hukukcular

  1. W

    İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi Örneği

    SAYIN ........ SİTESİ YETKİLİSİ ........................................... .... / İstanbul Ekte sunulan vekaletnameye istinaden müvekkil ...........' ın vekili bulunmaktayız. ( EKİ, Onanmış vekaletname ) Müvekkil, ...............dır. Müvekkil tarafından bugün, ilgili derneğin yönetici...
Üst