Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

İtikadi mezhepler

Satürn

Emektar Yönetici
 • Üyelik Tarihi
  9 Şub 2015
 • Mesajlar
  41,136
 • MFC Puanı
  10,264
 • MFC Seviyesi

İTİKADİ MEZHEPLER


İman esaslarını kabul etme konusunda bir çok görüş ve mezhep vardır. Bunlar da iki gruba ayrılır:

a) Hak Mezhepler veya Ehl-i Sünnet Mezhepleri.

b) Batıl Mezhepler veya Ehl-i Bid’at Mezhepleri.

Ehl-i Hak veya Elh-i Sünnet dinî yorumlarda Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ve sahabenin (r.anhüm) yolunu takip edip onları örnek alansahabe arasında ayrım yapmadan onları bütün olarak seven ve kabul eden mezheplerin adıdır.

Ehl-i bit’at ise yorumlarını daha ziyade kendi görüş ve fikirlerine dayandıran ashaptan bazılarını sevgide aşırıya kaçan bazılarına karşı da nefret duyan mezheplerin adıdır

HAK MEZHEPLER (Ehl-i Sünnet Mezhepleri)

İtikatta Ehl-i Sünnet Mezhepleri ikidir:

1. Eş’arî mezhebi

Mezhebin kurucusu İmam Eş’arî’dir. Basra’da doğmuş Bağdat’da vefat etmiştir. İmanla ilgili mevzularda ayet ve hadisleri temel almakla birlikle bunların anlaşılmasında akla da yer veren bir mezhep anlayışıdır. ŞâfiîlerMalikiler genelde Eş’ari mezhebindendir. Mezhep Kuzey AfrikaEndonezya ve Hicaz’da yaygındır.

2. Maturîdi mezhebi

Mezhebin kurucusu İmam Mâtüridî’dir. Kendisi Türkistan’ın Semerkant şehrinin Mâtürid köyündendir. Mâtüridilik imanla ilgili mevzularda ayet ve hadisleri temel almakla birlikte dinin anlaşılması konusunda aklı temel kabul etmiş bir mezheptir.

Mâtürîdî akaidinin temelini İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin (rh. 80/699 - 150/767) içtihatları-görüşleri bilhassa onun Fıkhu’l-ekber isimli eseri teşkil eder.

Mâtürîdîler fıkıhta İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin (rh.) yolunu takip etmiştir. Hanefilerin büyük çoğunluğu Mâtüridî mezhebine bağlıdır.

Mezhep Türkiye Balkanlar Orta Asya Hindistan Pakistan’da yaygındır.

Çoğunlukla Türkler fıkıhta Hanefi itikatta ise Mâtüridi mezhebindendir.
***

İtikatta bu iki hak mezhebe üçüncü olarak “Selefiye”yi ilave edenler olsa da buna gerek yoktur. Çünkü Ehl-i Sünnet’in tuttuğu takip ettiği yol zaten selefin yoludur. Kaldı ki sonraları “Selefilik” selefin yolu ve görüşleri olmaktan çok İbn Teymiye ve Muhammed b. Abdülvahhab’ın mugalatalarını-düşüncelerini yansıtır hale gelmiştir.

Selefîler ilk olarak Hicri 4. yüzyılda ortaya çıkmışlardır. Bunlar amelde Hanbelî mezhebine mensuplardı. Görüşlerinin Selefiye inancını canlandıran ve bu inanca ters düşen görüşlere karşı mücadele eden İmam Ahmed İbn Hanbel´e (rh.) ait olduğunu söylüyorlardı. Ancak Hanbeli mezhebinden olan bazı zatlar; onların bu görüşlerinin Ahmed İbn Hanbel´e (rh.) ait olduğu hususundaki sözlerine katılmamışlardır.

Selefiye inancı Hicrî 7. yüzyılda tekrar ortaya çıkmış ve bu de¬fa bu görüşİbn Teymiyye tarafından ihya edilmeye çalışılmıştır. İbn TeymiyyeMüslümanları yoğun bir şekilde bu görüşü kabul etmeye davet etmiş ve kendine göre zamanının gerektirdiği bazı düşünceleri (!) de Selefiye görüşüne ilave etmiştir.

Daha sonra Selefiye inancı Hicrî 12. yüzyılda Muhammed b. Abdülvahhab tarafından Arap yarımadasında yeniden ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde de Vehhabîler Müslümanları bu Ehl-i Sünnet dışı görüşe davet etmekte ve bu görüşleri şiddetle savunmaktadırlar.

Hanbelî mezhebinde olduklarını iddia eden bu insanlar bazı çok temel mevzularda Ehl-i Sünnet çizgisinden ayrı görüş ve inançlara sahiptirler. Mesela tevhid inancı yani ’ın birliği meselesi şefaat tevessül rabıtakabir ziyaretleri… gibi hususlarda işi Sünnîleri tekfire kadar götürmüşlerdir. Bu akım Hicri 4. yüzyılda ortaya çıkmış ve bu görüşü benimseyenler görüşlerinin Ahmed İbn Hanbel´e ait olduğunu söylemişlerdir. Ancak Hanbeli mezhebinden olan bazı zatlar bu görüşlerin Ahmed İbn Hanbel´e ait olduğu hususunda bunlara katılmamışlardır.


Bâtıl Mezhepler (Ehl-i Bit’at Mezhepleri)

Ehl-i bid‘at mezhepleri de ikiye ayrılır:

a) Küfre düşmeyenler

b) Küfre düşenler.

Küfre düşen bid‘at mezheplerinin temeli İslam’ın ana esası olan âyet ve hadislerin görüşlerine uymayan genellikle kişilerin kendi arzu ve hevesleri doğrultusunda uydurdukları iddialardır ki bunların sayıları çoktur
 

Coolumsu

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
Konum
İzmir
 • Üyelik Tarihi
  11 Haz 2017
 • Mesajlar
  2,622
 • MFC Puanı
  172
 • MFC Seviyesi

İtikadi mezhep olmaz. Kelamda mezhep olur. İnanç onun bunun çıkarımı ile değil ancak Kuran'dan öğrenilir.
 
Üst Alt