• Web sitemizin içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için Web sitemize kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Web sitemize üye olmak tamamen ücretsizdir.
  • Sohbetokey.com ile canlı okey oynamaya ne dersin? Hem sohbet et, hem mobil okey oyna!
  • Soru mu? Sorun mu? ''Bir Sorum Var?'' sistemimiz aktiftir. Paylaşın beraber çözüm üretelim.

Avrupa Hun Devleti

Üyelik Tarihi
30 Kas 2012
Konular
12,578
Mesajlar
16,017
MFC Puanı
2,310
Avrupa Hun Devleti

IV. yüzyılın sonlarına doğru Balamir'in önderliğinde batıya doğru yürüyen Hunların bir bölümü ilk defa Doğu Anadolu'ya girdiler.Balamir'in ölümünden sonra oğlu yada torunu olduğu sanılan Uldız döneminde ise Karpat dağlarını aşıp Macaristan'a girerek burada Avrupa Hun Devleti'ni kurdular. Avrupa Hun Devleti'nin dış politikası Uldız döneminde belirlenmiştir.Bu politikaya göre Bizans baskı altında tutulacak ve Germen kavimlerine karşı Batı Roma İmparatorluğu ile iş birliği yapılacaktır.

Uldız Dönemi
•Uldız Bizans'ı baskı altına almak amacıyla Trakya üzerine yürüdü. Barış isteyen Trakya valisine "Güneşin battığı yere kadar her yeri zaptedebilirim" diyerek Doğu Roma(Bizans)'ya meydan okudu. Türklerin gücünden çekinen Bizans anlaşma yaparak Hunların üstünlüğünü kabul etti.
•Bu dönemde Hunlar Orta Avrupa'dan Hazar'ın doğusuna kadar uzanan geniş topraklara sahip olmuşlardı.Devletin doğu bölgesini Karaton'un yönettiği biliniyorsa da bu hükümdar hakkında fazla bilgi yoktur.

Rua Dönemi
•412-422 yılları arasında Avrupa Hun Devleti ile ilgili fazla bir bilgiye rastlanmamaktadır. Hükümdar soyundan gelen Rua 422 yılında tahtı ele geçirerek ülkeyi kardeşleri Muncuk Oktar ve Aybars ile birlikte yönetti. Muncuk'un erken ölümü üzerine Aybars ülkenin doğu kanadının yönetimine Oktar ise batı kanadının yönetimine getirildi.

•Rua Uldız'ın belirlediği Hun dış politikasını uygulamaya devam etti. Casusluk faaliyetlerini ileri sürerek Bizans üzerine bir sefer düzenledi(422). Bu sefer sonucunda Bizans ağır bir vergiye bağlandı.
•Batı Roma'daki taht karışıklıklarından yararlanmak isteyen Bizans İtalya'ya kuvvet gönderdi.Bunun üzerine Rua altmış bin kişilik bir orduyu Batı Roma'nın yardımına göndererek Bizans İmparatoru Theodosius(Teodosyus)'u savaşmadan geri çekilmek zorunda bıraktı.
•Bizans üzerine yapacağı yeni bir sefere hazırlanırken 434 yılında öldü. Yerine kardeşi Muncuk'un oğlu Attila geçti.
Attila Dönemi
•Attila amcası Rua'nın yanında yetişti ve onunla birlikte çeşitli seferlere katılarak devlet yönetimini ve ordu komutanlığını çok iyi öğrendi. Onun zamanında Avrupa Hun Devleti en parlak dönemini yaşadı.
•Tahta çıkınca ülkeyi kardeşi Bleda ile birlikte yönetti.
•434 yılında Margos Antlaşması imzalandı.
Bu anlaşmaya göre;
•Bizans' Hunlara ödemekte olduğu vergiyi iki katına çıkaracak
•Bizans Hunlara bağlı kavimlerle antlaşma yapmayacak
•Ticari ilişkiler sınır kasabalarında devam edecek
•Bizans elindeki Hun esirleri iade edecekti.

Attila'nın Seferleri

Birinci Balkan Seferi (441-442)
Bizans'ın Margos Antlaşması'nın hükümlerine uymaması üzerine Attila Bizans üzerine sefere çıktı. Doğu Trakya'ya kadar ilerleyen Hun ordusundan çekinen Bizans barış istemek zorunda kaldı.Bu Antlaşma ile Attila Bizans'ın ödediği vergiyi artırdığı gibi bazı sınır kalelerini de ele geçirdi.Bu seferden sonra Avrupa Hunlarına Balkanların yolunu açılmış oldu.

İkinci Balkan Seferi (447)
I.Balkan Seferi'nden sonra Bizans imzaladığı antlaşma şartlarında öngörülen vergiyi ödemediği için Attila yeniden sefere çıktı. İki kola ayrılan Hun ordusunun bir kolu Yunanistan'a giriğ Teselya'ya kadar ilerledi. Diğer kolu ise Sofya Filibe ve Lüleburgaz şehirlerini alarak Büyükçekmece yakınlarına kadar ulaştı. Bizans Imparatoru barış istemek zorunda kaldı.
Yapılan Anotolyos Antlaşması'na göre;
•Bizans ödediği vergiyi üç katına çıkaracak
•Savaş tazminatı ödenecek
•Tuna'nın güneyindeki yerler askerler arındırılacaktı.

Batı Roma ( Galya ) Seferi (451)
Roma Imparatoru'nun kızıyla evlenen Atilla çeyiz olarak Imparatorluk topraklarının yarısını isteyince bunu kabul etmeyen Batı Roma'nın üzerine yürüdü. Katalon Ovası'nda karşılaşan iki ordu büyük kayıplar vererek geri çekildiler.

İtalya Seferi ( 452 )
Attila 452 yılında yüz bin kişilik ordusuyla Alpler üzerinden İtalya'ya girdi. Papa I. Leo başkanlığında bir heyet Roma'nın bağışlanmasını istedi. Papa'nın ricasını kabul eden Attila geri döndü.

Avrupa Hunlarının Türk ve Dünya tarihine katkıları

•Avrupa'da hakimiyet kuran ve Avrupa merkezli ilk Türk devleti olmuştur.
•Kavimler Göçü'nün başlamasında etkili olmuştur.
•Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasına neden olmuştur.
Avrupa Hunlarının parçalanmasının nedenleri
•Ele geçirdikleri topraklarda gittikçe nüfus olarak azınlıkta kalmaları.
•Sürekli Türk göçleriyle beslenememeleri.
•Düzenli ve sağlam bir devlet teşkilatı kuramamaları.
•Yerleşik kültür ile mücadele edilmesi.
•Yerleşik kültürün olumsuz etkileri.
 
Üst