mü'minûn sûresi

  1. LaiLa

    MÜ'MİNÛN SÛRESİ

    23 - MÜ'MİNÛN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre adını, birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Müminûn”, mü’minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, mü’minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir...
Üst