Gülümsemeler
Similer her Mesajınıza ekleyebileceğiniz küçük duygularınızı ifade edecek Resimlerdir. Eğer Chat odalrını kullandıysanız Similerin anlamlarını biliyorsunuz sayılır. Bazı "Yazı türleri" otamatikmen Simileye cevrilebilir. Biraz kafa yorarak ve düşünerek Similerin ne ifade ettiklerini bulabilirsiniz.

Eğer Mesajınızda Simile kullanmak istemezseniz, Mesajınızı yazdıktan sonra "Diğer Ayarlar" bölümünden 'Similer gösterilmesin' seçeneğini seçerek Similerin gösterilmesini engelleyebilirsiniz. O zaman ;) bu tarzdaki Metinler Simileye çevrilmez ve ;) normal Metin olarak kalırlar!

smile
Verilecek Kod Sonuç Anlamı
:s20: S20 S20
:s98: S98 S98
:u23: U23 U23
:f4: F4 F4
:s28: S28 S28
:t2: T2 T2
:1905: 1905 1905
:f13: F13 F13
:s36: S36 S36
:t10: T10 T10
:halay: Halay Halay
:s44: S44 S44
:s73: S73 S73
:t18: T18 T18
:s4: S4 S4
:s52: S52 S52
:s81: S81 S81
:u5: U5 U5
:s12: S12 S12
:s60: S60 S60
:s90: S90 S90
:keyifsiz keyifsiz keyifsiz
:zipzip: Zipzip Zipzip
:f21: F21 F21
:f29: F29 F29
:f37: F37 F37
:s65: S65 S65
:s95: S95 S95
:f2: F2 F2
:s25: S25 S25
:t1-1: T1 1 T1 1
:u28: U28 U28
:f10: F10 F10
:s33: S33 S33
:t7: T7 T7
:eek: Eek Eek
:s41: S41 S41
:s70: S70 S70
:t15: T15 T15
:s1: S1 S1
:s49: S49 S49
:s78: S78 S78
:u2: U2 U2
:s9: S9 S9
:s57: S57 S57
:s86: S86 S86
:u19: U19 U19
:s17: S17 S17
:f18: F18 F18
:f26: F26 F26
:f34: F34 F34
:f42: F42 F42
:sigara Sigara Sigara
:s22: S22 S22
:s99-2: S99 2 S99 2
:u25: U25 U25
:f7: F7 F7
:s30: S30 S30
:t4: T4 T4
:D Biggrin Biggrin
:f15: F15 F15
:s38: S38 S38
:t12: T12 T12
:redface: Redface Redface
:s46: S46 S46
:s75: S75 S75
:t20: T20 T20
:s6: S6 S6
:s54: S54 S54
:s83: S83 S83
:u16: U16 U16
:s14: S14 S14
:s99 S62 S62
:s92: S92 S92
:f23: F23 F23
:f31: F31 F31
:f39: F39 F39
:s67: S67 S67
:s97: S97 S97
:u22: U22 U22
:f5: F5 F5
:s27: S27 S27
:t2-2: T2 2 T2 2
:wink: Wink Wink
:f12: F12 F12
:s35: S35 S35
:t9: T9 T9
:frown: Frown Frown
:s43: S43 S43
:s72: S72 S72
:t17: T17 T17
;) S3 S3
:s51: S51 S51
:s80: S80 S80
:u4: U4 U4
:s11: S11 S11
:s59: S59 S59
:s89: S89 S89
:u21: U21 U21
:s19: S19 S19
:hih: Hıh Hıh
:f20: F20 F20
:f28: F28 F28
:f36: F36 F36
:s94: S94 S94
:f1: f1 f1
:s24: S24 S24
:smile: Smile Smile
:u27: U27 U27
:f9: F9 F9
:s32: S32 S32
:t6: T6 T6
:cool: Cool Cool
:s40: S40 S40
:s69: S69 S69
:t14: T14 T14
:) S1 1 S1 1
:s48: S48 S48
:s77: S77 S77
:tongue: Tongue Tongue
:s8: S8 S8
:s56: S56 S56
:s85: S85 S85
:u18: U18 U18
:s16: S16 S16
:s64: S64 S64
:f17: F17 F17
:f25: F25 F25
:f33: F33 F33
:f41: F41 F41
:kalpliopen Gözü Kalpli Öpen Gözü Kalpli Öpen
:s21: S21 S21
:s99-1: S99 1 S99 1
:u24: U24 U24
:f6: F6 F6
:s29: S29 S29
:t3: T3 T3
:1907: 1907 1907
:f14: F14 F14
:s37: S37 S37
:t11: T11 T11
:mad: Mad Mad
:s45: S45 S45
:s74: S74 S74
:t19: T19 T19
:s5: S5 S5
:s53: S53 S53
:s82: S82 S82
:u15: U15 U15
:s13: S13 S13
:s61: S61 S61
:p S91 S91
:f22: F22 F22
:f30: F30 F30
:f38: F38 F38
:s66: S66 S66
:s96: S96 S96
:f3: F3 F3
:s26: S26 S26
:t1: T1 T1
:u29: U29 U29
:f11: F11 F11
:s34: S34 S34
:t8: T8 T8
:emoticon-00115-inlo Emoticon 00115 Inlove Emoticon 00115 Inlove
:s42: S42 S42
:s71: S71 S71
:t16: T16 T16
:s2: S2 S2
:s50: S50 S50
:s79: S79 S79
:u3: U3 U3
:s10: S10 S10
:s58: S58 S58
:s87: S87 S87
:u20: U20 U20
:s18: S18 S18
:f43: F43 F43
:f19: F19 F19
:f27: F27 F27
:f35: F35 F35
:s93: S93 S93
:u1: u1 u1
:s23: S23 S23
:s99: S99 S99
:u26: U26 U26
:f8: F8 F8
:s31: S31 S31
:t5: T5 T5
:confused: Confused Confused
:f16: F16 F16
:s39: S39 S39
:s68: S68 S68
:t13: T13 T13
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:s47: S47 S47
:s76: S76 S76
:thumbsup: Thumbsup Thumbsup
:s7: S7 S7
:s55: S55 S55
:s84: S84 S84
:u17: U17 U17
:s15: S15 S15
:s63: S63 S63
:f24: F24 F24
:f32: F32 F32
:f40: F40 F40
Yukarı Git