işıktan

  1. OBERON

    Işıktan Elektrik Eldesi

    Işıktan elektrik eldesi için keza yarıiletken malzemelere dayalı ?güneş gözeleri? kullanılır. Alttaki şekilde böyle bir gözenin katmanlı yapısı kabaca gösteriliyor. N ve p-tipi yarıiletken katmanlara ulaşan ışınların yol açtığı yük çiftleri bu iki katman arasındaki yapısal gerilim farkı...
Üst