huzuriyye

  1. OBERON

    Ahkâmı huzuriyye

    Terim Adı : Ahkâmı huzuriyye Terim Açıklama : Hakim önünde yargılanmayla ilgili yöntem hükümleri ..
Üst