hasan

  1. OBERON

    Tiryaki Hasan Paşa

    Tiryaki Hasan Paşa Tİiryaki Hasan Paşa, Kanije Kalesi savunmasının efsanevî kahramanıdır. O, dört bin Türk askeri ile kırk bin kişilik bir düşman ordusuna yetmiş gün dayandıktan sonra onları perişan etti. Bu olay dünya tarihinin şanlı bir sayfasıdır. Tiryaki Hasan Paşa, Enderûn’da (Saray...
Üst