yarıçapı

  1. OBERON

    Eylemsizlik Yarıçapı

    Eylemsizlik Yarıçapı Bir cismin kendisi ile aynı eylemsizlik momentine ve aynı kütleye sahip sanal halkanın yarıçapına , eylemsizlik yarıçapı (atalet yarıçapı - jirasyon yarıçapı - dönül yarıçap) denir. Düzlemsel homojen yapıdaki bir cisim için aşagıdaki bağıntı ile hesaplanır , burada : r...
Üst