Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Memlûkler - İslam Tarihi

_MaVi_

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    17 May 2013
  • Mesajlar
    473
  • MFC Puanı
    0
  • MFC Seviyesi
1810'da çizilmiş bir Memlûk süvarisi resmi.Memlûkler - İslam Tarihi


Mısır Türk Memlûkleri Devleti tarih sahnesine çıktığında
İslâm dünyası
tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyordu. Bir taraftan haçlı seferleri devam ederken
doğudan gelen ve yenilmek nedir bilmeyen Moğollar
Ortadoğu İslâm ülkelerini
peş peşe işgal etmişler
bu ü1keler halkının büyük bir kısmını katliama tâbi tutarak şehirleri yakıp yıkmışlar
adeta taş üstünde taş bırakmamışlardı. 1258 yılında Bağdat Abbâsî Hilâfeti’ni yıkmışlar
dillere destan olan Bağdat’ta
medeniyetten eser bırakmamışlardı. O sırada bütün insanlık medeniyetini tehdit eden bu gücü durduracak bir devlet de ortada görünmüyordu. Ancak
henüz 10 yıl önce Mısır'da kurulmuş olan Memlûkler Devleti insanlığı bu tehlikeden kurtardı. Taarruzlarını batıya doğru devam ettiren Moğollar'ı Filistin’de durdurdu. Ayn Câlût savaşında onlara henüz tatmadıkları mağlubiyetin acısını tattırdı. Kazandığı bu zaferle
başta Mısır olmak üzere batı İslâm dünyasını ve İslâm medeniyetini kurtaran Türk Memlûkleri ordusu
Memlûk tarihçisi İbn Haldûn’un işaret ettiği gibi
Müslümanların bu bozulma ve zayıflama döneminde Allah Teâlâ’nın büyük bir lütfu idi. Orta Asya bozkırlarından Memlûk olarak satın alındıktan sonra Eyyûbî ordusunda yetişen ve bilâhare devletlerini kuran Memlûkler
İslâm dini ile şereflenmişler ve neticede İslâm âlemini büyük tehlikelerden kurtarmışlardı.


Üç memlûk

Bir taraftan Moğol taarruzlarını durduran
diğer taraftan da Ortadoğu’daki haçlı prensliklerini nihaî olarak bölgeden çıkaran Memlûkler
Mısır Abbâsî Hilâfeti'nin merkezi olmak ve mukaddes Hicaz bölgesinin hâkimiyetini üslenmek gibi önemli imtiyazlara sahip en büyük İslâm devleti olma vasıflarını yaklaşık 2 asırdan fazla devam ettirdiler.


Kahire'deki Memlûk mezarları.(Michel Benoist
2005)


İslâm tarihinde kurulmuş en büyük birkaç devlet arasında yer alan Memlûkler
genelde İslâm tarihi
özellikle de Müslüman Türk ve Çerkes tarihleri için son derece önemli olduğu halde
Ülkemizde bu devletle ilgili çalışmalar
oldukça azdır. Merhum İ. H. Uzunçarşılı’nın yaklaşık 60 yıl önce yaptığı Memlûk devlet teşkilâtına dair çalışmalarıyla
M. C. Şehabeddin Tekindağ
Kazım Yaşar Kopraman
Samira Kortantamer
Fatih Yahya Ayaz
Cengiz Tomar ve A. Fulya Eruz'un çalışmaları bunların başında gelmektedir.


Halep'ten bir Memlük


Türk okuyucusu için son derece önemli olan bu devleti
Kayıhan Yayınevi tarafından “siyasi
dinî
kültürel ve sosyal” açılardan tanıtmak gayesiyle bir kitap hazırlanmıştır. Bu çalışmanın
Memlûklerin daha fazla tanınmasına ve bu devletle ilgili yeni çalışmaların yapılmasına bir katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.


Kahire'deki Memlûk mezarları. (Pascal Sebah
1880-1886)

 
Üst Alt