difüzyon

  1. OBERON

    Difüzyon - Biyofizik

    Difüzyon - Biyofizik Difüzyon, Geçişme veya Yayılma olarakda bilinir, maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama göçü. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik enerjilerine bağlı olarak rastgele hareketlerine denir. Difüzyon, maddenin bütün hallerinde farklı hızda ve özellikte görülür...
Üst