tarihi olaylar

  1. LaiLa

    Tarihte Bilinmeyen Küçük ve İlginç Olaylar

    - Eski zamanlarda Fatih ve Bayezid Camilerinin avlusunda sergi kurulur ve bu avlular yiyecek v.s. satan küçük dükkanlar dolardı. Maxicep.com - Tarihte Bilinmeyen Küçük ve İlginç Olaylar - Topkapı Sarayı bu ismini Eski Sarayın sahilindeki toplu kapısından almıştır. Bu sarayın, Fatih zamanındaki...
Üst