irksal

  1. OBERON

    Agassiz'in Irksal Sınıflandırma Tasarısı

    1851 yılında yazdığı Essay on Classification (Sınıflandırma üzerine Deneme) adlı eserinde Agassiz, tüm hayvan, bitki ve insan ırklarının sınıflandırılabileceğine inandığını söyleyerek iklimsel bölgelere ayrılmış bir dizi insan ırkı tanımlaması yaptı. Bu ırklar şöyleydi: Batı Amerikan ılıman...
Üst