kurucu

  1. OBERON

    Kurucu İktidar - Kurulan İktidar Ayrımı

    Kurucu İktidar - Kurulan İktidar Ayrımı Anayasa hukukunda yeni anayasa yapma ve değiştirme iktidarına “kurucu iktidar” (aslî kurucu iktidar) denir. Aslî kurucu iktidar tarafından yapılmış mevcut anayasanın çizdiği hukukî kurallar çerçevesinde, oluşumunun ve çalışma sınırlarının belirlendiği...
Üst