zümer sûresi

  1. LaiLa

    Zümer sÛresi

    84. Allah şöyle dedi: “İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum:” 85. “Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım.” 86. (Ey Muhammed!) De ki: “Bundan (tebliğ görevinden) dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına...
Üst