Çin Seddi

Zeynep1

¤ Cærpe di£m ¤
MFC Üyesi
Üyelik Tarihi
14 Mar 2015
Konular
941
Mesajlar
1,653
MFC Puanı
5,240
UNESCO Dünya Mirası
300px-GreatWall_2004_Summer_4.jpg

Çin Seddi, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan, Dünyanın en uzun savunma duvarıdır.
Kalıntıları Po Hay körfezinde deniz kıyısında
başlar. Pekin'in kuzeyinden geçerek batıya
yönelir ve Huang-Ho nehrini ikiye bölerek
güneybatıya uzanır. Gobi Çölü'nün güneyinden batıya yönelerek devam eder.

Seddin yıkılmış olan kısımlarıyla birlikte
uzunluğu 6000 km bulur. Bugün ayakta duran
kısım Ming Hanedanı devrinden kalan 2.500
kilometrelik settir. Ancak asıl inşaat, M. Ö. 221
ile M. S. 608 yılları arasında yapılmıştır.

Yapılış Amacı

Çin'in Savaşan Beylikler döneminde (M.Ö.403 M.Ö.221), Çin seddinin temeli 20'den fazla ayrı
ayrı krallık tarafından atılmıştı. Chu, Qi, Yan, Wei,
Han, Zhao, Qin Krallıkları birbirinden korumak
için sınırlarında ilk setler inşa ettiler.
Qin,Zhao,Yan kralıkları ise XiongNu, DongHu,
LinHu, Hiung-nu'ların saldırılarını durdurmak ve ülkenin kuzey sınırlarını koruma amacıyla da
inşa ettiler. Çin'in ilk İmparatoru Qin Shi Huang, burayı boydan boya aşılmaz bir savunma
duvarıyla kapatmaya karar verdi.

Bu devasa inşaata girişmekteki amacı
konusunda tarihçiler farklı görüşler öne
sürmüşlerdir. Bunlardan bazıları:

[*]Ülkenin sınırlarını başta Hiung-nu olmak üzere kuzeyden Çin'e karşı Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı savunmak. Uzun savaşlar sonunda yıktığı beyliklerin esir düşen yöneticilerini sürgün ve ağır işe sürerek cezalandırmak. Ülkeden kaçışları önlemek. Ülkenin tek yönetim altında birleştiğini içeriye ve dışarıya göstermek.
800px-Great_Wall_of_China.jpeg

275px-Greatwall_large.jpg

Günümüze kadar kalan duvarın büyük
bir kısımı Ming Hanedanı döneminde inşa edildi. 1986 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine eklenen Çin Seddi'nin toplam uzunluğu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Kültürel Miraslar İdaresi ile Devlet
Ölçme ve Haritalama Dairesi'nin 18
Nisan 2009 tarihli açıklamasına göre 8.851,8 kilometredir.[1][2] (Herbert Ponting 1907)

275px-GreatWall6.jpg


Qin Shi Huang M.Ö. 221 yılında daha önceki
krallıkların yaptırdığı duvarları birleştirerek
uzattı. M.Ö. 3. yüzyıldan M.S. 17. yüzyıla kadar
Çinliler seddi uzatmaya devam etmişlerdir. Seddi
onaran ve savunma amaçlı kullanan son
hanedan Ming Hanedanı (1368-1644) olmuştur.

Seddin kalınlık ve yüksekliği yer yer değişir.
Sanılanın aksine Çin seddinin tamamı
tuğlalardan oluşmaz. Bazı yerleri çok zayıf,
kuvvetsiz maddelerden yapılmıştır ve bu duvarlar çok kısadır. [kaynak belirtilmeli ] Bu zayıf duvarların amacı devleti saldırılardan
korumak değil kaçak düşmanı yavaşlatmaktır. [kaynak belirtilmeli ] Genellikle duvarın yüksekliği 4-6 metre, taban kalınlığı 7
metre ve üst kalınlığı ise 6 metre civarındadır.
Kalın olan yerlerin üzerinde atlar ve arabalar
gidebilmektedir. Kalın duvarlar boyunca siperlik
ve okçu delikleri vardır. 200 metrede bir
gözetleme kulesi veya kale ve 9 kilometrede bir fener kulesi bulunur. Duvar üzerinde yer yer
saray ve tapınaklara da rastlanır. Bazı yerlerde
setler, kademeli savunmaya olanak verecek
şekilde birkaç sıra halinde yapılmıştır.

Bu tarihî yapı, 7 Temmuz 2007 tarihinde, Dünyanın Yeni Yedi Harikası 'ndan biri olarak seçilmiştir.
 
Üst