Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Bilgisayarımıza Konuşarak Emir Verelim

ByOnur58

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    7 Ocak 2015
  • Mesajlar
    2,113
  • MFC Puanı
    10
  • MFC Seviyesi

Kod:
unit Unit1;

interface

uses
Windows, MMSystem, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, SkinCaption, WinSkinData;

type
TForm1 = class(TForm)
Image1: TImage;
BitBtn1: TBitBtn;
BitBtn2: TBitBtn;
BitBtn3: TBitBtn;
SkinData1: TSkinData;
SkinCaption1: TSkinCaption;
procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn3Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

// Ac
Procedure OpenDoor;
Begin
mciSendString('Set cdaudio door open', nil, 0, 0);
End;

// Kapat
Procedure CloseDoor;
Begin
mciSendString('Set cdaudio door closed', nil, 0, 0);
End;procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
opendoor;
end;

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
closedoor;
end;

procedure TForm1.BitBtn3Click(Sender: TObject);
begin
Application.Terminate;
end;

end.
 
Üst Alt