mal

  1. Herkül

    Çok Ucuza Mal Olabilecek Zeki Bahçe Tüyoları

    Çok Ucuza Mal Olabilecek Zeki Bahçe Tüyoları
  2. OBERON

    Evlilik sözleşmeleri ve mal rejimleri

    721 sayılı Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 günlü ve 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. A-Yürürlükten kalkan Türk Kanunu Medenisi’nde üç tür mal rejimi kabul edilmiş idi. Bunlar: Mal ayrılığı Mal birliği Mal ortaklığından ibaretti. Medeni Kanunumuz...
Üst