Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Sayısal Loto

ByOnur58

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  7 Ocak 2015
 • Mesajlar
  2,113
 • MFC Puanı
  10
 • MFC Seviyesi

Kod:
Unit Unit1;interfaceusesWindows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls;typeTForm1 = class(TForm)Edit1: TEdit;Label1: TLabel;ListBox1: TListBox;Edit2: TEdit;Label2: TLabel;Label3: TLabel;Label4: TLabel;Label5: TLabel;Label6: TLabel;Label7: TLabel;Label8: TLabel;Label9: TLabel;Label10: TLabel;Label11: TLabel;Label12: TLabel;Label13: TLabel;Label14: TLabel;Timer1: TTimer;SpeedButton1: TSpeedButton;SpeedButton2: TSpeedButton;Timer2: TTimer;Label15: TLabel;Label16: TLabel;procedure FormCreate(Sender: TObject);procedure Timer1Timer(Sender: TObject);procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);procedure Timer2Timer(Sender: TObject);procedure Label15Click(Sender: TObject);procedure FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,Y: Integer);procedure Label15MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,Y: Integer);procedure Label15MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;Shift: TShiftState; X, Y: Integer);private{ Private declarations }public{ Public declarations }end;varForm1: TForm1;a:array[1..6] of integer;//Çekiliş dizisib:array[1..6] of integer;//Kolonlar dizisisayac,seffaf:integer;implementation{$R *.dfm}procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);beginAlphaBlend:=true;end;procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);beginseffaf:=seffaf+5;AlphaBlendValue:=seffaf;if seffaf=255 thentimer1.Enabled:=false;end;procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);vari,j,deger:integer;beginrandomize;//Bilgisayar, program açıldığında aynı rakamları ele almasın diye.a[1]:=random(49)+1;//Çekiliş dizisine 1-49 arasında 6 farklı rakam atanıyor.a[2]:=random(49)+1;a[3]:=random(49)+1;a[4]:=random(49)+1;a[5]:=random(49)+1;a[6]:=random(49)+1;for i:=1 to 6 dofor j:=i+1 to 6 doif a[i]=a[j] then a[i]:=a[i]+1;//Eğer bilgisayar rasgele aynı rakamlar tutar ise o rakamı bir arttır.for i:=1 to 6 dofor j:=i+1 to 6 doif a[i]>a[j] then//Sıralama algoritması.begindeger:=a[i];a[i]:=a[j];a[j]:=deger;end;edit1.Text:=inttostr(a[1])+? ?+inttostr(a[2])+? ?+inttostr(a[3])+? ?+inttostr(a[4])+? ?+inttostr(a[5])+? ?+inttostr(a[6]);//Çekiliş rakamları edit bileşenine yazdırılıyor.end;procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject);vari,j,deger,k:integer;beginlistbox1.Clear;//Önceden yazdırılan kolonlar bir daha listbox?da görünmesin.label9.Caption:=?0?;label10.Caption:=?0?;label11.Caption:=?0?;label12.Caption:=?0?;label13.Caption:=?0?;label14.Caption:=?0?;for k:=1 to strtoint(edit2.text) do//Belirtilen kolon sayısına göre dön.beginListBox1.*******;//Listbox?ı yenile, gözle görmemizi sağlar.label9.*******;label10.*******;label11.*******;label12.*******;label13.*******;label14.*******;randomize;b[1]:=random(49)+1;//Kolonlar dizisine 1-49 arasında 6 farklı rakamlar atanıyor.b[2]:=random(49)+1;b[3]:=random(49)+1;b[4]:=random(49)+1;b[5]:=random(49)+1;b[6]:=random(49)+1;for i:=1 to 6 dofor j:=i+1 to 6 doif b[i]=b[j] then b[i]:=b[i]+1;//Kolondaki sayılardan biri eşit ise bir arttır.for i:=1 to 6 dofor j:=i+1 to 6 doif b[i]>b[j] then//Sıralama algoritması.begindeger:=b[i];b[i]:=b[j];b[j]:=deger;end;for i:=1 to 6 dofor j:=1 to 6 doif a[i]=b[j] then sayac:=sayac+1;//Çekiliş rakamları Kolonlar rakamlarından birine eşit ise sayacımızı bir arttır.if sayac=1 then begin label9.Caption:=inttostr(strtoint(label9.Caption)+1); sayac:=0; end;//Eğer sayaç bir ise o kolonda bir tutturmuştur.if sayac=2 then begin label10.Caption:=inttostr(strtoint(label10.Caption)+1); sayac:=0; end;if sayac=3 then begin label11.Caption:=inttostr(strtoint(label11.Caption)+1); sayac:=0; end;if sayac=4 then begin label12.Caption:=inttostr(strtoint(label12.Caption)+1); sayac:=0; end;if sayac=5 then begin label13.Caption:=inttostr(strtoint(label13.Caption)+1); sayac:=0; end;if sayac=6 then begin label14.Caption:=inttostr(strtoint(label14.Caption)+1); sayac:=0; end;ListBox1.Items.Add(inttostr(k)+? ? ?+inttostr(b[1])+? ?+inttostr(b[2])+? ?+inttostr(b[3])+? ?+inttostr(b[4])+? ?+inttostr(b[5])+? ?+inttostr(b[6]));//Kolonlarımız listbox bileşinine yazdırılıyor.end;end;//Alt satırda bulunan kod kısımları tamamen görselliğe dayalıdır.procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);beginseffaf:=seffaf-5;AlphaBlendValue:=seffaf;if seffaf=0 thenbegintimer1.Enabled:=false;halt;end;end;procedure TForm1.Label15Click(Sender: TObject);begintimer2.Enabled:=true;end;procedure TForm1.FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,Y: Integer);beginlabel15.Font.Color:=clred;end;procedure TForm1.Label15MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,Y: Integer);beginlabel15.Font.Color:=$006C6CFF;end;procedure TForm1.Label15MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;Shift: TShiftState; X, Y: Integer);beginlabel15.Font.Color:=$000000B0;end;end.Unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls; type TForm1 = class(TForm) Edit1: TEdit; Label1: TLabel; ListBox1: TListBox; Edit2: TEdit; Label2: TLabel; Label3: TLabel; Label4: TLabel; Label5: TLabel; Label6: TLabel; Label7: TLabel; Label8: TLabel; Label9: TLabel; Label10: TLabel; Label11: TLabel; Label12: TLabel; Label13: TLabel; Label14: TLabel; Timer1: TTimer; SpeedButton1: TSpeedButton; SpeedButton2: TSpeedButton; Timer2: TTimer; Label15: TLabel; Label16: TLabel; procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure Timer1Timer(Sender: TObject); procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject); procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject); procedure Timer2Timer(Sender: TObject); procedure Label15Click(Sender: TObject); procedure FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); procedure Label15MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); procedure Label15MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; a:array[1..6] of integer;//Çekiliş dizisi b:array[1..6] of integer;//Kolonlar dizisi sayac,seffaf:integer; implementation {$R *.dfm} procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin AlphaBlend:=true; end; procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); begin seffaf:=seffaf+5; AlphaBlendValue:=seffaf; if seffaf=255 then timer1.Enabled:=false; end; procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject); var i,j,deger:integer; begin randomize;//Bilgisayar, program açıldığında aynı rakamları ele almasın diye. a[1]:=random(49)+1;//Çekiliş dizisine 1-49 arasında 6 farklı rakam atanıyor. a[2]:=random(49)+1; a[3]:=random(49)+1; a[4]:=random(49)+1; a[5]:=random(49)+1; a[6]:=random(49)+1; for i:=1 to 6 do for j:=i+1 to 6 do if a[i]=a[j] then a[i]:=a[i]+1;//Eğer bilgisayar rasgele aynı rakamlar tutar ise o rakamı bir arttır. for i:=1 to 6 do for j:=i+1 to 6 do if a[i]>a[j] then//Sıralama algoritması. begin deger:=a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=deger; end; edit1.Text:=inttostr(a[1])+? ?+inttostr(a[2])+? ?+inttostr(a[3])+? ?+inttostr(a[4])+? ?+inttostr(a[5])+? ?+inttostr(a[6]);//Çekiliş rakamları edit bileşenine yazdırılıyor. end; procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject); var i,j,deger,k:integer; begin listbox1.Clear;//Önceden yazdırılan kolonlar bir daha listbox?da görünmesin. label9.Caption:=?0?; label10.Caption:=?0?; label11.Caption:=?0?; label12.Caption:=?0?; label13.Caption:=?0?; label14.Caption:=?0?; for k:=1 to strtoint(edit2.text) do//Belirtilen kolon sayısına göre dön. begin ListBox1.*******;//Listbox?ı yenile, gözle görmemizi sağlar. label9.*******; label10.*******; label11.*******; label12.*******; label13.*******; label14.*******; randomize; b[1]:=random(49)+1;//Kolonlar dizisine 1-49 arasında 6 farklı rakamlar atanıyor. b[2]:=random(49)+1; b[3]:=random(49)+1; b[4]:=random(49)+1; b[5]:=random(49)+1; b[6]:=random(49)+1; for i:=1 to 6 do for j:=i+1 to 6 do if b[i]=b[j] then b[i]:=b[i]+1;//Kolondaki sayılardan biri eşit ise bir arttır. for i:=1 to 6 do for j:=i+1 to 6 do if b[i]>b[j] then//Sıralama algoritması. begin deger:=b[i]; b[i]:=b[j]; b[j]:=deger; end; for i:=1 to 6 do for j:=1 to 6 do if a[i]=b[j] then sayac:=sayac+1;//Çekiliş rakamları Kolonlar rakamlarından birine eşit ise sayacımızı bir arttır. if sayac=1 then begin label9.Caption:=inttostr(strtoint(label9.Caption)+1); sayac:=0; end;//Eğer sayaç bir ise o kolonda bir tutturmuştur. if sayac=2 then begin label10.Caption:=inttostr(strtoint(label10.Caption)+1); sayac:=0; end; if sayac=3 then begin label11.Caption:=inttostr(strtoint(label11.Caption)+1); sayac:=0; end; if sayac=4 then begin label12.Caption:=inttostr(strtoint(label12.Caption)+1); sayac:=0; end; if sayac=5 then begin label13.Caption:=inttostr(strtoint(label13.Caption)+1); sayac:=0; end; if sayac=6 then begin label14.Caption:=inttostr(strtoint(label14.Caption)+1); sayac:=0; end; ListBox1.Items.Add(inttostr(k)+? ? ?+inttostr(b[1])+? ?+inttostr(b[2])+? ?+inttostr(b[3])+? ?+inttostr(b[4])+? ?+inttostr(b[5])+? ?+inttostr(b[6]));//Kolonlarımız listbox bileşinine yazdırılıyor. end; end; //Alt satırda bulunan kod kısımları tamamen görselliğe dayalıdır. procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject); begin seffaf:=seffaf-5; AlphaBlendValue:=seffaf; if seffaf=0 then begin timer1.Enabled:=false; halt; end; end; procedure TForm1.Label15Click(Sender: TObject); begin timer2.Enabled:=true; end; procedure TForm1.FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); begin label15.Font.Color:=clred; end; procedure TForm1.Label15MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); begin label15.Font.Color:=$006C6CFF; end; procedure TForm1.Label15MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); begin label15.Font.Color:=$000000B0; end;
 
Üst Alt