.

Almanya'da Hauptschule ile 10/B., Realschule ve Gymnasium 10.sınıfı bitirenler, Türkiye'ye göre Lise 2. sınıfı geçmiş sayılırlar.

Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programına kayıt yaptıran öğrencilerin sorumlu olacakları derslerin belirlenmesinde önce öğrenim durumları esas alınır. Önceki öğrenim durumlarına göre öğrencilerin, Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programında ne kadar kredi almaları ve kaç dönem öğrenim görmeleri gerektiğini genel olarak aşağıdaki Çizelge 4'de de görüldüğü gibi, şöyle açıklayabiliriz :

A-Ortaokul mezunu olan öğrenciler toplam 144 krediyi tamamlamak zorundadır. Bu öğrenciler normal koşullarda (her dönem girdikleri sınavlardan başarılı oldukları takdirde) 5. dönemin sonunda lise tiploması alabilirler. Ortaokul mezunu öğrenciler her dönemin zorunlu derslerini ve kredilerini tamamlayacak kadar seçmeli dersleri almak zorundadırlar.

B- Liseden tasdikname almış olan öğrencilerin genel olarak geçtikleri her iki dönem kabul edilir ve her dönem için 24 kredi verilir. Örneğin Lise 1. sınıfı geçen ve 2. sınıftan ayrılan bir öğrencinin iki dönem için 48 kredisi var demektir. Bu öğrenci 96 kredi daha aldığı takdirde lise mezunu olacaktır. Ancak bu öğrencinin önceki öğrenim durumuna göre Açıköğretim Lisesinde sorumlu olacağı dersler belirlenirken, ayrıldığı okulun türü, zamanı, öğretim sistemi, gördüğü dersler ve haftalık ders saatleri dikkate alınır ve her öğrencinin durumu özel olarak değerlendirilir. Bu nedenle verilen kredi ve tamamlanması gereken kredi miktarlarında değişiklikler olabilir.

Türkiye'de liselerin son sınıfından ayrılmış olan bazı öğrenciler kredi sistemine göre lise mezunu olmak için gerekli olan 144 krediyi doldurmuş olabilirler. Ancak bu öğrencilerin diploma

alabilmeleri için yönetmelik gereği bir dönem daha öğrenim görmeleri gerekmektedir.

C- Denklik belgesi ile Açıköğretim Lisesine kayıt yaptıracak öğrencilerin durumu Almanya'ya göre şöyle örneklenebilir :

Denklik belgesine göre ortaokul mezunu sayılanlar 1. dönemden, Lise 1. sınıfı geçmiş sayılanlar 3. dönemden, Lise 2.sınıfı geçmiş sayılanlar 5. dönemden başlarlar. Bu öğrencilerin geçtikleri her sınıfı iki dönem sayılır ve her dönem için 24 kredi verilir. Buna göre Lise 1. sınıfı geçmiş sayılan bir öğrencinin 2x24= 48 kredisi vardır, 1. ve 2. dönemin zorunlu derslerini geçmiş sayılır, 3. dönemden başlar, bu dönemin zorunlu derslerini alır ve ek olarak kredisini 40'a tamamlayacak kadar seçmeli ders alır. Denklik belgelerinde seviye sınavı ile bir üst sınıfa alınmaları öngörülen öğrencilerin sorumlu olacakları dersler bu üst sınıfa göre belirlenir. denklik belgesinde, kredili sisteme göre kişinin okudğu dönem miktarı ve aldığı kredisi yazılı ise bu dönem ve kredi miktarı dikkate alınır.

Denklik işlemlerinin yapılmasında yetkili makam T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müşavir ve Ataşelikleridir. Yukarıdaki açıklamalar genel bir örnek olarak verilmiştir.

Çizelge 4: Önceki Öğrenim Durumuna Göre Açıköğretim Lisesinde
Tamamlanması Gerekli Kredi Miktarı
Önceki Öğrenim Mevcut AÖL'nde Tamam- AÖL'ndeki
Durumu Kredisi laması Gereken Normal
Kredi Miktarı Öğ.Süresi

A- Ortaokul mezunu 0 144 5-6

B- Tasdikname ile kayıt yaptıracaklar
Lise 1. sınıftan terk 0 144 5-6
Lise 2. sınıftan terk 48 96 3-4
Lise 3. sınıftan terk 96 48 2-3

C. Denklik belgesi ile kayıt yaptıracaklar
Denkliğinde ortaokul
mezunu sayılanlar 0 144 5-6
Denkliğinde Lise 1. sınıfı
geçmiş sayılanlar 48 96 3-4
Denkliğinde Lise 2. sınıfı
geçmiş sayılarlar 96 48 2-3

ÖĞRETİM MALZEMELERİ
Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin kitapları öğrencilere Köln Bürosu tarafından gönderilir. Öğrenciler bu kitapları çalışarak sınavlara hazırlanırlar. Kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen içeriğe göre liselerde kullanılan kitapların uzaktan öğretim tekniğine göre yeniden düzenlenmiş halidir. Daha önce yurdışında dışarıdan lise bitirme sınavları için hazırlanmış olan bu kitaplar, Açıköğretim Lisesinin programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslere göre düzenlenmittir.

Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programına temel öğrenme aracı, uzaktan öğretim tekniğine göre hazırlanmış ders kitaplarıdır. Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere, ilk iki dönemde sorumlu oldukları tüm derslerin kitapları toplu olarak gönderilir. Daha sonraki yıllarda öğrenci, kayıt yenileme sırasında ihtiyacı olan kitapları alır.

Ayrıca Matematik I, Matiematik 2, Fizik 1, Kimya 1, Biyoloji 1 kitapları Almanca olarak da bastırılmıştır. Türkçe kitaplarla aynı olan bu kitapları isteyen öğrenciler alabilirler. Bu derslerin soruları soru kitapçığında aynı zamanda Almanca olarak da yer alacaktır.

SINAVLAR
Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programına kayıt yaptıran öğrenciler her dönemin sonunda belirtilen tarihlerde sınava girerler.

Sınavlar her öğretim yılı genel olarak Haziran ve Eylül aylarında merkezi sistemle bir hafta sonunda iki gün arka arkaya (Cumartesi-Pazar) yapılır.

Sınavların yapılacağı bina ve salonlar ile hangi gün, hangi derslerden sınava girileceğini gösteren sınava giriş belgeleri

sınavlardan yaklaşık iki hafta önce öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilir. Öğrenciler bu belgede belirtilen yerde, tarihte ve derslerden sınava girmek zorundadırlar. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrencilere ayrıca ek bir sınav yapılmaz. Tüm derslerin sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Sınavlar bilgisayarla 100 üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sınavların yapılmasından sonra yaklaşık bir ay içerisinde öğrencilere gönderilir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programına kesin kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarından şu belgeler istenir :

Başvuru dilekçesi

Öğrenim Belgesi (Ortaokul Diplo., Takdikname veya Denklik Belgesi)

Nüfus Cüzdanı Örneği

Fotoğraf

Öğrenim Gideri Ödeme Makbuzu

DENKLİK İŞLEMİ
Yurtdışında öğrenim görenlerin Türk okul sistemine göre denklikleri yurtdışında Eğitim Müşavirlik ve ataşelikleri tarafından yapılmaktadır. Denklik işlemi için Ataşelikler normal olarak en son öğrenim görülen okulun bitirme belgesi (Abschlusszeugnis) ile bu okulun son iki yılına ait 1. ve 2. dönem karnelerini istemektedirler. Ancak, örneğin Almanya'da ortaöğretim ve mesleki eğitim okulları çok çeşitli olduğundan, Ataşeliklerin denklik için başka belgelere de ihtiyaçları olabilir. Bu nedenle denklik için önceden bağlı bulunduğunuz Ataşeliğe telefon ederek öğrenim durumunuzu belirtiniz ve denklik için gerekli olan belgeleri öğreniniz. Zamandan kazanmak için istenilen belgeleri hazırlayarak Ataşeliğe gidiniz.

NASIL KAYIT YAPTIRILIR ?
Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programına ilgi duyan ve kayıt yaptırmak isteyen kişiler, Ağustos ayının sonuna kadar Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosuna şahsen, yazıyla veya telefonla başvurup önkayıt yaptırabilirler. Önkayıt için adayların Ağustos ayı sonuna kadar çalışma saatleri içinde adres ve telefon numaralarını Büroya bildirmeleri yeterlidir. Önkayıtları yapılan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri Eylül ayında yapılır. Kesin kayıtların nasıl yapılacağı adaylara Köln Bürosu tarafından yazılı olarak bildirilir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Batı Avrupa Bürosu-Lise Programı
Friesenplatz.13, D-50672 Köln
Telefon :0221/51 10 44 (5 hat)
Telefaks:0221/52 11 49
E-posta: bap@anadolu-uni.de
İnternet adresi: http://www.anadolu-uni.de
Denklik Belgesi Alacaklar İçin
BEYANNAME

1. Öğrencinin adı ve soyadı :.................................
2. Baba adı :.................................
3. Doğum yeri :............Doğum tarihi.........
4. Velinin Öğrenciye yakınlığı:.................................
5. Türkiye'de Öğrenim görmeyi isteme nedenleri:.................
6. Yurtdışında öğrenim gördüğü ülke:............................
7. Öğrenci bu Ülkeye gitmeden önce Türkiye'de öğrenim gördü mü?:

Evet Hayır

8. Cevabınız evet ise, adıgeçenin son olarak bitirdiği okul veya
ayrıldığı okul ve sınıfı:....................................
.................................................. ...........
9. Yurtdışında okuduğu okullar: Süresi(yıl olarak):
a).................................. ...................
b).................................. ...................
c).................................. ...................
d).................................. ...................
10.Türkiye'de ögrenime devam etmek isteniyorsa,okumak istenilen
okulu itaretleyiniz:

İlkokul
Ortaokul
Lise
Bazı derslerin öğrenimini yabancı dille yapan okullar
İmam-Hatip Lisesi
Endüstri Meslek lisesi
Kız Meslek Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
Diğerleri(ismini yazınız):.................................
11.Daha önce denklik belgesi alınmış ise:
a) Denklik belgesini veren kurum:............................
.................................................. ........
b) Denklik belgesinin tarihi ve sayısı:............../.......
Yukarıda yazdığım bilgilerin ve ekte sunduğum belgelerin doğruluğunu, bunların yanlış olması halinde sorumluluğun bana ait olacağını beyan ve arz ederim.

ADRES : Öğrencinin veya Velisinin

adı soyadı

İmza

EK:

ALMANYA'DAN GELEN ÖĞRENCİLERİN DENKLİK
İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR
1. Kılavuzun eğitim sistemi ile ilgili bölümü ve sınıf denkliklerini gösteren cetveller dikkatlice incelenerek, Almanya'nın eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

2. Almanya'da öğretim yılı eyaletlere göre Ağustos ayı sonu ile Eylül ayı başında başlamakta ve Haziran ayı sonu ile Temmuz ayı başında sona ermektedir. Bir öğretim yılı iki yarıyıldan ibarettir. Her yarıyıl sonunda öğrencilere kendilerinden kalmak üzere yarıyıl karneleri verilmektedir.(1.Halbjahr-1.yarıyıl; 2.Halbjahr-2. yarıyıl)

3. Almanya'daki not sistemi, kısaltmaları ve Yurdumuzdaki karşılıkları:

NOTLAR KISALTMALARI KARTILIKLARI
(1) Sehr Gut = s.g.t. (10-9) Pekiyi
(2) Gut = gt. (8-7) İyi
(3) Befridigend = bf. (6) Orta
(4) Ausreichend = ausr. (5) Yeterli
(5) Mangelhaft = mgh. (4-3) Zayıf
(6) Ungenügend = u.gnd. (2-1) Çok Zayıf

Bu tablodan da anlaşılacağı üzere Alman Eğitim Sisteminde, en iyi not 1, en zayıf not ise 6'dır.

DİĞER KISALTMALAR KARŞILIKLARI
nicht teilgenommen = n. tgn. = katılmadı
nicht beurtelit = n.beurt. = değerlendirilmedi
nicht benotet = n.b. = not verilmedi

4. Kılavuzun Almanya bölümündeki denklik cetvelleri, yurtdışındaki okullarla, yurdumuzdaki okullarda okutulan müfredat programları karşılaştırılarak hazırlanmıştır. Ancak, az sayıda da olsa, yurdumuzda özellikle ilkokul 4, 5. sınıflardan, ya da Ortaokul 1 ve 2. sınıflardan ayrılarak yurtdışına giden ve orada bir müddet boş gezdikten sonra okula başlayan öğrenciler, çok defa, beyana, boyuna ve yaşına göre bir iki sınıf atlatılarak okula kabul edilmektedirler.

Bu gibi Öğrencilerin denklik işlemleri yapılırken istenecek olan karne ya da ayrılma belgesi, denklik işleminin yapıla bilmesi için yeterli değil ise, kesin öğrenim durumunun belirlenebilmesi için öğrenciden diğer karne ve belgeleri de istenecektir.

5. Denklik işlemi yapılırken istenecek karne ve belgeler:

a) Ortaokul sınıflarına alınacak öğrencilerin yurtdışında okuduğu okuldan aldığı son iki sınıfa ait karneleri (Zeugnis) ile almışsa, ayrılma belgesi (Abgangszeugnis),

b) Liselere alınacak öğrenciler, yurtdışında okuduğu okuldan aldığı son üç yıla ait karneleri (Zeugnis) ile almışsa, ayrılma belgesi (Abgangszugnis) veya diploma (Abschlusszeugnis),

c) Meslek Okullarında okurken ayrılarak gelen öğrencilerden, meslek okulundan aldığı karneleri ile aldığı bitirme veya ayrılma belgesi ve bu okula girmeden önce yurdumuzda ya da geldiği ülkede bitirdiği veya ayrıldığı okuldan aldığı bitirme ya da ayrılma belgesi,

d) Yurtdışında sadece hazırlık öğrenimi yaparak gelen öğrencilerden, geldiği okuldan son olarak aldığı karne veya ayrılma belgesi ile dış ülkeye gitmeden önce yurdumuzda ayrıldığı ya da bitirdiği okuldan aldığı öğrenim belgesi (tasdikname,diploma gibi) istenecektir.

6. Almanya'dan dönen bazı öğrencilerin karnelerinde, bir çok derslerden genellikle lisan yetersizliği nedeniyle değerlendirilme yapılmadığı görülmektedir. Bu durumda olan öğrenciler için, o sınıfı başarmamış işleminin yapılması gerekmektedir.

7. Bazen de, Almanca karnede öğrencinin geçtiği veya kaldığı yazılmamaktadır. Bu durumda, öğrencilerin aldığı notlara bakılacaktır. Notları iyi ise (bir zayıf dahil) geçti işlemi, zayıf ise kaldı işlemi yapılacaktır.

8. Almanya'da bazı eyaletlerde 5. ve 6. sınıflara, oryantasyon sınıfları (Orientierungsstufe) da denilmektedir. Bu sınıflarda öğrencilerin başarıları denemekte olup, 6 sınıftan sonra öğrencinin Hauptschule'ye mi Realschule'ye mi veya Gymnasiyum'a mı gideceği belirlenmektedir. Almanya'da Orientierungsstufe'nin 5.ve 6.sınıflardan gelen öğrencilerin karneleri, Hauptschule'nin ve 6. sınıflarından gelen öğrenciler gibi değerlendirilecektir.

9. Almanya'da bazı eyaletlerde, ortokul sınıflarımıza muadil sınıflara Sekundarstufe I'de denilmektedir. Sekundarstufe I'da olan öğrencilerin, önce hangi okul tipinde (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) olduğunu tespit etmeli ve daha sonra devam ettiği okul tipine göre denklik işlemi yapılmalıdır.

10. Düzenlenen denklik belgesine göre, Liselerimizin 2. ve 3. sınıflarına alınacağı belirlenen öğrencilerin, meslek liselerimizin ikinci ve üçüncü sınıflarına alınmaları mümkün değildir.

11. Almanya'da Gymnasium'u bitirerek "Hochschulreife" belgesi; Fachoberschule'yi bitirerek "Fachhochschulreife" belgesi alan öğrencilerin denklik işlemleri, sadece bitirme belgelerinin asıllarına göre yapılabilir.

CETVEL-I
ALMANYA'DA HAUPTSCHULE'DEN GELEN ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE'DE ORTAOKUL ve LİSELERİMİZDE ALINACAKLARI SINIFLARI GÖSTEREN CETVEL

Haupschule'de 5. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 1. sınıfına alınırlar.
Haupschule'de 6. sınıfa devam ederken gelenler Ortaokullarımızın 1. sınıfına alınırlar.
Haupschule'de 6. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 1. sınıfına doğrudan, 2. ınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
Haupschule'de 7. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 1. sınıfına doğrudan, 2. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
Haupschule'de 7. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 2. sınıfına doğrudan, 3. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
Haupschule'de 8. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 2. sınıfına doğrudan, 3. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
Haupschule'de 8. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 3. sınıfına doğrudan, Liselerimizin 1. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
Haupschule'de 9. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 3. sınıfına doğrudan, Liselerimizin 1. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
Haupschule'de 9. sınıfı bitirerek gelenler, Ortaokul mezunu sayılırlar ve Liselerimizin birinci sınıfına alınırlar.
Haupschule'de 10. sınıfa (Typ-A) devam ederken gelenler, Liselerimizin 1. sınıfına alınırlar.
Haupschule'de 10. sınıfı (Typ-A) bitirerek gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına alınırlar.
Haupschule'de 10. sınıfa (Typ-B) devam ederken gelenler, Liselerimizin 1. sınıfına alınırlar.
Haupschule'de 10. sınıfı (Typ-B) bitirerek gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına doğrudan, 3. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
CETVEL-II
ALMANYA'DA REALSCHULE'DEN GELEN ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE'DE ORTAOKUL ve LİSELERİMİZDE ALINACAKLARI SINIFLARI GÖSTEREN CETVEL

Realschule'de 5. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 1. sınıfına alınırlar.
Realschule'de 6. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 1. sınıfına alınırlar.
Realschule'de 6. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 2. sınıfına alınırlar.
Realschule'de 7. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 2. sınıfına alınırlar.
Realschule'de 7. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 3. sınıfına alınırlar.
Realschule'de 8. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarmızın 3. sınıfına alınırlar.
Realschule'de 8. sınıfı geçerek gelenler, Liselerimizin 1. sınıfına alınırlar.
Realschula'de 9. sınıfa devam ederken gelenler, Liselerimizin 1. sınıfına alınırlar.
Realschule'de 9. sınıfı geçerek gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına alınırlar.
Realschule'de 10. sınıfa devam ederken gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına alınırlar.
Realschule'de 10. sınıfı bitirerek gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına doğrudan, 3. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
CETVEL-III
ALMANYA'DA GYMNASİUM'DAN GELEN ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE'DE ORTAOKUL ve LİSELERİMİZDE ALINACAKLARI SINIFLARI GÖSTEREN CETVEL

Gymnasium'da 5. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 1. sınıfına alınırlar.
Gymnasium'da 6. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 1. sınıfına alınırlar.
Gymnasium'da 6. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 2. sınıfına alınırlar.
Gymnasium'da 7. sınıfa devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 2. sınıfına alınırlar.
Gymnasium'da 7. sınıfı geçerek gelenler, Ortaokullarımızın 3. sınıfına alınırlar.
Gymnasium'da 8. sınıfına devam ederken gelenler, Ortaokullarımızın 3. sınıfına alınırlar.
Gymnasium'da 8. sınıfı geçerek gelenler, Liselerimizin 1. sınıfına alınırlar. Gmnasium'da 9. sınıfa devam ederken gelenler, Liselerimizin 1. sınıfına alınırlar.
Gymnasium'da 9. sınıfı geçerek gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına alınırlar.
Gymnasium'da 10. sınıfa devam ederken gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına alınırlar.
Gymnasium'da 10. sınıfı geçerek gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına doğrudan, 3. Sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
Gymnasium'da 11. sınıfına devam ederken gelenler, Liselerimizin 2. sınıfına doğrudan, 3. sınıfına seviye sınavı ile alınırlar.
Gymnasium'da 11. sınıfı geçerek gelenler, Liselerimizin 3. sınıfına alınırlar.
Gymnasium'da 12. sınıfa devam ederken gelenler, Liselerimizin 3. sınıfına alınırlar.
Gymnasium'da 12. sınıfı geçerek gelenler, Liselerimizin 3. sınıfına veya yabancı dille eğitim yapan yapan 4 yıllık okulların 4.sınıfına alınırlar.
Gymnasium'da 13. sınıfa devam ederken gelenler, Liselerimizin 3. sınıfına veya yabancı dille öğretim yapan 4 yıllık okulların 4. sınıfına alınırlar.
Gymnasium'da 13. sınıfı bitirerek gelenler, Liselerimizi bitirenler derecesinde öğrenim görmüş (Hochschulreife yapmış olanlar). sayılır. Alıntı
 02 Aralık 2008, Saat 08:00
DurumuÇevrimdışı
Yeni Üye
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

 
Yorum #2

ben açıklise kaydolcam nasıl kayıt olabilirim lütfen biraz acele edin lise 1 terk ve ben istanbul da kayıt olmak istiyorum okul ve kayıt şartlarını bildiriniz rica ederim

 Alıntı
 02 Aralık 2008, Saat 08:03
DurumuÇevrimdışı
Rüzgarda Savruk Başına Buyruk
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

 
Yorum #3

Merhaba Muhammet,

http://www.megaforum.com/acik-ogreti...i-t144341.html

Burdaki bilgiler işine yarar diye düşünüyorum

 Alıntı
 01 Şubat 2009, Saat 03:24
DurumuÇevrimdışı
Yeni Üye
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

 
Yorum #4

selam, diyelimki ben almanyada berufschule yi bitiricem realabschlusumu alicam ve tr ye gelicem.. nerden baslicam .. dedikleri gibi lise 2 denmi ve seviyeye göre 3. cüye gece bilirmiyim

 Alıntı
 01 Şubat 2009, Saat 10:49
DurumuÇevrimdışı
Yana Yakıla
Avatar Yok
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

 
Yorum #5

Ben yurtdışı programlarında çalışıyorum...
Eskişehirdeki merkezimizdeyim...
Eğer sorusu olan varsa ilgilenebilirim arkadaşlar...

NESCAFE sen vereceğim telefonu ara, oradan sağlıklı bilgi alabilirsin...


Almanya dışındaysan 0049 Köln Alan kodu 0221 51 10 47

Ara burayı görüş kardeşm

 Alıntı
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Yukarı Git