Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

12. Sınıf Coğrafya Kitabı Sayfa 20 Ölçme Değerlendirme Cevapları

Satürn

Emektar Yönetici
  • Üyelik Tarihi
    9 Şub 2015
  • Mesajlar
    41,136
  • MFC Puanı
    10,264
  • MFC Seviyesi

1.Sera etkisi nedir ? Açıklayınız.
Güneş ışınlarının yeryüzüne çarpıp ısı enerjisi haline dönüşmesi sırasında bu enerjinin uzaya yayılmasını önleyen ve bir manto gibi görev yapan karbon dioksittozlar su buharı partiküller v.s. maddelerin ısıyı abzorbe ederek dünyanın giderek ısınmasına sebep olduğu olaydır. sera gazları: H2O CH4 NO2 CFC gibi sera etkisini oluşturan gazlardır.
2.Sumatra'nın Toba Dağı'nda 73 bin yıl önce meydana gelen volkanizmanın sonuçları nelerdir?
Sumatra'daki Toba Dağı yaklaşık 73.000 yıl önce patlamış ve atmosfere yoğun bir şekilde kül ve gaz yayılmıştır. Patlamanın şiddetiyle gökyüzünün karardığı ve bölgede sıcaklık değerlerinin önemli ölçüde azaldığı görülmüştür. Bu nedenle iklimin Buzul Çağı'ndaki duruma döndüğü tahmin edilmektedir. Günümüzde o bölgede patlamadan geriye kalan 5-10 cm kalınlığında kül tabakası mevcuttur.
3.Fosil yakıt kullanımındaki artış doğal sistemleri nasıl etkilemektedir?
Fosil yakıtların çevre kirlenmesindeki etkisi çok fazladır ve doğal sistemleri olumsuz etkilemektedir.Fosil yakıtların kullanılmasıyla ortaya çıkan gazların atmosferdeki oranının artması asit yağmurlarına neden olacak ve içilebilir su kaynakları azalacaktır.Ayrıca fosil yakıtların üretilmesi ve dağıtılması esnasında da çevre kirliği artmaktadır.Fosil yakıt kullanımındaki artış atmosferdeki karbondioksit metan ve azotoksit gazlarının oranının artmasına ve sera etkisini artırarak dünyanın normalden fazla ısınmasına (küresel ısınmaya) neden olmaktadır. Küresel ısınmanın sonucu olarak tatlı su kaynaklarının azalması gıda üretimi koşullarındaki genel değişiklikler ve sellerfırtınalar sıcak dalgaları ve kuraklık nedeniyle ölümlerde yaşanacak artış gibi potansiyel tehlikeler gündeme gelecektir.Bu durum en çok hızlı iklim değişimine karşı hazırlık yapamayan yoksul ülkeleri etkileyecektir.Yaşam alanlarının hızlı değişimine ayak uyduramayan birçok bitki ve hayvan türünün nesli yok olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göresıtma ve yetersiz beslenme gibi nedenlerden milyonlarca kişi ölümle yüz yüze gelecektir.
4.Küresel ısınmaya yol açan karbon gazlarının atmosferdeki artışını azaltmak için neler yapılmalıdır?
Fosil yakıtların enerji üretiminde kullanımına sınırlama getirilmelidir.Doğayla dost enerji(hidroelektrik jeotermal güneşrüzgardalga) kaynaklarının kullanımı arttırılmalıdır. Ayrıca daha az enerji tüketen cihaz ve araçlar geliştirilmeli enerji daha verimli kullanılmalı ve enerji tasarrufu için gerekli önlemler alınmalıdır.
5.Alp Dağları'nın uzantısı kuzey ve güney doğrultusunda olsaydı bu durum Avrupa'daki ulaşım sistemini nasıl etkilerdi ?
Alp Dağları'nın uzantısı kuzey ve güney doğrultusunda olsaydı kara ve demiryolu ulaşım hatları da kuzey güney doğrultusunda olacak ve kuzey güney doğrultusunda ulaşım kolaylaşacaktı.
6.Önceki jeolojik devirlerde çok uzun zaman diliminde meydana gelen iklim değişikliği günümüzde neden çok kısa bir zamanda gerçekleşmektedir?
İnsanlarının sayısının ve insan faaliyetlerinin artması ve özellikle sanayi devriminden sonra meydana gelen fosil yakıtların kullanımındaki artış iklim değişikliklerinin kısa bir sürede gerçekleşmesine imkan tanımaktadır.İnsan faaliyetleri klimatolojik süreçleri olumsuz yönde etkileyerek iklim değişimlerini hızlandırmaktadır.
7.Küresel ısınma bitki ve hayvan topluluklarını nasıl etkilemiştir? Örneklerle açıklayınız.
Küresel ısınma bitki ve hayvan türlerinin sayısının azalmasınayaşam alanlarının değişmesine yaşamlarının değişmesine(adaptasyon süreci) ve bazı türlerin neslinin tükenmesine neden olmaktadır.Kanada’nın kuzeyinde yaşayan karibuların sayısı 1989’da 2001’e 178.000’den 123.000 düşmüştür.Bu durumun nedeni ısınma nedeniyle bahar aylarının erken başlayıp erken sona ermesi nedeniyle karibu yavrularının kışı geçirmeye yeterli ağırlığa ulaşmadan bitkilerin kurumasıdır.Küresel ısınma nedeniyle Alaska’daki ladin ağaçları zarar görmektedir. Avrupa'da 35 yerli kelebek üzerinde yapılan bir araştırma bu türlerin yaklaşık üçte ikisinin son 20-30 yılda yayılım alanlarını 30 ile 240 km kuzeye kaydırdığını ortaya çıkardı. Avrupa'daki pek çok bitki 50 yıl öncesine göre bir hafta erken çiçek açıyor ve sonbaharda yapraklarını beş gün önce döküyor. İngiltere'de kuşlar 20. yüzyıl ortalarına oranla ortalama 9 gün erken kuluçkaya yatıyor kurbağalar ise 7 hafta erken çiftleşiyor. Kuzey Amerika'da ağaç kırlangıçları 25 yıl öncesine göre ilkbaharda kuzeye 12 gün erken göç ediyor.
8.Sellerin doğal süreçlere olan etkisini örneklerle açıklayınız.
Seller sonucunda can ve mal kayıpları yaşanmaktadır.Seller sonucunda ekili alanlar zarar görmektesalgın hastalık tehlikesi ortaya çıkmaktadır.Selin etkilediği yerlerdeki ekosistemlerde değişiklik olmakta bitki ve hayvan türleri bundan olumsuz etkilenmektedir.Selin etkilediği alanlarda çatlakların ve oyukların oluşması ve bunun sonucu olarak yamaçlarda çökmeler(kütle hareketleri)dir.Büyük miktardaki toprak başka yerlere taşınır.Tarım arazileri selin getirdiği maddelerle örtülür ve toprak verimsizleşir.
9.Günümüze kadar yeryüzünde büyük volkanik patlamalar nerelerde gerçekleşmiştir ?
Yellow Stone (ABD) ve Toba Dağı (Endonezya) büyük volkanik patlamaların meydana geldiği noktasal örneklerdir.
Büyük volkanik patlamalar Pasifik Okyanusu çevresi Japonya EndonezyaGüneydoğu Asya AdalarıAkdeniz Çevresi Hawai ve Atlas okyanusunun orta kesimleri aktif volkanik alanlardır. Etna (Sicilya İtalya)Hekla (İzlanda)Kilauea (Havai ABD)Krakatoa (Rakata Endonezya)Mauna Loa (Havai ABD)Mauna Kea (Havai ABD)Mount Baker (Washington ABD)Erebus Dağı (Ross Adası Antarktika)Mount Hood (Oregon ABD) Mount Fuji (HonshuJaponya)Mount Rainier (Washington ABD)Mount Shasta (California ABD)St. Helens Dağı (Washington ABD)Novarupta (AlaskaABD)Popocatépetl (Meksiko Meksika)Uludağ (Olympos Dağı) (Bursa Türkiye)

Surtsey (Surtsey adası İzlanda)Santorini (Santorini adası Yunanistan)Tambora (Sumbawa Endonezya)Teide (TenerifKanarya Adaları İspanya)Tungurahua (Ekvador)Vezüv (Napoli Koyu İtalya)Llaima (Şili)Pelée (Martinik) büyük volkanik patlamaların meydana geldiği alanlardır.
10.Küresel ısınmaya bağlı olarak okyanus akıntılarında meydana gelebilecek değişim ne gibi sonuçlara yol açacaktır ?
Okyanus akıntıları sürekli rüzgarlar ve Ekvator ile Kutuplar arasındaki tuzluluk ve sıcaklık farkından dolayı ortaya çıkmaktadır.Buzulların erimesi sonucu Okyanus sıcaklıkları ve tuzluluk oranlarında değişim olacaktır. Bu durum okyanus akıntılarını da yavaşlatacaktır. Okyanus akıntılarının karaların kıyı kesimlerinin ısınmasında soğumasında yağış almasında sıcaklığın Ekvator'dan Kutuplar'a taşınmasında büyük önemi olduğu için okyanus akıntılarının yavaşlaması kısa sürede çok büyük iklim değişikliklerine neden olacaktır.
11.Hollanda deniz seviyesinde meydana gelen değişmelere karşı kıyılarını korumak için ne tür tedbirler almıştır?
Hollanda kıyı bölgesinin düşük kotlu bir doğaya sahip oluşu; fırtınalar ve deniz seviyesindeki yükselmelerle birleşincebölgeyi kıyı taşkınları ve erozyon açısından hassas bir duruma dönüştürmektedir. Deniz seviyesi altında bulunan ülkenin büyük bir kesimi taşkınlara karşı yapılan barajlar ve seddeler tarafından korunmaktadır.1990 yılından bu yana kum beslemesi yoluyla daha fazla toprak kaybını önlenerek kıyı çizgisini korumaktır.
12.Günümüzde yeryüzünde ekstrem olayların yaşanmasında hangi faktörler etkili olmuştur?
Klimatolojik süreçlerJeolojik süreçler ve İnsan faaliyetleri ekstrem olayların yaşanmasında etkili olmaktadır.
Sera gazlarındaki artış ve küresel ısınma Ekstrem sıcaklıklarŞiddetli fırtınalarAşırı yağışlarSel ve Kuraklık gibi ekstrem doğa olaylarının yaşanmasında etkili olmaktadır.
Ekstrem sıcaklıkların yaşanmasında aşırı sıcak ya da aşırı soğuk hava kütleleriŞiddetli fırtınaların yaşanmasında Tropikal alçak basınçlarAşırı yağışların yaşanmasında bol nemli hava kütlelerinin yükselerek soğumasıSellerin oluşumunda aşırı yağışlarkar ve buz erimeleri ve yanlış arazi kullanımıKuraklığın oluşumunda aşırı sıcak ve aşırı soğuk ile yağışların beklenen seviyenin altına düşmesiKütle hareketlerinin oluşumunda eğimyağıştabakaların uzanışı killi yapıyanlış arazi kullanımı kazı çalışmaları ile volkanik olaylar deprem ve seller etkili olmuştur.VolkanizmaDeprem ve Tsunami gibi ekstrem olayların temel nedeni olarak da yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketi ile oluşan gerilimler ve fay hatlarının oluşumu yatmaktadır.
AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLANDIRINIZ
1- C şıkkı Volkanik olayların artması
2- C şıkkı Güneş ışınlarının geliş açısı
3- C şıkkı Aşırı yağışlar
4- B Şıkkı Yeni madenler oluşması
5- A Şıkkı Meksika
6- E Şıkkı Kanada
7- C Şıkkı İngiltere –Fransa
8- C Şıkkı Hollanda
9- B Şıkkı Libya
10 E Şıkkı Şiddetli yağışların görülmesi
11 B Şıkkı Tusunami
12 C Şıkkı Madencilik Daha dar alanlı bir etki yapar.
13 C Şıkkı Adriyatik Kıyıları Okyanusa kapalı iç deniz.
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLEREİ UYGUN İFADELERLE TAMAMLAYINIZ
1-Tusunami
2-Tropikal fırtınalar (kasırgatayfunhortum)
3-KarbondioksitMetanve Diazotmonoksit gazları
4-Azalmalar
5-Dünyada görülen küresel ısınma sonucu meydana gelen iklim değişmeleridir.
6-Kıyı bölgelerde
7-Yağışların azalmasıkuraklık
8-Kuraklık
 
Üst Alt