skalası

  1. OBERON

    Renk Çemberi - Renk Skalası

    Renk Çemberi - Renk Skalası Işığın kendi öz yapısına veya cisimler tarafından yayılma şekline bağlı olarak göz üzerinde yaptığı etkidir. Çeşitli cisimlerden yansıyarak gelen ışınların görsel algı sonucu kişide oluşturduğu duygudur. Diğer bir deyişle renk Işığın cisimlere çarptıktan sonra...
  2. S

    Mohs Sertlik Skalası Nedir?

    Mineral sertliklerini bulmak için kullanılan bu skala mineralog Friedric mohs tarafından ortaya konulmuştur. Burada kullanılan sertlik çizilmeye karşı mineralin göstermiş olduğu dirençtir. 1: Talk (Mg3Si4O10(OH)2) 2: jips (CaSO4·2H2O ) 3: Kalsit (CaCO3) 4: Fluorit (CaF2) 5: Apatit...
Üst