Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Sayıyı yazıya çeviren fonksiyon

ByOnur58

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  7 Ocak 2015
 • Mesajlar
  2,113
 • MFC Puanı
  10
 • MFC Seviyesi

Kod:
Const
 BIRLER      : Array[0..9] Of String = ('', 'Bir', 'İki', 'Üç', 'Dört', 'Beş', 'Altı',
  'Yedi', 'Sekiz', 'Dokuz');
 ONLAR       : Array[0..9] Of String = ('', 'On', 'Yirmi', 'Otuz', 'Kırk', 'Elli', 'Altmış',
  'Yetmis', 'Seksen', 'Doksan');
 DIGER       : Array[0..5] Of String = ('', 'Bin', 'Milyon', 'Milyar', 'Trilyon', 'Katrilyon');


Function uSayiyiYaziyaCevir(Num : Double) : String;


 Function SmallNum(Num : Int64) : String;
 Var
  S        : String[3];
 Begin
  Result := '';
  S := IntToStr(Num);
  If (Length(S) = 1) Then
   S := '00' + S
  Else
   If (Length(S) = 2) Then
    S := '0' + S;
  If S[1] <> '0' Then
   If S[1] <> '1' Then
    Result := BIRLER[StrToInt(S[1])] + 'Yüz'
   Else
    Result := 'Yüz';
  Result := Result + ONLAR[StrToInt(S[2])];
  Result := Result + BIRLER[StrToInt(S[3])];
 End;


Var
 i, j, n, Nm    : Int64;
 S, Sn       : String;


Begin
 S := FormatFloat('0', Num);
 Sn := '';
 If Num = 0 Then
  Sn := 'Sıfır'
 Else
  If Length(S) < 4 Then
   //   Sn := SmallNum(RountNum)
   Sn := SmallNum(Round(Num))
  Else
  Begin
   I := 1;
   J := Length(S) Mod 3;
   If J = 0 Then
   Begin
    J := 3;
    N := Length(S) Div 3 - 1;
   End
   Else
    N := Length(S) Div 3;
   While i < Length(S) Do
   Begin
    Nm := StrToInt(Copy(S, I, J));
    If (Nm = 1) And (N = 1) Then
    Begin
     Nm := 0;
     Sn := Sn + SmallNum(Nm) + Diger[N];
    End;
    If Nm <> 0 Then
     Sn := Sn + SmallNum(Nm) + Diger[N];
    I := I + J;
    J := 3;
    N := N - 1;
   End;
  End;
 Result := Sn;
End;
// örnek
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
ShowMessage( uSayiyiYaziyaCevir(78974642));
end;


end.
 
Üst Alt