bohr

  1. OBERON

    Dalton Atom Modeli - Thomson Atom Modeli - Rutherford Atom Modeli - Bohr Atom Modeli

    Atomler çok küçük taneciklerdir. Bu nedenler tartılamaz gözlenemez duyu organları ile farkedilemezler. Tarih süreci içerisinde atomun yapısı ile ilgili olarak bilim insanları tarafından doğru ya da yanlış birçok fikir ortaya atılmıştır. Bilim ilerledikçe bu fikirlerin doğt-ruları da ya da...
Üst