yarımetal

  1. OBERON

    Metal, Ametal ve Yarımetal Nedir - Metallerin Özellikleri ve Kullanım Alanları

    Metal Ametal ve Yarımetal Nedir , Metallerin Özellikleri , Metallerin Kullanım Alanları Metal Nedir Metal ,Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, katyon oluşturma eğilimi yüksek, oksijenle birleşerek çoğunlukla bazik oksitler veren...
Üst