Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

3 Boyutlu Küp Örneği

ByOnur58

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  7 Ocak 2015
 • Mesajlar
  2,113
 • MFC Puanı
  10
 • MFC Seviyesi

Kod:
unit Unit1;
interface
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, Gauges, ExtCtrls;
type
 TForm1 = class(TForm)
  Timer1: TTimer;
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
var
 Form1: TForm1;
 x,y,x1,y1:integer;
 aci:real;
 p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8:tpoint;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
aci:=aci+2*pi/360;
 p1.X:=200;
 p1.Y :=200;
 p2.X :=p1.X +100;
 p2.Y :=p1.Y ;
 p3.X :=p1.X +100;
 p3.Y :=p1.Y +100;
 p4.X :=p1.X ;
 p4.Y :=p1.Y +100;
 p5.X :=p1.X +round(sin(aci)*50);
 p5.Y :=p1.X +round(cos(aci)*50);
 p6.X :=p5.X +100;
 p6.Y :=p5.Y ;
 p7.X :=p5.X +100;
 p7.Y :=p5.Y +100;
 p8.X :=p5.X ;
 p8.Y :=p5.Y+100 ;
 canvas.Pen.Color :=clblack;
 canvas.Pen.Style:=psdot;
 canvas.Pen.Width :=1;
 canvas.MoveTo(p1.X ,p1.y);
 canvas.LineTo(p2.X ,p2.Y);
 canvas.LineTo(p3.X ,p3.Y);
 canvas.LineTo(p4.X ,p4.Y);
 canvas.LineTo(p1.X ,p1.Y);
 canvas.Pen.Style :=pssolid;
 canvas.Pen.Width:=3;
 canvas.LineTo(p5.X ,p5.Y);
 canvas.LineTo(p6.X ,p6.Y);
 canvas.LineTo(p7.X ,p7.Y);
 canvas.LineTo(p8.X ,p8.Y);
 canvas.LineTo(p5.X,p5.Y);
 canvas.MoveTo(p2.X,p2.Y);
 canvas.LineTo(p6.X ,p6.y);
 canvas.MoveTo(p3.X,p3.Y);
 canvas.LineTo(p7.X ,p7.y);
 canvas.MoveTo(p4.X,p4.Y);
 canvas.LineTo(p8.X ,p8.y);
 sleep(1);
 canvas.Pen.Color :=form1.Color;
  canvas.MoveTo(p1.X ,p1.y);
 canvas.LineTo(p2.X ,p2.Y);
 canvas.LineTo(p3.X ,p3.Y);
 canvas.LineTo(p4.X ,p4.Y);
 canvas.LineTo(p1.X ,p1.Y);
 canvas.LineTo(p5.X ,p5.Y);
 canvas.LineTo(p6.X ,p6.Y);
 canvas.LineTo(p7.X ,p7.Y);
 canvas.LineTo(p8.X ,p8.Y);
 canvas.LineTo(p5.X,p5.Y);
 canvas.MoveTo(p2.X,p2.Y);
 canvas.LineTo(p6.X ,p6.y);
 canvas.MoveTo(p3.X,p3.Y);
 canvas.LineTo(p7.X ,p7.y);
 canvas.MoveTo(p4.X,p4.Y);
 canvas.LineTo(p8.X ,p8.y);
end;
end.
 
Üst Alt