ahlakı

  1. OBERON

    Ahilik ve Fütüvvet Ahlakı

    Ahilik ve Fütüvvet Ahlakı Fütüvvet sözcüğü Arapça kökenli bir olup genel anlamı gençlik delikanlılıktır. Delikanlı genç adam manasına gelen “feta” kökünden türemiş olan bir sözcüktür. Buradan hareketle bu sözcüğe yüklenen mana “feta” dan beklenen cömertlik asaletyiğitlik gibi önemli...
Üst