gerçekçilik

  1. OBERON

    Hukuki gerçekçilik

    Hukuki gerçekçilik Hukuki gerçekçilik, (realizm) akımları; hukuku soyut hukuk kurallarından ya da adalet ve ahlak gibi fizikötesi kavramlarla değil, materyal dünyadaki gerçek ilişkilerle açıklamaktadır. Amerikan Hukuki Gerçekçiliği gerçek hukukun mahkemelerin verdiği kararlar olduğunu...
Üst