Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Bellek Kullanımını Görme Programı

ByOnur58

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  7 Ocak 2015
 • Mesajlar
  2,113
 • MFC Puanı
  10
 • MFC Seviyesi

VISUAL BASIC

1 adet text box ve bir adet buton yerleştirin. Aşağıdaki kodu yapıştırın. Butona bastığınızda text1 de % olarak bellek kullanım oranını göreceksiniz.


Kod:
Option Explicit

Private Const NIM_ADD = &H0
Private Const NIM_MODIFY = &H1
Private Const NIM_DELETE = &H2

Private Const NIF_MESSAGE = &H1
Private Const NIF_ICON = &H2
Private Const NIF_TIP = &H4

Private Const WM_LBUTTONDOWN = &H201
Private Const WM_LBUTTONDBLCLK = &H203
Private Const WM_RBUTTONDOWN = &H204
Private Const WM_USER = &H400

Private Const VER_PLATFORM_WIN32s = 0
Private Const VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS = 1
Private Const VER_PLATFORM_WIN32_NT = 2

Private Type NOTIFYICONDATA
  cbSize As Long
  hwnd As Long
  uID As Long
  uFlags As Long
  uCallbackMessage As Long
  hIcon As Long
  szTip As String * 64
End Type
  
Private Type OSVERSIONINFO
  dwOSVersionInfoSize As Long
  dwMajorVersion As Long
  dwMinorVersion As Long
  dwBuildNumber As Long
  dwPlatformId As Long
  szCSDVersion As String * 128
End Type

Private Type MEMORYSTATUS
  dwLength As Long
  dwMemoryLoad As Long
  dwTotalPhys As Long
  dwAvailPhys As Long
  dwTotalPageFile As Long
  dwAvailPageFile As Long
  dwTotalVirtual As Long
  dwAvailVirtual As Long
End Type

Private Declare Function ShellNotifyIcon Lib "shell32.dll" Alias "Shell_NotifyIconA" (ByVal dwMessage As Long, lpData As NOTIFYICONDATA) As Long
Private Declare Function GetVersionEx Lib "Kernel32" Alias "GetVersionExA" (lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Long
Private Declare Sub GlobalMemoryStatus Lib "Kernel32" (lpBuffer As MEMORYSTATUS)

Const WM_ICONNOTIFY = WM_USER + 100
Const ID_TASKBARICON = 100

Private Sub Command1_Click()
  UpdateIcon NIM_MODIFY
End Sub


Private Sub UpdateIcon(nAction As Integer)
  Dim nid As NOTIFYICONDATA
  Dim mem As MEMORYSTATUS
  mem.dwLength = Len(mem)
  GlobalMemoryStatus mem
  If Visible Then
    Text1.Text = CStr(mem.dwMemoryLoad) & "%"
   End If
  nid.cbSize = LenB(nid)
  nid.hwnd = hwnd
  nid.uID = ID_TASKBARICON
  nid.uFlags = NIF_MESSAGE Or NIF_TIP Or NIF_ICON
  nid.uCallbackMessage = WM_ICONNOTIFY
  nid.szTip = "Memory Load: " & CStr(mem.dwMemoryLoad) & "%" & Chr$(0)
  ShellNotifyIcon nAction, nid
End Sub
 
Üst Alt