enberi

  1. OBERON

    Enberi Nedir

    Enberi Nedir Enberi bir gök cisminin yörüngesi boyunca etrafında dolandığı 'merkezi cisim'e en yakın olduğu nokta. Enberi noktası eliptik bir yörüngenin iki odak noktasından geçen büyük ekseni üzerinde bulunur ve enöte noktasına tam karşıt konumdadır. Güneş etrafında dolanan bir cismin...
Üst