kalina

  1. OBERON

    Kalina Çevrimi

    Termodinamik çevrimler Carnot çevrimi Rankine çevrimi Brayton çevrimi Diesel çevrimi Ericsson çevrimi Joule çevrimi Miller çevrimi Kalina çevrimi Otto çevrimi Stirling çevrimi Karma çevrim Kalina çevrimi ısı enerjisini mekanik güce çevirmek için en az iki farklı komponentden oluşmuş çalışma...
Üst