• Web sitemizin içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için Web sitemize kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Web sitemize üye olmak tamamen ücretsizdir.
 • Sohbetokey.com ile canlı okey oynamaya ne dersin? Hem sohbet et, hem mobil okey oyna!
 • Soru mu? Sorun mu? ''Bir Sorum Var?'' sistemimiz aktiftir. Paylaşın beraber çözüm üretelim.

Soru hatam nerede yemi yediği zamanda oyun bitiyor

theetolga

MFC Üyesi
Üyelik Tarihi
25 Ocak 2024
Konular
1
Mesajlar
1
MFC Puanı
0
import turtle
import time
hiz = 0.12
import random


ekranım = turtle.Screen()
ekranım.title("yılan oyunu")
ekranım.bgcolor("lightgreen")
ekranım.setup(width=600, height=600,)
ekranım.tracer(0)

kafası = turtle.Turtle()
kafası.speed(0)
kafası.shape("square")
kafası.color("white")
kafası.penup()
kafası.goto(0,100)
kafası.direction = "stop"

yemek = turtle.Turtle()
yemek.speed(0)
yemek.shape("circle")
yemek.color("red")
yemek.penup()
yemek.goto(0,0)
yemek.shapesize(0.80 , 0.80)


kuyruklar = []


puan = 0
puanyazısı= turtle.Turtle()
puanyazısı.speed(0)
puanyazısı.shape("square")
puanyazısı.color("darkblue")
puanyazısı.penup()
puanyazısı.goto(0,260)
puanyazısı.hideturtle()

puanyazısı.write(f"puan: {puan}" , align="center" , font="courier" "normal")

def move():
if kafası.direction == "up":
y = kafası.ycor()
kafası.sety(y+15)
if kafası.direction == "down":
y = kafası.ycor()
kafası.sety(y-15)

if kafası.direction == "right":
x = kafası.xcor()
kafası.setx(x+15)

if kafası.direction == "left":
x = kafası.xcor()
kafası.setx(x-15)

def goUp():
if kafası.direction != "down":
kafası.direction = "up"
def goDown():
if kafası.direction != "up":
kafası.direction = "down"
def goRight():
if kafası.direction != "left":
kafası.direction = "right"
def goLeft():
if kafası.direction != "right":
kafası.direction = "left"


ekranım.listen()
ekranım.onkey(goUp, "Up")
ekranım.onkey(goDown, "Down")
ekranım.onkey(goLeft, "Left")

while True:
ekranım.update()

if kafası.xcor()>300 or kafası.xcor()<-300 or kafası.ycor()>300 or kafası.ycor()<-300:
time.sleep(0.5)
kafası.goto(0,0)
kafası.direction = "stop"

for eskikuyruk in kuyruklar:
eskikuyruk.goto(1000,1000)

hiz = 0.12
kuyruklar = []

puan = 0
puanyazısı.clear()
puanyazısı.write(f"puan: {puan}" , align="center" , font="courier" "normal")if kafası.distance(yemek) < 20:
x = random.randint(-250 , 250)
y = random.randint(-250 , 250)
yemek.goto(x,y)


yenikuyruk = turtle.Turtle()
yenikuyruk.speed(0)
yenikuyruk.shape("square")
yenikuyruk.color("black")
yenikuyruk.penup()
kuyruklar.append(yenikuyruk)

hiz-=0.0025
puan += 10
puanyazısı.clear()

puanyazısı.write(f"puan: {puan}" , align="center" , font="courier" "normal")


for i in range(len(kuyruklar)-1 , 0 , -1):
x = kuyruklar[i-1].xcor()
y = kuyruklar[i-1].ycor()
kuyruklar.goto(x,y)

if len(kuyruklar) > 0 :
x = kafası.xcor()
y = kafası.ycor()
kuyruklar[0].goto(x,y)

move()

for çarpma in kuyruklar:
if çarpma.distance(kafası) < 20:
time.sleep(0.5)
kafası.goto(0, 0)
kafası.direction = "stop"

for çarpma in kuyruklar:
çarpma.goto(1000, 1000)

kuyruklar = []
puan = 0
puanyazısı.clear()
puanyazısı.write(f"Puan: {puan}", align='center', font='Courier' 'normal')
hiz = 0.12

time.sleep(hiz)
 

Joe.

Emektar Üye
Üyelik Tarihi
5 Tem 2015
Konular
1,140
Mesajlar
5,069
MFC Puanı
4,860
Birden fazla hata var. Yeniden konumlandırma,indentasyon, sonsuz döngüde vs. Kodu düzelttim ;

Kod:
import turtle
import time
import random

hiz = 0.12

ekranım = turtle.Screen()
ekranım.title("Yılan Oyunu")
ekranım.bgcolor("lightgreen")
ekranım.setup(width=600, height=600)
ekranım.tracer(0)

kafası = turtle.Turtle()
kafası.speed(0)
kafası.shape("square")
kafası.color("white")
kafası.penup()
kafası.goto(0, 100)
kafası.direction = "stop"

yemek = turtle.Turtle()
yemek.speed(0)
yemek.shape("circle")
yemek.color("red")
yemek.penup()
yemek.goto(0, 0)
yemek.shapesize(0.80, 0.80)

kuyruklar = []

puan = 0
puanyazısı = turtle.Turtle()
puanyazısı.speed(0)
puanyazısı.shape("square")
puanyazısı.color("darkblue")
puanyazısı.penup()
puanyazısı.goto(0, 260)
puanyazısı.hideturtle()

puanyazısı.write(f"Puan: {puan}", align="center", font=("Courier", 16, "normal"))

def move():
  if kafası.direction == "up":
    y = kafası.ycor()
    kafası.sety(y + 15)
  if kafası.direction == "down":
    y = kafası.ycor()
    kafası.sety(y - 15)
  if kafası.direction == "right":
    x = kafası.xcor()
    kafası.setx(x + 15)
  if kafası.direction == "left":
    x = kafası.xcor()
    kafası.setx(x - 15)

def goUp():
  if kafası.direction != "down":
    kafası.direction = "up"

def goDown():
  if kafası.direction != "up":
    kafası.direction = "down"

def goRight():
  if kafası.direction != "left":
    kafası.direction = "right"

def goLeft():
  if kafası.direction != "right":
    kafası.direction = "left"

ekranım.listen()
ekranım.onkey(goUp, "Up")
ekranım.onkey(goDown, "Down")
ekranım.onkey(goLeft, "Left")
ekranım.onkey(goRight, "Right")

while True:
  ekranım.update()

  if kafası.xcor() > 300 or kafası.xcor() < -300 or kafası.ycor() > 300 or kafası.ycor() < -300:
    time.sleep(0.5)
    kafası.goto(0, 0)
    kafası.direction = "stop"
    for eskikuyruk in kuyruklar:
      eskikuyruk.goto(1000, 1000)
    kuyruklar = []
    puan = 0
    puanyazısı.clear()
    puanyazısı.write(f"Puan: {puan}", align="center", font=("Courier", 16, "normal"))

  if kafası.distance(yemek) < 20:
    x = random.randint(-250, 250)
    y = random.randint(-250, 250)
    yemek.goto(x, y)
    yenikuyruk = turtle.Turtle()
    yenikuyruk.speed(0)
    yenikuyruk.shape("square")
    yenikuyruk.color("black")
    yenikuyruk.penup()
    kuyruklar.append(yenikuyruk)

    puan += 10
    puanyazısı.clear()
    puanyazısı.write(f"Puan: {puan}", align="center", font=("Courier", 16, "normal"))

  for i in range(len(kuyruklar) - 1, 0, -1):
    x = kuyruklar[i - 1].xcor()
    y = kuyruklar[i - 1].ycor()
    kuyruklar[i].goto(x, y)

  if len(kuyruklar) > 0:
    x = kafası.xcor()
    y = kafası.ycor()
    kuyruklar[0].goto(x, y)

  move()

  for çarpma in kuyruklar:
    if çarpma.distance(kafası) < 20:
      time.sleep(0.5)
      kafası.goto(0, 0)
      kafası.direction = "
 
Üst