kumeler

  1. OBERON

    Kümeler Konu Anlatım

    A. TANIM Küme nesnelerin iyi tanımlanmış listesidir. Kümeler genellikle A B C gibi büyük harflerle gösterilir. Kümeyi oluşturan ögelere kümenin elemanı denir. a elemanı A kümesine ait ise a ∈ A biçiminde yazılır. “a A kümesinin elemanıdır.” diye okunur. b elemanı A kümesine ait değilse b ∉ A...
Üst