çirmen

  1. OBERON

    Çirmen Savaşı (Zaferi) 1371

    Çirmen Savaşı (Zaferi) I. Murad Han devrinde, Osmanlı-Sırp savaşı (1371). Ortaçağ'da Bizanslılarca Tsernomianon adı verilen Çirmen, Bizans'ın batı sınırındaki kalelerden biriydi. I. Murad Han devrinde Osmanlılar'a geçen kale, önce dizdarlıkla yönetildi; XIV. yüzyılın ikinci yarısında...
Üst