genotip

  1. OBERON

    Genotip Nedir? Genotip Ne Demektir?

    Herhangi bir organizmanın genlerinin tamamına genotip adı verilir. Diğer bir deyişle; Soyyapı ya da Kalıtyapı organizmanın genetik yapısına Genotip adı verilir. Bir insanın kromozomlarındaki genlerin tümü, o insanın kalıtsal tipini yani genotipini oluşturur. Bu genlerin bir kısmı kendi varlığını...
  2. OBERON

    Genotip ve Fenotip Türler Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

    Genotip ve Fenotip İnsan biyolojik bir varlık olduğuna göre insanın canlılık özelliklerini ve kalıtsal yapılarını inceleyen bilim dalına genetik denir. Genetik bilimi aynı zamanda kalıtsal özelliklerin bir nesilden nasıl geçirildiği konusu ile ilgilenir. Bu konularda bahs edilecek çok fazla konu...
Üst