me'âric sûresi

  1. LaiLa

    ME'ÂRİC SÛRESİ

    35. “Bu sebeple, bugün burada onun samimi bir dostu yoktur.” 36. “Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur.” 37. "Onu günahkârlardan başkası yemez.” 38,39,40. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur’an), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah’dan alıp...
Üst