Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

C Sharp Form Uygulamalar Faktöriyel Hesaplama

ByOnur58

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  7 Ocak 2015
 • Mesajlar
  2,113
 • MFC Puanı
  10
 • MFC Seviyesi

Kod:
using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace Faktöriyel
{
 /// 
 /// Summary description for Form1.
 /// 
 public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
 {
 private System.Windows.Forms.TextBox txtSonuc;
    private System.Windows.Forms.Button btnFaktoriyelHesaplama;
    private System.Windows.Forms.Label lblSayi;
    private System.Windows.Forms.Button txtFaktoriyelSonuc;
    private System.Windows.Forms.Label lblSonuc;
 /// 
 /// Required designer variable.
 /// 
 private System.ComponentModel.Container components = null;

 public Form1()
 {
  //
  // Required for Windows Form Designer support
  //
  InitializeComponent();

  //
  // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
  //
 }

 /// 
 /// Clean up any resources being used.
 /// 
 protected override **** Dispose( bool disposing )
 {
  if( disposing )
  {
  if (components != null) 
  {
   components.Dispose();
  }
  }
  base.Dispose( disposing );
 }

 #region Windows Form Designer generated code
 /// 
 /// Required method for Designer support - do not modify
 /// the contents of this method with the code editor.
 /// 
 private **** InitializeComponent()
 {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.txtSonuc = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.btnFaktoriyelHesaplama = new System.Windows.Forms.Button();
      this.lblSayi = new System.Windows.Forms.Label();
      this.txtFaktoriyelSonuc = new System.Windows.Forms.Button();
      this.lblSonuc = new System.Windows.Forms.Label();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // txtSonuc
      // 
      this.txtSonuc.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.txtSonuc.******** = new System.Drawing.Point(93, 64);
      this.txtSonuc.Name = "txtSonuc";
      this.txtSonuc.Size = new System.Drawing.Size(187, 20);
      this.txtSonuc.TabIndex = 0;
      // 
      // btnFaktoriyelHesaplama
      // 
      this.btnFaktoriyelHesaplama.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      this.btnFaktoriyelHesaplama.******** = new System.Drawing.Point(93, 90);
      this.btnFaktoriyelHesaplama.Name = "btnFaktoriyelHesaplama";
      this.btnFaktoriyelHesaplama.Size = new System.Drawing.Size(187, 23);
      this.btnFaktoriyelHesaplama.TabIndex = 1;
      this.btnFaktoriyelHesaplama.Text = "Hesapla";
      this.btnFaktoriyelHesaplama.Click += new System.EventHandler(this.btnFaktoriyelHesapla_Click);
      // 
      // label2
      // 
      this.lblSayi.AutoSize = true;
      this.lblSayi.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblSayi.ForeColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
      this.lblSayi.******** = new System.Drawing.Point(11, 123);
      this.lblSayi.Name = "label2";
      this.lblSayi.Size = new System.Drawing.Size(76, 19);
      this.lblSayi.TabIndex = 3;
      this.lblSayi.Text = "Sonuç = ";
      // 
      // txtFaktoriyelSonuc
      // 
      this.txtFaktoriyelSonuc.FlatAppearance.MouseDownBackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(128)))), ((int)(((byte)(128)))));
      this.txtFaktoriyelSonuc.FlatAppearance.MouseOverBackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(128)))), ((int)(((byte)(128)))));
      this.txtFaktoriyelSonuc.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      this.txtFaktoriyelSonuc.******** = new System.Drawing.Point(93, 119);
      this.txtFaktoriyelSonuc.Name = "txtFaktoriyelSonuc";
      this.txtFaktoriyelSonuc.Size = new System.Drawing.Size(187, 23);
      this.txtFaktoriyelSonuc.TabIndex = 4;
      this.txtFaktoriyelSonuc.Text = "0";
      // 
      // label1
      // 
      this.lblSonuc.AutoSize = true;
      this.lblSonuc.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblSonuc.ForeColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
      this.lblSonuc.******** = new System.Drawing.Point(12, 65);
      this.lblSonuc.Name = "label1";
      this.lblSonuc.Size = new System.Drawing.Size(52, 19);
      this.lblSonuc.TabIndex = 5;
      this.lblSonuc.Text = "Sayı :";
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
      this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(128)))), ((int)(((byte)(128)))));
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
      this.Controls.Add(this.lblSonuc);
      this.Controls.Add(this.txtFaktoriyelSonuc);
      this.Controls.Add(this.lblSayi);
      this.Controls.Add(this.btnFaktoriyelHesaplama);
      this.Controls.Add(this.txtSonuc);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Faktoriyel Hesaplama";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

 }
 #endregion

 /// 
 /// The main entry point for the application.
 /// 
 [STAThread]
 static **** Main() 
 {
  Application.Run(new Form1());
 }

    private **** btnFaktoriyelHesapla_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {

      try
      {
        double faktoriyelSonuc, counter, girilenSayi;

        //girilen değeri double tipine çevirelim. Eğer girilen değer double tipine 
        //çevrilemezse işlem catch bloğuna atlayıp programdan çıkacak

        girilenSayi = Convert.ToDouble(txtSonuc.Text);

        counter = 1;

        faktoriyelSonuc = 1;

        //1 den başlayarak girilen sayıya kadar bütün sayıların çarpımını hesaplayarak 
        //girilen sayının faktoriyelini hesaplayalım

        while (counter <= girilenSayi)
        {
          faktoriyelSonuc = faktoriyelSonuc * counter;

          counter = counter + 1;
        }

        //Hesaplan faktoriyel değerini sonuç kutusuna yazdıralım

        txtFaktoriyelSonuc.Text = Convert.ToString(faktoriyelSonuc);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Bir Sayı girmelisiniz...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }


    }
 }
}
 
Üst Alt