açısal

  1. OBERON

    Açısal Momentum

    Açısal Momentum Bir cismin çizgisel momentum vektörünün her hangi bir noktaya göre dönmesine açısal momentum denir. Cismin çizgisel momentum vektörü Pbu vektörü dönme noktasına bağlayan konum vektörü r ise (r ve P bir birine diktir) cismin açısal momentum vektörü J=rxP olur. Buradaki x işareti...
Üst