Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

mirc tetris oyunu

diShy

~ یơυℓℓεss ..
Emektar Yönetici
  • Üyelik Tarihi
    27 Kas 2009
  • Mesajlar
    24,083
  • MFC Puanı
    339
  • MFC Seviyesi

bu kod ile tetris oyunu ister kendi mircinize isterseniz oyun botlarınıza ekleyebilirsiniz.
kod:
on *:load:{
if ($version < 6.03) { echo -a Version de mIRC imcompatible. Nécessite au moins mIRC v6.03 | .unload $+(\\\\",$script,\\\\") }
else echo -a Tetris par DixrouE chargé avec succès! Pour jouer, /tetris
}
menu status,menubar,channel {
Tetris:tetris
}
alias tetris {
if ($window(@tetris)) window -a @tetris
else {
hmake tetris 2 | window -akpCB @Tetris -1 -1 343 345
drawfill -r @tetris 16777215 16777215 0 0
drawrect -r @tetris 0 1 9 9 222 302
drawrect -r @tetris 0 1 240 10 85 30
drawrect -r @tetris 16777215 1 245 10 35 10
drawtext -r @tetris 0 Tahoma 10 250 4 Points
drawrect -r @tetris 0 1 240 50 85 30
drawrect -r @tetris 16777215 1 245 50 39 10
drawtext -r @tetris 0 Tahoma 10 250 44 Niveau
drawrect -r @tetris 0 1 240 90 85 30
drawrect -r @tetris 16777215 1 245 90 37 10
drawtext -r @tetris 0 Tahoma 10 250 84 Lignes
drawrect -r @tetris 0 1 240 130 85 97
drawrect -r @tetris 16777215 1 245 130 48 10
drawtext -r @tetris 0 Tahoma 10 250 124 Prochain
drawtext -or @tetris 0 Verdana 15 255 240 Pause
ht points 0 | ht niveau 1 | ht lignes 0 | tetris.points
tetris.blocs p | tetris.makeblocs
}
}
menu @tetris {
uclick {
if ($inrect($mouse.x,$mouse.y,255,240,50,18)) && (!$ht(go)) {
if ($timer(tetris)) { var %a = 6579300 | .timertetris off }
else { var %a = 0 | .timertetris -m 0 750 tetris.draw }
drawtext -or @tetris %a Verdana 15 255 240 Pause
}
}
}
on *:close:mad:tetris:{ hfree tetris | .timertetris off }
alias ht { if ($isid) return $hget(tetris,$1) | else hadd tetris $1- }
alias -l tetris.blocs {
var %a = 10
while (%a < 220) {
if ($ht($+(%a,.10))) {
.timertetris off | ht go 1
drawtext -ro @tetris 0 Verdana 20 50 100 Game Over!
halt
}
inc %a 20
}
var %a = $r(1,7) | ht rotate 0 | ht $+($1,bloc) %a
if (%a == 1) {
ht $+($1,bloc1.x) 90 | ht $+($1,bloc1.y) -30 | ht $+($1,bloc2.x) 110 | ht $+($1,bloc2.y) -30
ht $+($1,bloc3.x) 90 | ht $+($1,bloc3.y) -10 | ht $+($1,bloc4.x) 110 | ht $+($1,bloc4.y) -10
ht $+($1,couleur) 1338900
}
if (%a == 2) {
ht $+($1,bloc1.x) 110 | ht $+($1,bloc1.y) -70 | ht $+($1,bloc2.x) 110 | ht $+($1,bloc2.y) -50
ht $+($1,bloc3.x) 110 | ht $+($1,bloc3.y) -30 | ht $+($1,bloc4.x) 110 | ht $+($1,bloc4.y) -10
ht $+($1,couleur) 660695
}
if (%a == 3) {
ht $+($1,bloc1.x) 90 | ht $+($1,bloc1.y) -50 | ht $+($1,bloc2.x) 90 | ht $+($1,bloc2.y) -30
ht $+($1,bloc3.x) 90 | ht $+($1,bloc3.y) -10 | ht $+($1,bloc4.x) 110 | ht $+($1,bloc4.y) -10
ht $+($1,couleur) 4320245
}
if (%a == 4) {
ht $+($1,bloc1.x) 110 | ht $+($1,bloc1.y) -50 | ht $+($1,bloc2.x) 110 | ht $+($1,bloc2.y) -30
ht $+($1,bloc3.x) 110 | ht $+($1,bloc3.y) -10 | ht $+($1,bloc4.x) 90 | ht $+($1,bloc4.y) -10
ht $+($1,couleur) 8545310
}
if (%a == 5) {
ht $+($1,bloc1.x) 90 | ht $+($1,bloc1.y) -50 | ht $+($1,bloc2.x) 90 | ht $+($1,bloc2.y) -30
ht $+($1,bloc3.x) 110 | ht $+($1,bloc3.y) -30 | ht $+($1,bloc4.x) 110 | ht $+($1,bloc4.y) -10
ht $+($1,couleur) 10855845
}
if (%a == 6) {
ht $+($1,bloc1.x) 110 | ht $+($1,bloc1.y) -50 | ht $+($1,bloc2.x) 110 | ht $+($1,bloc2.y) -30
ht $+($1,bloc3.x) 90 | ht $+($1,bloc3.y) -30 | ht $+($1,bloc4.x) 90 | ht $+($1,bloc4.y) -10
ht $+($1,couleur) 692600
}
if (%a == 7) {
ht $+($1,bloc1.x) 70 | ht $+($1,bloc1.y) -30 | ht $+($1,bloc2.x) 90 | ht $+($1,bloc2.y) -30
ht $+($1,bloc3.x) 110 | ht $+($1,bloc3.y) -30 | ht $+($1,bloc4.x) 90 | ht $+($1,bloc4.y) -10
ht $+($1,couleur) 3947580
}
drawrect -fr @tetris 16777215 1 241 135 83 91
if ($tetris.smaller(p) == $calc($tetris.bigger(p) - 20)) var %b = 170
elseif ($calc($tetris.smaller(p) + $tetris.bigger(p)) == 180) var %b = 180
else var %b = 160
tetris.drawblocs $ht(pcouleur) $calc($ht(pbloc1.x) + %b) $calc($ht(pbloc1.y) + 210)
tetris.drawblocs $ht(pcouleur) $calc($ht(pbloc2.x) + %b) $calc($ht(pbloc2.y) + 210)
tetris.drawblocs $ht(pcouleur) $calc($ht(pbloc3.x) + %b) $calc($ht(pbloc3.y) + 210)
tetris.drawblocs $ht(pcouleur) $calc($ht(pbloc4.x) + %b) $calc($ht(pbloc4.y) + 210)
}
alias -l tetris.drawblocs {
if ($4 == n) var %a = -frn | else var %a = -fr | var %b = $1, %c = $2, %d = $3 | tokenize 44 $rgb($color($1))
var %1 = $1 + 20, %2 = $2 + 20, %3 = $3 + 20, %4 = $1 - 20, %5 = $2 - 20, %6 = $3 - 20
drawrect %a @tetris %b 1 %c %d 20 20 | drawrect -r @tetris $rgb(%4,%5,%6) 1 %c %d 20 20
drawline -r @tetris $rgb(%1,%2,%3) 1 %c $calc(%d + 19) $calc(%c + 20) $calc(%d + 19)
drawline -r @tetris $rgb(%1,%2,%3) 1 $calc(%c + 19) %d $calc(%c + 19) $calc(%d + 20)
}
alias -l tetris.makeblocs {
ht bloc1.x $ht(pbloc1.x) | ht bloc1.y $ht(pbloc1.y) | ht bloc2.x $ht(pbloc2.x) | ht bloc2.y $ht(pbloc2.y)
ht bloc3.x $ht(pbloc3.x) | ht bloc3.y $ht(pbloc3.y) | ht bloc4.x $ht(pbloc4.x) | ht bloc4.y $ht(pbloc4.y)
ht couleur $ht(pcouleur) | ht bloc $ht(pbloc) | tetris.blocs p
}
alias -l tetris.draw {
if ($ht($+($ht(bloc1.x),.,$calc($ht(bloc1.y) + 20)))) var %b = 1
if ($ht($+($ht(bloc2.x),.,$calc($ht(bloc2.y) + 20)))) var %b = 1
if ($ht($+($ht(bloc3.x),.,$calc($ht(bloc3.y) + 20)))) var %b = 1
if ($ht($+($ht(bloc4.x),.,$calc($ht(bloc4.y) + 20)))) var %b = 1
var %a = $ht(bloc1.y)
if (%a < $ht(bloc2.y)) var %a = $ht(bloc2.y)
if (%a < $ht(bloc3.y)) var %a = $ht(bloc3.y)
if (%a < $ht(bloc4.y)) var %a = $ht(bloc4.y)
if (%a > 280) var %b = 1
if (%b) {
ht $+($ht(bloc1.x),.,$ht(bloc1.y)) $ht(couleur)
ht $+($ht(bloc2.x),.,$ht(bloc2.y)) $ht(couleur)
ht $+($ht(bloc3.x),.,$ht(bloc3.y)) $ht(couleur)
ht $+($ht(bloc4.x),.,$ht(bloc4.y)) $ht(couleur)
var %d = 10
while (%d < 300) {
var %e = 10, %f = 0
while (%e < 220) { if ($ht($+(%e,.,%d))) inc %f | inc %e 20 }
if (%f == 11) {
var %g = $calc(%d - 20)
while (%g > 10) {
var %h = 10 | while (%h < 220) { ht $+(%h,.,$calc(%g + 20)) $ht($+(%h,.,%g)) | inc %h 20 } | dec %g 20
}
drawrect -frn @tetris 16777215 1 10 10 220 300
var %i = 10
while (%i < 300) {
var %j = 10
while (%j < 220) { if ($ht($+(%j,.,%i))) tetris.drawblocs $ifmatch %j %i n | inc %j 20 } | inc %i 20
}
drawdot @tetris | hinc tetris lignes | hinc tetris points 10
if (. !isin $calc($ht(lignes) / 10)) hinc tetris niveau | tetris.points
.timertetris -m 0 $iif($calc(750 - ($ht(niveau) * 100)) > 200,$ifmatch,200) tetris.draw
}
inc %d 20
}
tetris.makeblocs
}
var %c = hinc tetris, %d = 20 20
if ($ht(bloc1.y) > 0) drawrect -fr @tetris 16777215 1 $ht(bloc1.x) $ht(bloc1.y) %d
if ($ht(bloc2.y) > 0) drawrect -fr @tetris 16777215 1 $ht(bloc2.x) $ht(bloc2.y) %d
if ($ht(bloc3.y) > 0) drawrect -fr @tetris 16777215 1 $ht(bloc3.x) $ht(bloc3.y) %d
if ($ht(bloc4.y) > 0) drawrect -fr @tetris 16777215 1 $ht(bloc4.x) $ht(bloc4.y) %d
%c bloc1.y 20 | %c bloc2.y 20 | %c bloc3.y 20 | %c bloc4.y 20
if ($ht(bloc1.y) > 0) tetris.drawblocs $ht(couleur) $ht(bloc1.x) $ht(bloc1.y)
if ($ht(bloc2.y) > 0) tetris.drawblocs $ht(couleur) $ht(bloc2.x) $ht(bloc2.y)
if ($ht(bloc3.y) > 0) tetris.drawblocs $ht(couleur) $ht(bloc3.x) $ht(bloc3.y)
if ($ht(bloc4.y) > 0) tetris.drawblocs $ht(couleur) $ht(bloc4.x) $ht(bloc4.y)
}
alias -l tetris.smaller {
var %a = $ht($+($1,bloc1.x))
if (%a > $ht($+($1,bloc2.x))) var %a = $ht($+($1,bloc2.x))
if (%a > $ht($+($1,bloc3.x))) var %a = $ht($+($1,bloc3.x))
if (%a > $ht($+($1,bloc4.x))) var %a = $ht($+($1,bloc4.x))
return %a
}
alias -l tetris.bigger {
var %a = $ht($+($1,bloc1.x))
if (%a < $ht($+($1,bloc2.x))) var %a = $ht($+($1,bloc2.x))
if (%a < $ht($+($1,bloc3.x))) var %a = $ht($+($1,bloc3.x))
if (%a < $ht($+($1,bloc4.x))) var %a = $ht($+($1,bloc4.x))
return %a
}
alias -l tetris.smaller2 {
var %a = $ht($+($1,bloc1.y))
if (%a > $ht($+($1,bloc2.y))) var %a = $ht($+($1,bloc2.y))
if (%a > $ht($+($1,bloc3.y))) var %a = $ht($+($1,bloc3.y))
if (%a > $ht($+($1,bloc4.y))) var %a = $ht($+($1,bloc4.y))
return %a
}
alias -l tetris.bigger2 {
var %a = $ht($+($1,bloc1.y))
if (%a < $ht($+($1,bloc2.y))) var %a = $ht($+($1,bloc2.y))
if (%a < $ht($+($1,bloc3.y))) var %a = $ht($+($1,bloc3.y))
if (%a < $ht($+($1,bloc4.y))) var %a = $ht($+($1,bloc4.y))
return %a
}
alias -l tetris.rotate ht $+(rbloc,$1) $calc($ht($+(bloc,$1)) + $2)
alias -l tetris.arotate { if ($2) ht $+(bloc,$1) $2 | else ht $+(bloc,$1) $ht($+(bloc,$1)) }
on *:keydown:mad:tetris:37,38,39,40:{
if ($timer(tetris)) {
if ($keyval == 37) && ($tetris.smaller > 20) var %z = hdec
if ($keyval == 38) {
var %w = $ht(bloc1.x) $ht(bloc1.y), %x = $ht(bloc2.x) $ht(bloc2.y)
var %y = $ht(bloc3.x) $ht(bloc3.y), %z = $ht(bloc4.x) $ht(bloc4.y)
var %a = $ht(bloc) | if ($ht(rotate) == 4) ht rotate 0 | hinc tetris rotate
var %b = $ht(rotate), %c = hinc tetris
if (%a == 2) {
if (%b == 1) || (%b == 3) {
tetris.rotate 1.x 40 | tetris.rotate 1.y 40 | tetris.rotate 2.x 20 | tetris.rotate 2.y 20
tetris.rotate 4.x -20 | tetris.rotate 4.y -20
}
else {
tetris.rotate 1.x -40 | tetris.rotate 1.y -40 | tetris.rotate 2.x -20 | tetris.rotate 2.y -20
tetris.rotate 4.x 20 | tetris.rotate 4.y 20
}
}
if (%a == 3) {
if (%b == 1) {
tetris.rotate 1.x 40 | tetris.rotate 1.y 20 | tetris.rotate 2.x 20 | tetris.rotate 2.y 0
tetris.rotate 3.x 0 | tetris.rotate 3.y -20 | tetris.rotate 4.x -20 | tetris.rotate 4.y 0
}
if (%b == 2) {
tetris.rotate 1.x -20 | tetris.rotate 1.y 60 | tetris.rotate 2.x 0 | tetris.rotate 2.y 40
tetris.rotate 3.x 20 | tetris.rotate 3.y 20 | tetris.rotate 4.x 0 | tetris.rotate 4.y 0
}
if (%b == 3) {
tetris.rotate 1.x -40 | tetris.rotate 1.y -20 | tetris.rotate 2.x -20 | tetris.rotate 2.y 0
tetris.rotate 3.x 0 | tetris.rotate 3.y 20 | tetris.rotate 4.x 20 | tetris.rotate 4.y 0
}
if (%b == 4) {
tetris.rotate 1.x 20 | tetris.rotate 1.y -40 | tetris.rotate 2.x 0 | tetris.rotate 2.y -20
tetris.rotate 3.x -20 | tetris.rotate 3.y 0 | tetris.rotate 4.x 0 | tetris.rotate 4.y 20
}
}
if (%a == 4) {
if (%b == 1) {
tetris.rotate 1.x 20 | tetris.rotate 1.y 40 | tetris.rotate 2.x 0 | tetris.rotate 2.y 20
tetris.rotate 3.x -20 | tetris.rotate 3.y 0 | tetris.rotate 4.x 0 | tetris.rotate 4.y -20
}
if (%b == 2) {
tetris.rotate 1.x -40 | tetris.rotate 1.y 20 | tetris.rotate 2.x -20 | tetris.rotate 2.y 0
tetris.rotate 3.x 0 | tetris.rotate 3.y -20 | tetris.rotate 4.x 20 | tetris.rotate 4.y 0
}
if (%b == 3) {
tetris.rotate 1.x -20 | tetris.rotate 1.y -40 | tetris.rotate 2.x 0 | tetris.rotate 2.y -20
tetris.rotate 3.x 20 | tetris.rotate 3.y 0 | tetris.rotate 4.x 0 | tetris.rotate 4.y 20
}
if (%b == 4) {
tetris.rotate 1.x 40 | tetris.rotate 1.y -20 | tetris.rotate 2.x 20 | tetris.rotate 2.y 0
tetris.rotate 3.x 0 | tetris.rotate 3.y 20 | tetris.rotate 4.x -20 | tetris.rotate 4.y 0
}
}
if (%a == 5) {
if (%b == 1) {
tetris.rotate 1.x 40 | tetris.rotate 1.y 0 | tetris.rotate 2.x 20 | tetris.rotate 2.y -20
tetris.rotate 3.x 0 | tetris.rotate 3.y 0 | tetris.rotate 4.x -20 | tetris.rotate 4.y -20
}
if (%b == 2) {
tetris.rotate 1.x 0 | tetris.rotate 1.y 20 | tetris.rotate 2.x 20 | tetris.rotate 2.y 0
tetris.rotate 3.x 0 | tetris.rotate 3.y -20 | tetris.rotate 4.x 20 | tetris.rotate 4.y -40
}
if (%b == 3) {
tetris.rotate 1.x -20 | tetris.rotate 1.y 0 | tetris.rotate 2.x 0 | tetris.rotate 2.y 20
tetris.rotate 3.x 20 | tetris.rotate 3.y 0 | tetris.rotate 4.x 40 | tetris.rotate 4.y 20
}
if (%b == 4) {
tetris.rotate 1.x 0 | tetris.rotate 1.y -20 | tetris.rotate 2.x -20 | tetris.rotate 2.y 0
tetris.rotate 3.x 0 | tetris.rotate 3.y 20 | tetris.rotate 4.x -20 | tetris.rotate 4.y 40
}
}
if (%a == 6) {
if (%b == 1) {
tetris.rotate 1.x 20 | tetris.rotate 1.y 20 | tetris.rotate 2.x 0 | tetris.rotate 2.y 0
tetris.rotate 3.x 20 | tetris.rotate 3.y -20 | tetris.rotate 4.x 0 | tetris.rotate 4.y -40
}
if (%b == 2) {
tetris.rotate 1.x -20 | tetris.rotate 1.y 0 | tetris.rotate 2.x 0 | tetris.rotate 2.y -20
tetris.rotate 3.x 20 | tetris.rotate 3.y 0 | tetris.rotate 4.x 40 | tetris.rotate 4.y -20
}
if (%b == 3) {
tetris.rotate 1.x 0 | tetris.rotate 1.y -20 | tetris.rotate 2.x 20 | tetris.rotate 2.y 0
tetris.rotate 3.x 0 | tetris.rotate 3.y 20 | tetris.rotate 4.x 20 | tetris.rotate 4.y 40
}
if (%b == 4) {
tetris.rotate 1.x 40 | tetris.rotate 1.y -20 | tetris.rotate 2.x 20 | tetris.rotate 2.y 0
tetris.rotate 3.x 0 | tetris.rotate 3.y -20 | tetris.rotate 4.x -20 | tetris.rotate 4.y 0
}
}
if (%a == 7) {
if (%b == 1) {
tetris.rotate 1.x 20 | tetris.rotate 1.y -20 | tetris.rotate 2.x 0 | tetris.rotate 2.y 0
tetris.rotate 3.x -20 | tetris.rotate 3.y 20 | tetris.rotate 4.x -20 | tetris.rotate 4.y -20
}
if (%b == 2) {
tetris.rotate 1.x 20 | tetris.rotate 1.y 20 | tetris.rotate 2.x 0 | tetris.rotate 2.y 0
tetris.rotate 3.x -20 | tetris.rotate 3.y -20 | tetris.rotate 4.x 20 | tetris.rotate 4.y -20
}
if (%b == 3) {
tetris.rotate 1.x -20 | tetris.rotate 1.y 20 | tetris.rotate 2.x 0 | tetris.rotate 2.y 0
tetris.rotate 3.x 20 | tetris.rotate 3.y -20 | tetris.rotate 4.x 20 | tetris.rotate 4.y 20
}
if (%b == 4) {
tetris.rotate 1.x -20 | tetris.rotate 1.y -20 | tetris.rotate 2.x 0 | tetris.rotate 2.y 0
tetris.rotate 3.x 20 | tetris.rotate 3.y 20 | tetris.rotate 4.x -20 | tetris.rotate 4.y 20
}
}
if ($istok(2.3.4.5.6.7,%a,46)) {
if (!$ht($+($ht(rbloc1.x),.,$ht(rbloc1.y)))) && (!$ht($+($ht(rbloc2.x),.,$ht(rbloc2.y)))) {
if (!$ht($+($ht(rbloc3.x),.,$ht(rbloc3.y)))) && (!$ht($+($ht(rbloc4.x),.,$ht(rbloc4.y)))) {
if ($tetris.smaller > 10) && ($tetris.bigger(r) < 221) && ($tetris.smaller2(r) > 10) && ($tetris.bigger2(r) < 301) {
tetris.arotate 1.x $ht(rbloc1.x) | tetris.arotate 1.y $ht(rbloc1.y)
tetris.arotate 2.x $ht(rbloc2.x) | tetris.arotate 2.y $ht(rbloc2.y)
tetris.arotate 3.x $ht(rbloc3.x) | tetris.arotate 3.y $ht(rbloc3.y)
tetris.arotate 4.x $ht(rbloc4.x) | tetris.arotate 4.y $ht(rbloc4.y)
drawrect -fr @tetris 16777215 1 %w 20 20 | drawrect -fr @tetris 16777215 1 %x 20 20
drawrect -fr @tetris 16777215 1 %y 20 20 | drawrect -fr @tetris 16777215 1 %z 20 20
tetris.drawblocs $ht(couleur) $ht(bloc1.x) $ht(bloc1.y)
tetris.drawblocs $ht(couleur) $ht(bloc2.x) $ht(bloc2.y)
tetris.drawblocs $ht(couleur) $ht(bloc3.x) $ht(bloc3.y)
tetris.drawblocs $ht(couleur) $ht(bloc4.x) $ht(bloc4.y)
drawrect -r @tetris 0 1 9 9 222 302 | tetris.rdel
}
else tetris.del
}
else tetris.del
}
else tetris.del
}
else tetris.del
}
if ($keyval == 39) && ($tetris.bigger < 200) var %z = hinc
if ($keyval == 40) tetris.draw
if (%z) {
var %a = %z tetris
if (%z == hdec) var %b = - | else var %b = +
if ($ht($+($calc($ht(bloc1.x) %b 20),.,$ht(bloc1.y)))) var %c = 1
if ($ht($+($calc($ht(bloc2.x) %b 20),.,$ht(bloc2.y)))) var %c = 1
if ($ht($+($calc($ht(bloc3.x) %b 20),.,$ht(bloc3.y)))) var %c = 1
if ($ht($+($calc($ht(bloc4.x) %b 20),.,$ht(bloc4.y)))) var %c = 1
if (%c) return
if ($ht(bloc1.y) > 0) drawrect -fr @tetris 16777215 1 $ht(bloc1.x) $ht(bloc1.y) 20 20
if ($ht(bloc2.y) > 0) drawrect -fr @tetris 16777215 1 $ht(bloc2.x) $ht(bloc2.y) 20 20
if ($ht(bloc3.y) > 0) drawrect -fr @tetris 16777215 1 $ht(bloc3.x) $ht(bloc3.y) 20 20
if ($ht(bloc4.y) > 0) drawrect -fr @tetris 16777215 1 $ht(bloc4.x) $ht(bloc4.y) 20 20
%a bloc1.x 20 | %a bloc2.x 20 | %a bloc3.x 20 | %a bloc4.x 20
if ($ht(bloc1.y) > 0) tetris.drawblocs $ht(couleur) $ht(bloc1.x) $ht(bloc1.y)
if ($ht(bloc2.y) > 0) tetris.drawblocs $ht(couleur) $ht(bloc2.x) $ht(bloc2.y)
if ($ht(bloc3.y) > 0) tetris.drawblocs $ht(couleur) $ht(bloc3.x) $ht(bloc3.y)
if ($ht(bloc4.y) > 0) tetris.drawblocs $ht(couleur) $ht(bloc4.x) $ht(bloc4.y)
}
}
}
alias -l tetris.del { hdec tetris rotate | tetris.rdel }
alias -l tetris.rdel {
hdel tetris rbloc1.x | hdel tetris rbloc1.y | hdel tetris rbloc2.x | hdel tetris rbloc2.y
hdel tetris rbloc3.x | hdel tetris rbloc3.y | hdel tetris rbloc4.x | hdel tetris rbloc4.y
}
alias -l tetris.points {
drawrect -fr @tetris 16777215 1 242 16 80 20
drawrect -fr @tetris 16777215 1 242 56 80 20
drawrect -fr @tetris 16777215 1 242 96 80 20
drawtext -r @tetris 0 Tahoma 12 $calc(317 - $width($ht(points),Tahoma,12)) 17 $ht(points)
drawtext -r @tetris 0 Tahoma 12 $calc(317 - $width($ht(niveau),Tahoma,12)) 57 $ht(niveau)
drawtext -r @tetris 0 Tahoma 12 $calc(317 - $width($ht(lignes),Tahoma,12)) 97 $ht(lignes)
}
on *:active:*:{
if ($lactive == @tetris) .timertetris off
if ($active == @tetris) {
drawtext -or @tetris 0 Verdana 15 255 240 Pause
.timertetris -m 0 $iif($calc(750 - ($ht(niveau) * 100)) > 200,$ifmatch,200) tetris.draw


 
Üst Alt