mümtehine sûresi

  1. LaiLa

    MÜMTEHİNE SÛRESİ

    60 - MÜMTEHİNE SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 13 âyettir. Onuncu âyette, Hudeybiye antlaşmasından sonra müşrikler arasından çıkıp Medine’ye gelen ve müslüman olduklarını söyleyen kadınların imtihan edilmeleri emredildiği için sûreye mecazen, “imtihan eden” anlamında “mümtehine” denmiştir...
Üst