mâide sûresi

 1. Tokyo

  27 Ağustos 2020 Günün Ayeti

 2. B

  (5) MÂİDE SÛRESİ dinle | Seslendiren: Hayri Küçükdeniz | Bir ayet, ardından meali

  5 – MÂİDE SÛRESİ Medinede nazil olmuş olup 120 âyettir. Hicrî 6. yılda Hz. Peygamber (a.s.)’ın Mekkelilerle yaptığı Hudeybiye anlaşmasından sonra nazil olmaya başlamıştır. İhtiva ettiği birçok konudan biri olan ve “yemek sofrası” mânasına gelen Mâide, sûreye isim olmuştur. Bu sûre-i şerife...
 3. LaiLa

  MÂİDE SÛRESİ

  176. Senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah size “kelâle” (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız...
Üst