• Web sitemizin içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için Web sitemize kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Web sitemize üye olmak tamamen ücretsizdir.
  • Sohbetokey.com ile canlı okey oynamaya ne dersin? Hem sohbet et, hem mobil okey oyna!
  • Soru mu? Sorun mu? ''Bir Sorum Var?'' sistemimiz aktiftir. Paylaşın beraber çözüm üretelim.

7.Sınıf Türkçe Test 1

Üyelik Tarihi
30 Kas 2012
Konular
12,578
Mesajlar
16,017
MFC Puanı
2,330
Kalktım sabahı dinledim:
Dudaklarımda okuldan kalma bir şarkı
Hani yorgundum, yeniktim, çaresizdim,
Dündü – evet – dün,
Dün bir kentti, geride kaldı,
Bu sabah bir başka kente indim.

( 1. – 3. soruları yukarıdaki dizelere göre yanıtlayınız.)

1. Aşağıdakilerden hangisi fiil türünde bir kelime değildir ?
A) Kalktım B) Dinledim C) Yorgundum D) İndim

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş yapıda değildir ?
A) Yorgundum B) Yeniktim C) Çaresizdim D) Kalktım

3. Yukarıdaki kıtanın aşağıda belirtilen dizelerinden hangisinde iyelik zamiri ( iyelik eki ) vardır ?
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

4.” Denizin içi hem karanlık, hem aydınlıktır.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisinde yoktur ?
A) İsim tamlaması B) Sıfat tamlaması C)Bağlaç D) Ek fiil

5. Okuma kültürü küçük yaşlarda edinilir.Çocuğa daha iki üç yaşlarında iken, bol bol resimli kitaplar göstererek bu resimleri bıkmadan bir bir anlatarak, yine kitaplardan kısa kısa öyküler, masallar okuyarak, onlarda kitaba karşı bir merak uyandırmak gerekir.

Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir ?
A) A) Yaş günlerinde çocuklara kitap armağan edilmeli.
B) B) Çocuklara resimli kitaplardan öyküler okunmalı.
C) C) Okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılır.
D) D) Kitaplardaki resimler bıkmadan anlatılmalı

6. “ Havada bir dost eli okşuyor tenimizi
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi
İçimize çevirip nemli gözlerimizi
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un

Dörtlükte anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ?
A) A) Rodos Adası’nın güzelliği
B) B) Ozanın mutsuz olması
C) C) Adalar ve Rodos’a duyulan özlem
D) D) Adaların üzüntülü olması


7. Akıllı insan ; çevresiyle ilişkisi bozulduğu zaman, onlarla arasındaki hoşnutsuzluğu çabucak giderip dostluğunu yenilemesini bilen insandır.
Parçaya göre akıllı insanın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
A) A) Çevresindeki insanları memnun etmeye çalışmak.
B) B) Dost kazanmak için elinden geleni yapmak.
C) C) Çevresiyle ilişkisi bozulunca, dostluğunu yenilemek.
D) D) Dostlarına değer verip onlarla iyi geçinmek.

8. Azınlıklara toplumsal yapıyı bozacak ayrıcalıklar verilemez.
I II III IV
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almamıştır ?
A) II ve III B) II ve IV C) I ve II D) I ve III

9. Ne demektir fırsat ( I ) Şu ( II ) Tutalım ki ( III ) hayat beni bir tiyatro topluluğuyla şehirden şehire dolaşmak zorunda bıraktı ( IV ) O zaman piyesler yazardım ( V ) Çok da başarılı olurdum.
Bu parçada numaralı yerlerden hangisine iki nokta ( : ) getirilmelidir ?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

10. Tan yeri atanda, şafak sökende
Düşmanın üstüne hörelenmeli
Düşman kalkan alıp kılıç çekende
Yiğit on beş yerden yaralanmalı
Konusu bakımından şiirin türü nedir ?
A) Pastoral B) Didaktik C) Lirik D) Epik

11. Hangi cümledeki “bu” sözcüğünün çeşidi diğerlerinden farklıdır ?
A) A) Giderken bu çiçeği de götürün
B) B) İçlerinden bir bu ressam oldu
C) C) Bu sene işimiz zor
D) D) Koyunları bu dereden geçiremeyiz

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde “ekeylem” kullanılmamıştır ?
A) A) Kapıların kapanmasıyla oyun başladı.
B) B) Böyle bir olay karşısında bile sakindi.
C) C) Fırtınadan önce hava durgundu
D) D) Beni yaşama bağlayan senin sevgindi

13. Yenilik getiren her büyük sanatçıda eskiye bakan bir taraf vardır.Geçmişi inkar ettiğiniz an sanat kendiliğinden durur.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, paragrafta belirtilen düşünceyle çelişir ?
A) A) Atalar sözünü tutmayanı, yabanı atarlar.
B) B) Atanın sanatı, oğula mirastır.
C) C) Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı.
D) D) Sanatı ustadan görmeyen öğrenemez.


14. I. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
II. Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına.
III. İş bilenin kılıç kuşananın
IV. Gülü seven dikenine katlanır.
V. Rüzgar eken fırtına biçer.
Yukarıdaki atasözleri ilettikleri yargılar yönünden eşleştirilirse hangisi dışta kalır ?
A) I B) II C) III D) IV

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ kim, kimi, nerede, ne zaman” sorularının yanıtı sırasıyla verilmiştir ?
A) A) Ali ; onu, okuldan az önce aldı.
B) B) Araba, çocuğa caddede dün çarpmış.
C) C) Ayşe, kardeşlerini parka götürmüş.
D) D) Ahmet, annesini garajda dün beklemiş.

16. “Etmek” yardımcı fiili ile aşağıdaki kelimelerden hangisini birleştirirsek diğerlerine göre değişik bir yazım oluşur ?
A) Ret B) Kabul C) Yardım D) Yol

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş yapıda değildir ?
A) A) Hava çok kararmıştı.
B) B) Binbaşı Tahsin’i oğlu sanmıştı.
C) C) Oğlunu Yunanlılar öldürmüştü.
D) D) Kadın, Köseağaçlıydı.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı fiilidir ?
A) A) Hemen buradan uzaklaşın.
B) B) Kardeşim artık kendisi giyiniyor.
C) C) Bu elbiseyi yeni diktirdim.
D) D) Bütün kapılar kilitlendi.

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne sıfat tamlamasıdır ?
A) A) Rüzgâr, ağaçların yapraklarını savuruyor.
B) B) Gülümseyerek avucundaki parayı gösterdi.
C) C) Hain kedi kafesteki kuşa bakıyor.
D) D) Gümüş çerçeveyi masasına özenle yerleştirdi.

20. “Dünya güzeli belirlendi.” cümlesinde bir sıfat, isim gibi kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzeri biçimde bir sıfat, isim gibi kullanılmaktadır ?
A) A) Çocuk, dedesinin elinden tutmuş, gidiyorlar.
B) B) Yıl, mutlu bir olayla başladı.
C) C) Hasta, akşamdan beri kendinde değil.
D) D) Doktor, elini çocuğun alnına koydu.

21. “Bahçesi geniş ev” yerine “geniş bahçeli ev” diyebiliriz. Aşağıdaki söyleyişlerden hangisinin yerine böyle bir karşılık koyamayız ?
A) A) Eli açık adam
B) B) Kapısı açık ev
C) C) Duvarı yüksek bahçe
D) D) Salçası bol yemek
22. “İnsanların en etkin anlaşma aracı dildir.”
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
A) A) Türemiş kelime
B) B) Sıfat türünde kelime
C) C) Süreksiz sert ünsüz uyuşması
D) D) Hal eki almış kelime

23. 1. Duygularını dışa vurmazdı.
2. Bu konuyu dile getirdim sadece.
3. Düşüncelerini yansıtmak istemezdi.
4. Her şeyi bir bir anlattı.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler aynı anlamdadır ?
A) 1 ile 2 B) 2 ile 3 C) 1 ile 3 D) 3 ile 4

24. ( I ) Bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde dönüp duruyor. ( II ) Uzakta bir takanın patpatı. ( III ) Kıyıda böcek gagalayan bir deniz kırlangıcı. ( IV ) Çöpleri eşeleyen uyuz bir köpek.
( V ) Kara kuşları, bu saatte henüz uyku sersemidir.
Bu paragrafın hangi cümlesinde yazarın yorumu vardır ?
A ) II B ) III C ) IV D ) V

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamında kullanılmıştır ?
A) A) Onun gölgesinde yaşadım hep. C)Alıcısı olmayınca atı eve geri getirdi.
B) B) Kuşu ağacın dibine gömdüler. D)Yavaşça yerinden doğruldu.


CEVAP ANAHTARI

1-C 6-C 11-B 16-A 21-A
2-D 7-C 12-A 17-B 22-D
3-B 8-A 13-C 18-D 23-C
4-B 9-B 14-C 19-B 24-D
5-A 10-D 15-D 20-C 25-A
 
Üst