yılan ve adam

  1. LaiLa

    Yılan ve Adam

    Çok eskiden köyün birin de bir yaşlı evliya ve fukara oğlu yaşarmış. Bu köyün hemen karşısın da da, çok ama çok yüksek bir de dağ varmış ve bu dağın tam tepesin de için de bir yılan bulunan bir kuyu var imiş. Ne zaman bu yaşlı evliyanın başı derde girse, bu yılanın yanına gider ve yılan da ona...
Üst