Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kaç yılında yapıldı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü uzunluğu ne?  14 Mart 2019, Saat 01:57
DurumuÇevrimiçi

Megaforum

ReiS - nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kaç yılında yapıldı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü uzunluğu ne?

 
Yorum #1

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kaç yılında yapıldı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü uzunluğu ne,Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ne zaman tamamlandı?

1. FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

İstanbul Boğazı, Avrupa ile Asya kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerdir. İki kıtanın
birbirine bu kadar yaklaştığı “denizin nehir, nehirin deniz” olduğu bu yerde karşıdan karşıya kolayca
geçebilme fikri çekiciliğini yüzyıllar boyunca korumuştur. Bilinen en eski Boğaz Geçişi, M.Ö. 511
yılında İskit seferine çıkan Pers Kralı Darius’un 700 000 kişilik ordusunu Anadolu’dan Trakya’ya
geçirmek üzere gemilerin yan yana getirilmesi suretiyle oluşturulan, yüzer köprü ile sağlanmıştır.
Sonraları boğazın bir köprü ile geçilmesi konusunda mühendisler zaman zaman değişik
projeler hazırlamışlarsa da bunlar hep fantezi tasarı olarak kalmıştır.
20. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul kentleşmesinin hızla gelişmesi, kentin yerleşim
durumunun özelliği ve Avrupa-Asya arasındaki büyük trafik artışı Boğaziçine köprü yapılmasını
zorunlu kılmıştır. Yapımına 1970 yılında başlanan ve 29 Ekim 1973 yılında tamamlanarak hizmete
açılan Boğaziçi Köprüsü ile Çevreyolu, Avrupa ve Asya arasında ilk sabit bağlantı olarak Türkiye
ulaşım ağının çok önemli bir halkasını oluşturmaktadır.
Ancak, projenin hizmete girişinden sonra, gerek ülkenin ekonomik koşullarına gerekse
İstanbul çevresindeki hızlı gelişme ve nüfus artışına bağlı olarak Çevreyolu ve Boğaziçi
prüsünün trafiği beklenin çok üstünde bir artış göstermiş 1974 yılında Boğaziçi Köprüsünün ilk
hizmet yılı için 32 520 araç/gün olan günlük ortalama araç trafiği 1987’de 14. hizmet yılında normal
kapasite limitini aşarak 130 000 araç/gün değerine yükselmiştir.
Trafiğin olağanüstü artışı Boğaziçi Köprüsünde hizmet seviyesini düşürmüş ve trafik
akışının sağlıklı bir biçimde olmasını engellemiştir.
Mevcut köprüde sıkışıklığı gidererek, trafik akışını rahatlatmak, hem de Avrupa ve Anadolu
Otoyollarını daha yüksek kapasitedeki bir çevreyolu ile bağlamak amacı ile yapılan Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü İstanbul Boğazının iki yakasını birleştiren ikinci önemli bağlantı olmaktadır.

2. FATİH SULTAN MEHMET KÖRÜSܒ NÜN YERİ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul ll. Çevreyolu üzerinde Birinci Köprüden yaklaşık 5
km kuzeyde, Boğazın Rumeli yakasında Hisarüstü ile Anadolu yakasında Kavacık mevkileri
arasında yer almaktadır. Bu kesimde Boğazın genişliği 800 m dir.
Kule ayakları arasındaki orta açıklığı
1090 m olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
yapıldığı tarih itibariyle dünyadaki benzer
prüler arasında altınca durumdaydı. Köprüde
uygulanan aerodinamik kutu şeklindeki asılı
tabliye tasarımı, ilk olarak Freeman Fox adlı
Partners Müşavirlik Mühendislik Firması
tarafından geliştirilmiş ve sırası ile 1966, 1973
ve 1981 yıllarında yapımları tamamlanan
Severn (Orta açıklık 988 m), Boğaziçi (Orta
açıklık 1074 m),Humber (Orta açıklık 1410 m)
prülerinde kullanılmıştır.
Kule temelleri Boğaz’ın iki yakasındaki
yamaçlara yerleştirilmiş olup, kuleler hemen hemen tabliye mesnet seviyesinden başlamaktadır.
prünün deniz trafiği için düşey gabarisi uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak
Boğaziçi Köprüsündeki gibi 64 m olarak alınmıştır.

3. JEOLOJİ

prü kule temelleri ve ankraj blokları, Avrupa ve Anadolu yakasında Devoniyen sistemine
ait kireçtaşı ve yumrulu kireçtaşı formasyonu üzerine inşa edilmiştir. Anadolu yakasında, Büyükada
formasyonu olarak adlandırılan bu tabaka, altta koyu gri, mikro kristalli kireçtaşı ile başlayıp, üst
seviyelerde yumrulu kireçtaşına geçmektedir. Bu yakada ankraj blokları alanında görülen grovaklar
(silttaşı-kumtaşı) 3-5 m.lik sınırlı bir kalınlıktan sonra, tedrici olarak kireçtaşlarına geçerler. Avrupa
yakasındaki kireçtaşı ve yumrulu kireçtaşları İstinye formasyonu olarak adlandırılmaktadır. Her iki
yakada kireçtaşları ayrışmasız, sıkı, sert ve dayanımlıdır. Tabakalanma, Avrupa yakasında 30°-
40° ile yamaç yönüne, Anadolu yakasında ise 40° ile Boğaz yönüne eğilimlidir. Eklem takımları ise
yaklaşık K-G ve D-B doğrultudadır.

4. PROJE YÜKLERİ

Projede göz önüne alınan hareketli yükler, aşırı yükler, rüzgar ve deprem etkileri aşağıda
belirtilmiştir.
prü açıklığı 360 m’ den fazla olduğundan ağır vasıta şeridinde “Karayolları Yol Köprüleri
Teknik Şartnamesinde” H30 S24 yük sınıfına tekabül eden Eşdeğer Yayılı Yük 9 kN/m alınmıştır.
Her iki yönde ikişer şeridi ağır vasıta trafiğinin işgal edeceği ve diğer ikişer şeridin bu eşdeğer
yükün 1/3’ü kadar hafif vasıta yükü ile yükleneceği kabul edilmiştir. Eşdeğer yayılı yükle birlikte ağır
vasıta şeritleri için 240 kN; hafif vasıta şeritleri için 80 kN çizgisel yük hesaba katılmıştır.
prünün projelendirilmesinde köprüden standart yükler dışındaki araçların da geçebileceği
gözönüne alınmıştır. Bunlar:
30.5 m aralıkla hareket eden 1335 kN ağırlıkta Tanklar (Tip A)
30.5 m aralıkla hareket eden 1512 kN ağırlıkta Treylerler (Tip B) ve
1800 kN ağırlıkta tek araçlardır (Tip C).
prü 45 m/sn (160 km/saat) hızındaki rüzgara göre projelendirilmiştir. Böyle büyük köprülerde
rüzgar etkisi çok önemli olduğundan aerodinamik stabilitenin sağlanması için gerekli rüzgar tüneli
deneyleri, köprü tabliyesinin bir kesiminin modeli üzerinde, İngiltere’nin Feltman kentindeki Ulusal
Denizcilik Enstitüsünde (NMI), yapılmıştır.
Deprem hesaplarında deprem ivmesi yatayda 0.1 g, düşeyde 0.05 g alınmıştır.

5. ANKRAJLAR’ IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

prünün iki ucunda taşıyıcı ana kablolardan gelen çekme yüklerini kaya zemine aktaran
planda 50 m x 60 m boyutunda ve 35 m kadar derinlikte masif betonarme birer ankraj bloku yer
almaktadır. Ankraj bloklarının içinde kabloların tesbit edildiği birer oda mevcuttur. Kablolar bu
odalar girerken 36 adet büklüme ayrılmakta ve her bir büklüm ayrı ayrı tesbit edilerek daha geniş
bir yüzeye yayılmaktadır.

6. KULE TEMELLERİ ve İSTİNAT DUVARLARI

prü kule temelleri planda 14 m x 18 m boyutunda ve ortalama 6 m yüksekliğindedir;
ancak zemin durumuna göre yer yer kademeli olarak proje kotundan 20 m daha derine inilmiştir.
Temellerin üzerinde 14 m ye varan yükseklikte betonarme kaideler yer almakta ve çelik kuleler 5 m
kadar bu kaidelerin içine ankre edilmiş bulunmaktadır.

7. ÇELİK KULELER

prünün ana bloklarına mesnet teşkil eden kuleler temel betonu üst kotundan itibaren
102.10 m. Yüksekliğinde olup, yüksek mukavemetli berkitmeli çelik panellerin birbirine
bulonlanarak birleştirilmesi suretiyle 8 kademe halinde monte edilmişlerdir. Montajda 450 tonluk ve
650 tonluk kreynler kullanılmıştır.
Kulelerin boyutları tabanda 5.00 x 4.00 m., tepede ise 3.00 x 4.00 m’dir. Düşey kuleler ikişer
adet yatay kiriş ile birbirine bağlanmış olup, köprünün taşıyıcı ana kabloları, her bir kulenin en
üstünde yer alan kablo semeri üzerinden geçirilmiştir. Her bir kulenin içerisine bakım hizmetlerine
yönelik bir asansör yerleştirilmiştir.

8. ASKI SİSTEMİ

A. ANA KABLOLAR
prünün ana kabloları gel-git çekim
metodu ile teşkil edilmiş, her seferinde ve bir
doğrultuda 4 tel taşıyan kasnağın özel
düzenlemeleri 4 m/sn gibi çok yüksek bir hızda
çalışması sağlanmıştır.
Her bir ana kablo, ankrajdan ankraja
uzanan 32 adet büklüm grubu ile ayrıca çelik
kule tepesindeki semerle ankraj arasında yer
alan 4 adet ek gergi büklümünden meydana
gelmektedir. Her bir büklümde 504 adet ek
büklümlerde ise 288 ve 264 adet çelik tel
bulunmaktadır. Teller, çapı 5.38 mm olup
galvanizli yüksek mukavemetli çeliktir.
Ana kablolar tam boşluksuz kesit itibari ile % 78 oranında sıkıştırılarak dairesel şekle
getirilmiştir.
Tabliyelerin asılmasından sonra ana kablolara sülyen boya sürülmesi ve üzerine 4 mm
çapında galvanizli yumuşak çelik tel sarılması işlemleri yapılmıştır. Sargı telleri üzerine bir kat astar
olmak üzere kauçuk esaslı 3 kat boya uygulanmıştır.
Nihai durumda ana kablo çapı orta açıklıkta 0.77 m kenar açıklıklarda ise 0.80 m dir.

B. ASKI HALATLARI

Üstyapı yükleri ana kabloya askı halatları ile aktarılmaktadır. Tamamlanmış ana kablo
üzerine çelik döküm kelepçeler 17.92 m aralıklarla tesbit edilmiş ve bu kelepçelerden askı
halatlarının çapı 76 mm ve kopma mukavemeti 370 tondur. Askı halatlarının çiftli bir şekilde
tertiplenmesi, gerektiğinde bunlardan birinin çok kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlayacaktır.

9. ASILI ÇELİK YAPI TABLİYE


Tabliye Boğaziçi köprüsünde olduğu gibi ortotropik, berkitmeli panellerden oluşan
aerodinamik enkesitli kapalı kutu şeklindedir. Kutu kesitli tabliye 33.80 m genişliğinde ve 3.00 m
yüksekliğinde olup, her iki yanında 2.80 m genişliğinde konsol şeklinde yaya yolları yer almaktadır.
Toplam genişlik 39.40 m dir.
Kutu kesitin klasik kafes girişe kıyasla bir çok üstünlüğü bulunmaktadır. Tabliye daha az
çelik malzeme gerektirdiğinden; kablolarda, kulelerde, ankrajlarda ve temellerde daha az malzeme
kullanılmakta, tabliyenin aerodinamik şekli, köprü üzerindeki rüzgar yükünü azaltmaktadır. Bu
tabliyeler geniş ve düzgün yüzeyli olduklarından bakımı, kafes kirişlere kıyasla daha kolaydır.
Tabliye 62 üniteden oluşmaktadır. Bu
üniteler yüksek mukavemetli çelik, ortotropik
panellerin Küçüksu montaj sahasında kaynakla
birleştirilmesi sureti ile yapılmıştır. Tüm kaynak
işlemleri hassas bir şekilde X ışınları ile kontrol
edilmiştir.
Çeşitli uzunlukta olan tabliye ünitelerinin
ağırlıkları 115-230 ton arasında değişmektedir.
Üniteler, köprülerdeki yerlerin iz düşümlerine,
özel olarak yaptırılan bir şat ile birer birer
denizden taşınarak getirilmiş ve kıyıdan
kumandalı palanga sistemleri ile yukarı
çekilerek yerlerine monte edilmiştir. Orta kısımda deniz üstüne rastlanan 36 ünitenin yukarı
çekilmesinden sonra her iki sahilde kara üstüne rastlayan 26 ünite yine aynı şekilde deniz
üzerinden alınmış ve kenarlara doğru askından askıya aktarılarak ötelenmek sureti ile yerlerine
getirilmiş ve montajı yapılmıştır.
Tabliye, askı halatları ile ana kabloya asılmıştır. Tabliyenin, kule ayaklarındaki hareketini
sınırlamak amacı ile A şeklinde çelik pandül (rocker) mesnetler kullanılmıştır.
Deplasmanların maksimum olduğu tabliye uçlarında yol yüzeyinin sürekliliği özel genleşme
derzleri ile sağlanmıştır.
Tabliyenin taşıt platformunda, 3 mm kauçuklu bitüm tabakası üzerine 35 mm mastik asfalt
uygulanmış daha sonra sıcak asfalt yüzeyine bitüm kaplanmış mıcır serilip sıkıştırılarak yeterli
kayma direnci olan bir yüzey elde edilmiştir. Yaya yolarında, iki kat kauçuklu bitümle sathı kaplama
yapılmıştır.
10. YAPIM SÜRESİ
Sözleşmede öngörülen yapım süresi 1100 gündür. İşe 4 Aralık 1985 günü başlanmıştır.
prünün tamamlanma tarihi 29 Mayıs 1988’dir. Bu büyük köprü dünyada benzerleri ile
karşılaştırıldığında rekor sayılabilecek bir süre olan 908 günde normal süresinden 192 gün önce
tamamlanmış olmaktadır.
11. PRÜ YAPIMINDAKİ ÖNEMLİ GÜNLER
 Temel atma töreni
29 Mayıs 1985

 İşin başlaması
04 Aralık 1985

 Avrupa tarafı kule temel atma kazısının başlaması
10 Şubat 1986

 Asya tarafı kule temel kazısının başlaması
17 Şubat 1986

 Avrupa tarafı kule temel betonunun başlaması
31 Mayıs 1986
 Asya tarafı kule temel betonunun başlaması
18 Haziran 1986

 Avrupa tarafı çelik kule montajının başlaması
09 Ağustos 1986

 Avrupa tarafı çelik kule montajının tamamlanması
14 Ağustos 1986

 Avrupa tarafı çelik kule montajının tamamlanması
15 Ekim 1986

 Asya tarafı çelik kule montajının tamamlanması
16 Ekim 1986

 Kedi yolunun başlaması
10 Kasım 1986

 Montaj sahasında tabliye montajının başlaması
10 Kasım 1986

 Kedi yolunun tamamlanması
05 Ocak 1987

 Kablo çekiminin başlaması
27 Mart 1987

 Kablo çekiminin tamamlanması
30 Temmuz 1987

 İlk tabliyenin yerine yerleştirilmesi
17 Eylül 1987

 Tabliyelerin kaynak işlerinin başlaması
05 Ekim 1987

 Son tabliyenin yerine yerleştirilmesi
18 Ekim 1987

 Tabliyelerin kaynak işlerinin tamamlanması
04 Şubat 1988

 Aşınma tabakası (Mastik asfalt) yapımının başlaması
14 Mart 1988

 Yapımın bitirilmesi
29 Mayıs 1988

 İşletmeye açılış töreni
03 Temmuz 1988

12. BOYUTLAR ve MİKTARLARLA İLGİLİ ÖZET BİLGİLER
 Orta açıklık:
1 090 m

 Ankrajlar arası uzunluk:
1 510 m

 Deniz seviyesi üstündeki gabari:
64 m

 Taşıt yolu:
(2 x 4) trafik şeridi ve yaya yolları

 Tabliye genişliği (yaya yolu dahil):
39.40 m

 Kule yüksekliği (temelden itibaren):
107.10 m

 Kule kesiti (tabanda):
5.00 m x 4.00 m

 Kule kesiti (tepede):
3.00 x 4.00 m

 Kuleler toplam ağırlığı:
7 000 ton

 Tel çapı:
5.38 mm

 Orta açıklıkta büklüm sayısı:
32

 Kule-ankraj arasında büklüm sayısı:
36

 Orta açıklıkta tel sayısı (504 x 32):
16 128

 Kule ankraj arasında tel sayısı:
17 232

 Toplam tel boyu:
51486 km

 Toplam kablo ağırlığı (Askı halatlarıyla birlikte):
9 500 ton

 Tabliye Üniteleri 55 adet x 17.92 m:
985.60 m

 1 adet x 18.92 m:
18.92 m

 2 adet x 16.92 m:
33.84 m

 2 adet x 13.44 m:
26.88 m

 2 adet x 8.88 m:
17.76 m

 62 ünitenin toplam boyu:
1 083 m

 Tabliye yüksekliği:
3.00 m

 Tabliye çelik levha kalınlığı (üst levha):
14 mm

 Tabliye çelik levha kalınlığı (alt levha):
10 mm

 Ünite ağırlıkları:
115-230 ton

 Toplam tabliye ağırlığı:
13 600 ton

 Kule temelleri beton miktarı:
20 000 m³

 Kule temelleri donatı miktarı:
1 800 ton

 Ankraj blokları beton miktarı:
110 000 m³

 Ankraj blokları donatı miktarı:
12 000 ton

 Çelik Malzeme Kulelerde Yüksek mukavemetli modifiye çelik
JIS G 3106 GRADE SM 50 YB Modify

 Asılı yapıda
JIS G 3106 GRADE SM 50 YB Modify
JIS G 3106 GRADE SM 50 YA

Alıntıdır.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kaç yılında yapıldı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü uzunluğu ne,Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ne zaman tamamlandı?

1. FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

İstanbul Boğazı, Avrupa ile Asya kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerdir. İki kıtanın
birbirine bu kadar yaklaştığı “denizin nehir, nehirin deniz” olduğu bu yerde karşıdan karşıya kolayca
geçebilme fikri çekiciliğini yüzyıllar boyunca korumuştur. Bilinen en eski Boğaz Geçişi, M.Ö. 511
yılında İskit seferine çıkan Pers Kralı Darius’un 700 000 kişilik ordusunu Anadolu’dan Trakya’ya
geçirmek üzere gemilerin yan yana getirilmesi suretiyle oluşturulan, yüzer köprü ile sağlanmıştır.
Sonraları boğazın bir köprü ile geçilmesi konusunda mühendisler zaman zaman değişik
projeler hazırlamışlarsa da bunlar hep fantezi tasarı olarak kalmıştır.
20. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul kentleşmesinin hızla gelişmesi, kentin yerleşim
durumunun özelliği ve Avrupa-Asya arasındaki büyük trafik artışı Boğaziçine köprü yapılmasını
zorunlu kılmıştır. Yapımına 1970 yılında başlanan ve 29 Ekim 1973 yılında tamamlanarak hizmete
açılan Boğaziçi Köprüsü ile Çevreyolu, Avrupa ve Asya arasında ilk sabit bağlantı olarak Türkiye
ulaşım ağının çok önemli bir halkasını oluşturmaktadır.
Ancak, projenin hizmete girişinden sonra, gerek ülkenin ekonomik koşullarına gerekse
İstanbul çevresindeki hızlı gelişme ve nüfus artışına bağlı olarak Çevreyolu ve Boğaziçi
prüsünün trafiği beklenin çok üstünde bir artış göstermiş 1974 yılında Boğaziçi Köprüsünün ilk
hizmet yılı için 32 520 araç/gün olan günlük ortalama araç trafiği 1987’de 14. hizmet yılında normal
kapasite limitini aşarak 130 000 araç/gün değerine yükselmiştir.
Trafiğin olağanüstü artışı Boğaziçi Köprüsünde hizmet seviyesini düşürmüş ve trafik
akışının sağlıklı bir biçimde olmasını engellemiştir.
Mevcut köprüde sıkışıklığı gidererek, trafik akışını rahatlatmak, hem de Avrupa ve Anadolu
Otoyollarını daha yüksek kapasitedeki bir çevreyolu ile bağlamak amacı ile yapılan Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü İstanbul Boğazının iki yakasını birleştiren ikinci önemli bağlantı olmaktadır.

2. FATİH SULTAN MEHMET KÖRÜSܒ NÜN YERİ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul ll. Çevreyolu üzerinde Birinci Köprüden yaklaşık 5
km kuzeyde, Boğazın Rumeli yakasında Hisarüstü ile Anadolu yakasında Kavacık mevkileri
arasında yer almaktadır. Bu kesimde Boğazın genişliği 800 m dir.
Kule ayakları arasındaki orta açıklığı
1090 m olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
yapıldığı tarih itibariyle dünyadaki benzer
prüler arasında altınca durumdaydı. Köprüde
uygulanan aerodinamik kutu şeklindeki asılı
tabliye tasarımı, ilk olarak Freeman Fox adlı
Partners Müşavirlik Mühendislik Firması
tarafından geliştirilmiş ve sırası ile 1966, 1973
ve 1981 yıllarında yapımları tamamlanan
Severn (Orta açıklık 988 m), Boğaziçi (Orta
açıklık 1074 m),Humber (Orta açıklık 1410 m)
prülerinde kullanılmıştır.
Kule temelleri Boğaz’ın iki yakasındaki
yamaçlara yerleştirilmiş olup, kuleler hemen hemen tabliye mesnet seviyesinden başlamaktadır.
prünün deniz trafiği için düşey gabarisi uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak
Boğaziçi Köprüsündeki gibi 64 m olarak alınmıştır.

3. JEOLOJİ

prü kule temelleri ve ankraj blokları, Avrupa ve Anadolu yakasında Devoniyen sistemine
ait kireçtaşı ve yumrulu kireçtaşı formasyonu üzerine inşa edilmiştir. Anadolu yakasında, Büyükada
formasyonu olarak adlandırılan bu tabaka, altta koyu gri, mikro kristalli kireçtaşı ile başlayıp, üst
seviyelerde yumrulu kireçtaşına geçmektedir. Bu yakada ankraj blokları alanında görülen grovaklar
(silttaşı-kumtaşı) 3-5 m.lik sınırlı bir kalınlıktan sonra, tedrici olarak kireçtaşlarına geçerler. Avrupa
yakasındaki kireçtaşı ve yumrulu kireçtaşları İstinye formasyonu olarak adlandırılmaktadır. Her iki
yakada kireçtaşları ayrışmasız, sıkı, sert ve dayanımlıdır. Tabakalanma, Avrupa yakasında 30°-
40° ile yamaç yönüne, Anadolu yakasında ise 40° ile Boğaz yönüne eğilimlidir. Eklem takımları ise
yaklaşık K-G ve D-B doğrultudadır.

4. PROJE YÜKLERİ

Projede göz önüne alınan hareketli yükler, aşırı yükler, rüzgar ve deprem etkileri aşağıda
belirtilmiştir.
prü açıklığı 360 m’ den fazla olduğundan ağır vasıta şeridinde “Karayolları Yol Köprüleri
Teknik Şartnamesinde” H30 S24 yük sınıfına tekabül eden Eşdeğer Yayılı Yük 9 kN/m alınmıştır.
Her iki yönde ikişer şeridi ağır vasıta trafiğinin işgal edeceği ve diğer ikişer şeridin bu eşdeğer
yükün 1/3’ü kadar hafif vasıta yükü ile yükleneceği kabul edilmiştir. Eşdeğer yayılı yükle birlikte ağır
vasıta şeritleri için 240 kN; hafif vasıta şeritleri için 80 kN çizgisel yük hesaba katılmıştır.
prünün projelendirilmesinde köprüden standart yükler dışındaki araçların da geçebileceği
gözönüne alınmıştır. Bunlar:
30.5 m aralıkla hareket eden 1335 kN ağırlıkta Tanklar (Tip A)
30.5 m aralıkla hareket eden 1512 kN ağırlıkta Treylerler (Tip B) ve
1800 kN ağırlıkta tek araçlardır (Tip C).
prü 45 m/sn (160 km/saat) hızındaki rüzgara göre projelendirilmiştir. Böyle büyük köprülerde
rüzgar etkisi çok önemli olduğundan aerodinamik stabilitenin sağlanması için gerekli rüzgar tüneli
deneyleri, köprü tabliyesinin bir kesiminin modeli üzerinde, İngiltere’nin Feltman kentindeki Ulusal
Denizcilik Enstitüsünde (NMI), yapılmıştır.
Deprem hesaplarında deprem ivmesi yatayda 0.1 g, düşeyde 0.05 g alınmıştır.

5. ANKRAJLAR’ IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

prünün iki ucunda taşıyıcı ana kablolardan gelen çekme yüklerini kaya zemine aktaran
planda 50 m x 60 m boyutunda ve 35 m kadar derinlikte masif betonarme birer ankraj bloku yer
almaktadır. Ankraj bloklarının içinde kabloların tesbit edildiği birer oda mevcuttur. Kablolar bu
odalar girerken 36 adet büklüme ayrılmakta ve her bir büklüm ayrı ayrı tesbit edilerek daha geniş
bir yüzeye yayılmaktadır.

6. KULE TEMELLERİ ve İSTİNAT DUVARLARI

prü kule temelleri planda 14 m x 18 m boyutunda ve ortalama 6 m yüksekliğindedir;
ancak zemin durumuna göre yer yer kademeli olarak proje kotundan 20 m daha derine inilmiştir.
Temellerin üzerinde 14 m ye varan yükseklikte betonarme kaideler yer almakta ve çelik kuleler 5 m
kadar bu kaidelerin içine ankre edilmiş bulunmaktadır.

7. ÇELİK KULELER

prünün ana bloklarına mesnet teşkil eden kuleler temel betonu üst kotundan itibaren
102.10 m. Yüksekliğinde olup, yüksek mukavemetli berkitmeli çelik panellerin birbirine
bulonlanarak birleştirilmesi suretiyle 8 kademe halinde monte edilmişlerdir. Montajda 450 tonluk ve
650 tonluk kreynler kullanılmıştır.
Kulelerin boyutları tabanda 5.00 x 4.00 m., tepede ise 3.00 x 4.00 m’dir. Düşey kuleler ikişer
adet yatay kiriş ile birbirine bağlanmış olup, köprünün taşıyıcı ana kabloları, her bir kulenin en
üstünde yer alan kablo semeri üzerinden geçirilmiştir. Her bir kulenin içerisine bakım hizmetlerine
yönelik bir asansör yerleştirilmiştir.

8. ASKI SİSTEMİ

A. ANA KABLOLAR
prünün ana kabloları gel-git çekim
metodu ile teşkil edilmiş, her seferinde ve bir
doğrultuda 4 tel taşıyan kasnağın özel
düzenlemeleri 4 m/sn gibi çok yüksek bir hızda
çalışması sağlanmıştır.
Her bir ana kablo, ankrajdan ankraja
uzanan 32 adet büklüm grubu ile ayrıca çelik
kule tepesindeki semerle ankraj arasında yer
alan 4 adet ek gergi büklümünden meydana
gelmektedir. Her bir büklümde 504 adet ek
büklümlerde ise 288 ve 264 adet çelik tel
bulunmaktadır. Teller, çapı 5.38 mm olup
galvanizli yüksek mukavemetli çeliktir.
Ana kablolar tam boşluksuz kesit itibari ile % 78 oranında sıkıştırılarak dairesel şekle
getirilmiştir.
Tabliyelerin asılmasından sonra ana kablolara sülyen boya sürülmesi ve üzerine 4 mm
çapında galvanizli yumuşak çelik tel sarılması işlemleri yapılmıştır. Sargı telleri üzerine bir kat astar
olmak üzere kauçuk esaslı 3 kat boya uygulanmıştır.
Nihai durumda ana kablo çapı orta açıklıkta 0.77 m kenar açıklıklarda ise 0.80 m dir.

B. ASKI HALATLARI

Üstyapı yükleri ana kabloya askı halatları ile aktarılmaktadır. Tamamlanmış ana kablo
üzerine çelik döküm kelepçeler 17.92 m aralıklarla tesbit edilmiş ve bu kelepçelerden askı
halatlarının çapı 76 mm ve kopma mukavemeti 370 tondur. Askı halatlarının çiftli bir şekilde
tertiplenmesi, gerektiğinde bunlardan birinin çok kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlayacaktır.

9. ASILI ÇELİK YAPI TABLİYE


Tabliye Boğaziçi köprüsünde olduğu gibi ortotropik, berkitmeli panellerden oluşan
aerodinamik enkesitli kapalı kutu şeklindedir. Kutu kesitli tabliye 33.80 m genişliğinde ve 3.00 m
yüksekliğinde olup, her iki yanında 2.80 m genişliğinde konsol şeklinde yaya yolları yer almaktadır.
Toplam genişlik 39.40 m dir.
Kutu kesitin klasik kafes girişe kıyasla bir çok üstünlüğü bulunmaktadır. Tabliye daha az
çelik malzeme gerektirdiğinden; kablolarda, kulelerde, ankrajlarda ve temellerde daha az malzeme
kullanılmakta, tabliyenin aerodinamik şekli, köprü üzerindeki rüzgar yükünü azaltmaktadır. Bu
tabliyeler geniş ve düzgün yüzeyli olduklarından bakımı, kafes kirişlere kıyasla daha kolaydır.
Tabliye 62 üniteden oluşmaktadır. Bu
üniteler yüksek mukavemetli çelik, ortotropik
panellerin Küçüksu montaj sahasında kaynakla
birleştirilmesi sureti ile yapılmıştır. Tüm kaynak
işlemleri hassas bir şekilde X ışınları ile kontrol
edilmiştir.
Çeşitli uzunlukta olan tabliye ünitelerinin
ağırlıkları 115-230 ton arasında değişmektedir.
Üniteler, köprülerdeki yerlerin iz düşümlerine,
özel olarak yaptırılan bir şat ile birer birer
denizden taşınarak getirilmiş ve kıyıdan
kumandalı palanga sistemleri ile yukarı
çekilerek yerlerine monte edilmiştir. Orta kısımda deniz üstüne rastlanan 36 ünitenin yukarı
çekilmesinden sonra her iki sahilde kara üstüne rastlayan 26 ünite yine aynı şekilde deniz
üzerinden alınmış ve kenarlara doğru askından askıya aktarılarak ötelenmek sureti ile yerlerine
getirilmiş ve montajı yapılmıştır.
Tabliye, askı halatları ile ana kabloya asılmıştır. Tabliyenin, kule ayaklarındaki hareketini
sınırlamak amacı ile A şeklinde çelik pandül (rocker) mesnetler kullanılmıştır.
Deplasmanların maksimum olduğu tabliye uçlarında yol yüzeyinin sürekliliği özel genleşme
derzleri ile sağlanmıştır.
Tabliyenin taşıt platformunda, 3 mm kauçuklu bitüm tabakası üzerine 35 mm mastik asfalt
uygulanmış daha sonra sıcak asfalt yüzeyine bitüm kaplanmış mıcır serilip sıkıştırılarak yeterli
kayma direnci olan bir yüzey elde edilmiştir. Yaya yolarında, iki kat kauçuklu bitümle sathı kaplama
yapılmıştır.
10. YAPIM SÜRESİ
Sözleşmede öngörülen yapım süresi 1100 gündür. İşe 4 Aralık 1985 günü başlanmıştır.
prünün tamamlanma tarihi 29 Mayıs 1988’dir. Bu büyük köprü dünyada benzerleri ile
karşılaştırıldığında rekor sayılabilecek bir süre olan 908 günde normal süresinden 192 gün önce
tamamlanmış olmaktadır.
11. PRÜ YAPIMINDAKİ ÖNEMLİ GÜNLER
 Temel atma töreni
29 Mayıs 1985

 İşin başlaması
04 Aralık 1985

 Avrupa tarafı kule temel atma kazısının başlaması
10 Şubat 1986

 Asya tarafı kule temel kazısının başlaması
17 Şubat 1986

 Avrupa tarafı kule temel betonunun başlaması
31 Mayıs 1986
 Asya tarafı kule temel betonunun başlaması
18 Haziran 1986

 Avrupa tarafı çelik kule montajının başlaması
09 Ağustos 1986

 Avrupa tarafı çelik kule montajının tamamlanması
14 Ağustos 1986

 Avrupa tarafı çelik kule montajının tamamlanması
15 Ekim 1986

 Asya tarafı çelik kule montajının tamamlanması
16 Ekim 1986

 Kedi yolunun başlaması
10 Kasım 1986

 Montaj sahasında tabliye montajının başlaması
10 Kasım 1986

 Kedi yolunun tamamlanması
05 Ocak 1987

 Kablo çekiminin başlaması
27 Mart 1987

 Kablo çekiminin tamamlanması
30 Temmuz 1987

 İlk tabliyenin yerine yerleştirilmesi
17 Eylül 1987

 Tabliyelerin kaynak işlerinin başlaması
05 Ekim 1987

 Son tabliyenin yerine yerleştirilmesi
18 Ekim 1987

 Tabliyelerin kaynak işlerinin tamamlanması
04 Şubat 1988

 Aşınma tabakası (Mastik asfalt) yapımının başlaması
14 Mart 1988

 Yapımın bitirilmesi
29 Mayıs 1988

 İşletmeye açılış töreni
03 Temmuz 1988

12. BOYUTLAR ve MİKTARLARLA İLGİLİ ÖZET BİLGİLER
 Orta açıklık:
1 090 m

 Ankrajlar arası uzunluk:
1 510 m

 Deniz seviyesi üstündeki gabari:
64 m

 Taşıt yolu:
(2 x 4) trafik şeridi ve yaya yolları

 Tabliye genişliği (yaya yolu dahil):
39.40 m

 Kule yüksekliği (temelden itibaren):
107.10 m

 Kule kesiti (tabanda):
5.00 m x 4.00 m

 Kule kesiti (tepede):
3.00 x 4.00 m

 Kuleler toplam ağırlığı:
7 000 ton

 Tel çapı:
5.38 mm

 Orta açıklıkta büklüm sayısı:
32

 Kule-ankraj arasında büklüm sayısı:
36

 Orta açıklıkta tel sayısı (504 x 32):
16 128

 Kule ankraj arasında tel sayısı:
17 232

 Toplam tel boyu:
51486 km

 Toplam kablo ağırlığı (Askı halatlarıyla birlikte):
9 500 ton

 Tabliye Üniteleri 55 adet x 17.92 m:
985.60 m

 1 adet x 18.92 m:
18.92 m

 2 adet x 16.92 m:
33.84 m

 2 adet x 13.44 m:
26.88 m

 2 adet x 8.88 m:
17.76 m

 62 ünitenin toplam boyu:
1 083 m

 Tabliye yüksekliği:
3.00 m

 Tabliye çelik levha kalınlığı (üst levha):
14 mm

 Tabliye çelik levha kalınlığı (alt levha):
10 mm

 Ünite ağırlıkları:
115-230 ton

 Toplam tabliye ağırlığı:
13 600 ton

 Kule temelleri beton miktarı:
20 000 m³

 Kule temelleri donatı miktarı:
1 800 ton

 Ankraj blokları beton miktarı:
110 000 m³

 Ankraj blokları donatı miktarı:
12 000 ton

 Çelik Malzeme Kulelerde Yüksek mukavemetli modifiye çelik
JIS G 3106 GRADE SM 50 YB Modify

 Asılı yapıda
JIS G 3106 GRADE SM 50 YB Modify
JIS G 3106 GRADE SM 50 YA

Alıntıdır.

Beğen LeGoLaS bunu beğendi.
 Alıntı
Cevap: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kaç yılında yapıldı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü uzunluğ  14 Mart 2019, Saat 15:39
DurumuÇevrimdışı

♈[̲̅m̲̅][̲̅e̲̅][̲̅g̲̅][̲̅a̅ ♈

LeGoLaS - nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır.

Görmek için Kayıt Olmalısınız

Cevap: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kaç yılında yapıldı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü uzunluğ

 
Yorum #2

Çok güzel duruyor boğazda akşam


Beğen ReiS bunu beğendi.
 Alıntı
Cevapla

Etiketler
fatih sultan mehmet köprüsü, fatih sultan mehmet köprüsü kaç yılında yapıldı, fatih sultan mehmet köprüsü ne zaman tamamlandı, fatih sultan mehmet köprüsü uzunluğu ne


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Yukarı Git