Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

C - C++ ile windows üzerinde form açma

ByOnur58

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  7 Ocak 2015
 • Mesajlar
  2,113
 • MFC Puanı
  10
 • MFC Seviyesi

Kod:
#include <windows.h>
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

char szClassname[ ] = "YunApp";
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
          HINSTANCE hPrevInstance,
          LPSTR lpszArgument,
          int nFunsterStil)

{
  HWND hwnd;        /* Penceremizin ID numarası (Long tipinde) */
  MSG messages;      /* Eventler (messages) */
  WNDCLASSEX penc;    /* Pencere sınıfı */

  /* Pencere tanımları */
  penc.hInstance = hThisInstance;
  penc.lpszClassName = szClassName;
  penc.lpfnWndProc = WindowProcedure;   /* Bu fonksiyonu windows çağırır */
  penc.style = CS_DBLCLKS;         /* Çift tıklamayı yakala */
  penc.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

  /* Varsayılan ikon ve kursoru kullan */
  penc.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  penc.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  penc.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  penc.lpszMenuName = NULL;         /* No menu */
  penc.cbClsExtra = 0;           /* Extra bayt yok */
  penc.cbWndExtra = 0;          
  /* Windows'un varsayılan arkaplan rengini kullan */
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

  /* */
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;

  /* Sınıf tanımlı ise formu oluşturuyoruz*/
  hwnd = CreateWindowEx (
      0,
      szClassName,     /* Sınıf adı */
      "Uygulama 1",    /* Başlık */
      WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* varsayılan pencere */
      CW_USEDEFAULT,    /* pozisyonu windows belirlesin */
      CW_USEDEFAULT,    /* nerede görüneceğini windows belirlesin */
      544,         /* Genişlik */
      375,         /* Yükseklik */
      HWND_DESKTOP,    /* Masaüstünde açılan pencere */
      NULL,        /* Menü yok */
      hThisInstance,    /* Olay tutamacı */
      NULL         /* Pencere oluşturma verisi yok */
      );
/* Ekranda göster */
  ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);

  /* Mesaj döngüsünü başlat. GetMessage() değeri 0 dönene kadar çalıştır */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Karakter mesajlarını görsel anahtar mesajlara çevir */
    TranslateMessage(&messages);
    /* WindowProcedure fonksiyonuna mesajı gönder */
    DispatchMessage(&messages);
  }

  /* PostQuitMessage() 0 döndürüldüğünde form kapatılır */
  return messages.wParam;
}


/* Bu fonksiyon windows tarafından çağırılacakDispatchMessage() */

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)         /* olay tutamacı */
  {
    case WM_DESTROY:
      PostQuitMessage (0);    /* WM_QUIT mesaj kuyruğuna gönder */
      break;
case WM_RBUTTONDOWN:
MessageBox(hwnd, "Sağ tık", "bilgi", MB_OK);
break;
    default:           /* diğer mesajlar için */
      return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }

  return 0;
}
 
Üst Alt