görülür

  1. S

    Çöl İklimi Nerelerde Görülür?

    Çöl İklimin Görüldüğü Yerler Kızılkum (Özbekistan), Karakum (Türkmenistan), Gobi (Moğolistan), Taklamakan (Çin) , Arizona (A.B.D) çölleri,Kuzey AfrikaArap yarımadası Avustralya'nın iç kesimleri
  2. S

    Ekzositoz Nedir Hangi Hücrelerde Görülür?

    Hücre içerisindeki salgı keseciklerinin ( ER ve golgi tarafından oluşturulan kesecikler ) veya hücrede içerisinde büyük yapılı artık madde bulunan kofulların hücre zarı ile birleşerek içindeki maddeyi dışarı atması olayıdır . İçi salgı ile dolu koful veya kesecik hücre zarına yaklaşır, zara...
Üst