fonksiyonlar

 1. burakcode

  Fonksiyonlar - Egzersiz 7

  Verilen sayının 1 ve kendisi hariç tam bölenlerini bulan bir fonksiyon yazın ve daha sonrasında yazdığınız program ile kullanıcı 'q'ya basana kadar verdiği sayıların tam bölenlerini gösterin. © 2021. Burakcode - Tüm Hakları Saklıdır.
 2. burakcode

  Fonksiyonlar - Egzersiz 6

  İki basamaklı sayının okunuşunu ekrana yazdıran bir fonksiyon yazın, daha sonra kullanıcıdan iki basamaklı sayı alan ve fonksiyonu kullanarak okunuşunu ekrana yazdıran bir program yazın. Kullanıcı 'q' ya basana kadar program çalışsın. © 2021. Burakcode - Tüm Hakları Saklıdır.
 3. burakcode

  Fonksiyonlar - Egzersiz 4

  Bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını dönen bir fonksiyon yazın, daha sonra bu fonksiyonu 1-1000 arası sayılardan mükemmel sayı olanları ekrana yazdırmak için kullanın. © 2021. Burakcode - Tüm Hakları Saklıdır.
 4. burakcode

  Fonksiyonlar - Egzersiz 3

  İki sayının EKOK unu bulan bir fonksiyon yazın. Daha sonra yazacağınız EKOK Bulma Programında (kullanıcının verdiği iki sayının ekokunu gösterin) bu fonksiyonu kullanın. © 2021. Burakcode - Tüm Hakları Saklıdır.
 5. burakcode

  Fonksiyonlar - Egzersiz 2

  2 sayının EBOB unu bulan bir fonksiyon yazın. Daha sonra yazacağınız EBOB Bulma Programında (kullanıcıdan iki sayı isteyin ve ebobunu gösterin) bu fonksiyonu kullanın. © 2021. Burakcode - Tüm Hakları Saklıdır.
 6. burakcode

  Fonksiyonlar - Egzersiz 1

  Bir sayının asal olup olmadığını dönen bir fonksiyon yazın. Daha sonra bu fonksiyonu, kullanıcıdan aldığı sayının asal olup olmadığını sorgulayan asal bulma programınızda kullanın. © 2021. Burakcode - Tüm Hakları Saklıdır.
 7. burakcode

  Lambda İfadeleriyle Fonksiyon Tanımlama

  --- Daha öncede bildiğiniz gibi listeleri oluştururken kısayol olarak List Comprehension ları kullanabiliyorduk. Fonksiyon tanımlamalarında da kısa bir yolumuz var; lambda. --- --- İlk örnek ile list comprehension u hatırlayalım. --- --- İkinci örnekte def ile bir fonksiyon oluşturmuşuz. Daha...
 8. burakcode

  Fonksiyonların Kapsamı - Global ve Yerel Değişkenler

  --- Yerel Değişken : Fonksiyonlarda tanımlanan değişkenlerdir. Bir fonksiyon bloğunda çalışan değişkenler fonksiyona özgüdür ve fonksiyon çalışmasını bitirdikten sonra yok olurlar. Fonksiyon içinde tanımlanmış bir değişkene dışarıdan erişilemez. --- --- Global Değişken : Fonksiyon dışında...
 9. burakcode

  Fonksiyonlarda Parametre Türleri

  --- Fonksiyonlara istediğimiz sayıda parametre verebiliriz. Bu verdiğimiz parametrelere istediğimiz varsayılan değerler de belirleyebiliriz. Böylece eğer fonksiyonu kullanırken parametreye karşılık gelecek argümanı vermezsek, varsayılan değer bize gözükecektir. --- --- Ayrıca fonksiyonları...
 10. burakcode

  Fonksiyonlarda Return

  --- Kısaca açıklamak istiyorum. return ifadesi fonksiyon içinde bize bir değer döndürür. Bizde bu değerleri bir değişkene atmak istiyorsak fonksiyonun döndüreceği son değeri return ile ifade etmeliyiz. --- --- Örneğin fonksiyon içinde bize print ile dönen bir değer var, biz bu bir değişkene...
 11. burakcode

  Fonksiyonlar ve Fonksiyonların Kullanılması

  --- Fonksiyonlar programlamada belirli işlevleri olan ve bunları istediğimiz yerde kullandığımız yapılardır. --- --- Fonksiyonlar oluşturup bu fonksiyonları istediğimi zaman kullanabiliriz --- --- Örneğin print() fonksiyonu, gömülü bir fonksiyondur ve biz bunu istediğimiz zaman...
 12. OBERON

  Trigonometrik fonksiyonlar - trigonometri hakkında

  A. AÇI Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Bu ışınlara açının kenarları başlangıç noktasına ise açının köşesi denir. B. YÖNLÜ AÇI Bir açının kenarlarından birini başlangıç kenarı; diğerini bitim kenarı olarak aldığımızda elde edilen açıya yönlü açı denir. I...
Üst