pozitivizm

  1. OBERON

    Hukuki pozitivizm

    Hukuki pozitivizm Hukuki pozitivizm, hukuk felsefesi ve hukuk biliminde bir düşünce okulu. Hukuki pozitivizmin başlıca iddiaları şunlardır: Kanunlar insanlar tarafından yaratılan kurallardır. Hukuk ve etik (ahlaklılık) arasında doğal ve kaçınılmaz bir bağlantı yoktur. Hukuki pozitivizm ve...
Üst